Dekanat Rzeszów - Wschód Parafie

Palikówka

Wpisany przez Admin

Parafia Palikówka, pw. Miłosierdzia Bożego, Adres: Palikówka 201a, 36-073 Strażów, tel. 17 771 16 65

Parafia Palikówka

pw. Miłosierdzia Bożego
parafia erygowana:  25.06.2000 r.
Adres:  Palikówka 201a
36-073 Strażów,
tel. 17 771 16 65
kom. 0-698 69 23 98

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce

E-mail: parpal@op.pl
www: http://www.palikowka.com/
gmina: Krasne, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Kazimierz Gawełda, RM, od 2000-06-25

Historia:

Wieś Palikówka, powstała zapewne w XIV stuleciu. Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi w 1409 r. i znajduje się w dekrecie erekcyjnym parafii Łąka. Od tego też czasu Palikówka weszła w skład terytorium tej parafii. Sytuacja ta nieco się zmieniła dopiero w 1974 r., gdy część jej terytorium przyłączono do parafii w Strażowie, ale całkowita zmiana nastąpiła 25.06.2000 r., gdy bp Kazimierz Górny erygował w tej miejscowości samodzielną parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Tego samego dnia poświęcił plac pod budowę świątyni parafialnej oraz instalował pierwszego proboszcza, ks. Kazimierza Gawełdę. Spełniły się tym samym plany mieszkańców Palikówki, którzy już w październiku 1999 r. podjęli starania zmierzające do budowy własnego kościoła i utworzyli Komitet Budowy Kościoła. Po erygowaniu parafii prace nabrały tempa, w 2000 r. wybudowano tymczasową kaplicę, a 3.09.2001 r. rozpoczęto budowę kościoła wraz z zapleczem parafialnym, według projektu architekta Antoniego Pikula z Jasła. Przeszło rok później, 22.09.2002 r., bp rzeszowski Kazimierz Górny dokonał wmurowania kamienia węgielnego, poświęconego 18.08.2002 r. w Krakowie przez Jana Pawła II. Po przeszło czterech latach budowy, 27.11.2005 r. świątynia zaczęła służyć potrzebom wiernych. Kilka lat zajęło jeszcze jej wyposażanie. Wreszcie dnia 25.06. 2008 r. bp Kazimierz Górny poświęcił świątynię i konsekrował ołtarz.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 2001 – 2005, konsekrowany 25 VI 2008 r.

Odpust parafialny: I Niedziela po Wielkanocy

Godziny mszy św.:

Palikówka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 19.00(18.00 – IX-V), 6.00(Roraty)
Palikówka, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.30, 18.00
Palikówka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 9.00, 10.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1201, wiernych – 1200, innowierców – 1, niewierzących – 0

Terytorium:
Palikówka

Cmentarz: parafialny w Łące i Strażowie

Wydawnictwa o parafii:
Ziętek – Salwik A., Parafia Jubileuszowa. Prezentacja parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce, „Niedziela Południowa”, 45(2002), nr 44, s. 1, 3.

Mapa Google: