Rekolekcje

Rekolekcje wakacyjne 2015 Ruchu Światło – Życie

Wpisany przez Admin

Ruch Światło-Życie w czasie wakacji 2015 roku organizuje rekolekcje w następujących terminach:

I turnus: 27.06-13.07.2015 (Sobota – Poniedziałek)
II turnus: 14 – 30.07.2015 (Wtorek – Czwartek)
ORA: 16-21.08.2015 (Niedziela – Piątek)

Tegoroczne zapisy na rekolekcje wakacyjne odbywać się będą tylko drogą internetową poprzez stronę oazową www.rzeszow.oaza.pl/izydorw dniach od 11-14.05. br. Początek zapisów w poniedziałek od godziny 17:30, koniec w czwartek o godzinie 21:00. Zapisów z parafii powinna dokonywać jedna osoba odpowiedzialna (ksiądz, animator) po wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Wszyscy, którzy już posiadają konto w serwisie IZYDOR mogą być osobami zgłaszającymi. Zgłoszone osoby będą automatycznie zapisane na tzw. liście zgłoszeniowej do momentu, w którym nie zostanie dostarczona zaliczka. Po otrzymaniu zaliczki Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zatwierdzi uczestnika i umieści na liście osób przyjętych.

Zaliczki będą przyjmowane w dniach 12 – 14.05. br., w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Tabor
w godzinach 19.00 – 20.30.

W parafii zgłoszenia od uczestników najlepiej przyjmować wg formularza, pobranego z naszej strony internetowej www.rzeszow.oaza.pl. W przyjmowaniu zgłoszeń należy uwzględnić kryteria wiekowe i formacyjne: imię i nazwisko, rok urodzenia, aktualną klasę i parafię. Osoby zgłoszone na stopień niezgodny z wiekiem mogą zostać skierowane na odpowiednie rekolekcje.

ODB Io po klasie IV (Oaza Dzieci Bożych)
ODB IIo po klasie V
OND Io – (Oaza Nowej Drogi) po klasie VI
OND IIo – po klasie I Gimnazjum
OND IIIo – po II Gimnazjum
ONŻ Io – (Oaza Nowego Życia) po III Gimnazjum lub starsi, którzy nie byli jeszcze na 1o ONŻ
ONŻ IIo- po ONŻ Io
ONŻ IIIo – po ONŻ IIo
ORA – po ONŻ IIIo

Rekolekcje odbywać się będą w następujących miejscowościach: Bączal Dolny, Berdechów, Budy Głogowskie, Kamionka, Kąty, Mazury, Poręby Dymarskie, Rzeszów – Tabor, Trzebuska.

Zapraszamy także na 10 ONŻ dla wszystkich, którzy czas właściwego toku formacji ze względu na wiek mają już za sobą, a chcieliby ubogacić swoje życie przez uczestnictwo w oazie wakacyjnej. Dla tej grupy, nazwanej umownie „18+”, będą przeprowadzone osobne rekolekcje na 2 turnusie w Kamionce.
Przypominamy, że udział w rekolekcjach oazowych, to przyporządkowanie uczestnika pod względem wieku
i przebytej formacji do konkretnego stopnia oazowego, a nie do miejsca. Przewidywane ośrodki rekolekcji wakacyjnych (mogą ulec zmianie w zależności od ilości uczestników) kształtują się w następujący sposób:

STOPIEŃ

TURNUS 1

TURNUS 2

1 ODB

Mazury

Bączal Dln.

2 ODB

Bączal Dln.

Bączal Dln.

1 OND

Kamionka

W zależności od ilości zgłoszeń

2 OND

Berdechów

Trzebuska

3 OND

Trzebuska

Trzebuska

1 ONŻ

Kąty

Kąty

1 ONŻ „18+”

Kamionka

2 ONŻ

Poręby Dymarskie

Poręby Dymarskie

3 ONŻ

Rzeszów – Tabor

ORA

Budy Głogowskie 16 – 21.08.2015

Mapy ośrodków oazowych będą dostępne na naszej stronie internetowej www.rzeszow.oaza.pl od 01.06.2015r.

Może okazać się, że w pewnym momencie ilość chętnych na rekolekcje przekroczy możliwości zakwaterowania w danym ośrodku. Wówczas takie osoby będą przyjęte przez program do tzw. listy rezerwowej.
W takim przypadku zaliczki nie będą przyjmowane. Uczestnicy z listy rezerwowej mają szansę na udział
w rekolekcjach (wycofanie się lub brak zaliczki od wcześniej zgłoszonych, zamiana ośrodka oazowego na większy, połączenie grup) i zostaną o tym poinformowani w ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. Informacja zostanie przekazana zgłaszającemu.

Bardzo proszę, aby nie dzwonić w celu potwierdzenia zaliczki, gdyż aby uniknąć bałaganu program do zapisów przyjmie tylko kompletne zgłoszenia (z zaliczką). Osoby, których zaliczki nie odnotowano w określonych dniach pozostają na liście zgłoszeniowej i ustępują pierwszeństwa kolejnym zapisującym się (co w ostateczności może spowodować brak miejsca w ośrodku rekolekcyjnym, a tym samym skreślenie z listy).

Koszt pobytu na Oazie Rekolekcyjnej wynosi 500 zł (pięćset zł) a zaliczka 200 zł (dwieście zł). Zaliczka jest bezzwrotna, ze względu na koszty organizacyjne ponoszone przed rozpoczęciem turnusów, które są pokrywane
z pieniędzy pochodzących z zaliczek. Wyjątek stanowi IIIo ONŻ, który będzie kosztował 550 zł (pięćset pięćdziesiąt zł), ze względu na wyższe koszty utrzymania.
Koszt pobytu na ORA wynosi 200 zł (dwieście zł), zaliczka 100 zł (sto zł).

Karty uczestników i animatorów z zaznaczeniem miejsca pobytu, turnusu i innymi potrzebnymi informacjami zostaną dostarczone przez kolporterów.

Nie będą przyjmowane na rekolekcje osoby bez zgody (podpisu) swojego Księdza Proboszcza bądź Księdza Opiekuna – Moderatora.

UWAGA!
Ponieważ grupa rekolekcyjna ma stać się wspólnotą, w której wszyscy się znają, w przypadku gdy z jednej parafii przyjeżdża kilkoro uczestników, są oni przydzielani do oddzielnych pokoi i różnych grup formacyjnych.
Rekolekcje oazowe są organizowane w domach rekolekcyjnych i w szkołach, w których standard mieszkaniowy nigdy nie będzie taki jak we własnym domu czy hotelu. Jednak są to miejsca, które przeszły kontrolę PSP, Sanepidu oraz zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie jako miejsca wypoczynku.
Proszę o jasne przedstawienie tych spraw zgłaszającym się, żeby po przyjeździe nie było z ich strony zawodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pod adresem dor@rzeszow.oaza.pl lub pod numerami telefonów Diakonii Oaz Rekolekcyjnych: 733 523 286, 733 523 358, które czynne są od poniedziałku do soboty
w godzinach od 19:00 do 20:30.

Liczymy, że wiele dzieci i młodzieży z Księdza parafii skorzysta z wakacyjnego spotkania z Bogiem
w przyrodzie i w drugim człowieku na rekolekcjach Oazowych.
Z Chrystusowym pozdrowieniem:

Moderatorzy i Animatorzy Ruchu Światło-Życie Diecezji Rzeszowskiej