Dekanat Rzeszów - Wschód Parafie

Rzeszów – bł. Władysława Findysza

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – bł. Władysława Findysza

pw.  bł. Władysława Findysza
parafia erygowana:  01.01.2012 r.
Adres:  ul. św. Rocha 270
35-330 Rzeszów,

tel: 696-077-856

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Władysława Findysza, kapłana i męczennika w Rzeszowie

 e-mail: parafia.findysz@gmail.com

Proboszcz: ks. mgr Władysław Srebrny

Historia:
Parafia została erygowana przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego dnia 01.01.2012 r. Tego samego dnia biskup rzeszowski poświęcił tymczasową kaplicę pw. bł. Władysława Findysza, której budowniczym był ks. prałat Stanisław Tarnawski, proboszcz parafii Rzeszów – Słocina. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. mgr Władysław Srebrny. Parafia powstała z parafii: Rzeszów – Słocina, Chmielnik, Malawa oraz kilka domów z Matysówki. Zgodnie z zaleceniem bpa Kazimierza Górnego podjęto starania o budowę kościoła i plebanii. Projekty budynków wykonał inż. Andrzej Węgrzynowicz z Jasła. Po uzyskaniu pozwoleń w dniu 24.06.2015 r. rozpoczęto budowę od wylania fundamentów. Obecnie trwa budowa kościoła i plebanii. W dniu 28.07.2016 r. Ojciec Święty Franciszek poświęcił w Częstochowie kamień węgielny pochodzący z Nowego Żmigrodu, gdzie proboszczem był patron parafii bł. Władysław Findysz.

Kościół parafialny: 

Kaplica tymczasowa, pw. bł. Władysława Findysza

Msze święte:  

niedziela i święta, czas letni i zimowy:  8:00, 10:30
Msze w. w dni powszednie: pn, śr, pt, so:  18. 00 (17.00 – czas zimowy);  wt, cz: 7.00.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 844, wiernych – 844, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:
Rzeszów, ul.: ul. Św. Rocha od 219 do końca, ul. Św. Walentego, ul. Wąsacza (od nr 34 do końca), ul. Ks. Adama Podgórskiego, ul. Bpa A. Betańskiego, ul. Ks. W. Marka, miejscowość Matysówka (od nr 248a do 273), miejscowość Malawa: Przysiółek Zagóra (nr 982 do 997, 966, 967 i 968 bez nr 991a i 991b), miejscowość Chmielnik przysiółek Potoki, (nr 415, 416, 420); Przysiółek Bucznik (nr 420, 460, 460a, 460b, 460c, 461 462 463a, 463b, 464b, 464 e, 455, 456, 547, 459, 453, 453a); przysiółek Za Lasem (489, 490, 490a, 491, 492, 493, 494, 499, 500, 465, 465a, 466, 466a, 467a, 467b, 467c, 468a, 469, 470a, 470b, 470c, 470d, 470e, 470g, 471, 472a, 472b, 473, 473a, 473b, 473b, 473c, 473d, 473e, 473f, 473g, 473h, 474a, 474b, 474c, 474d, 474e, 474f, 474h, 475, 476, 476a, 476b, 476d, 476g, 476h, 477, 477a, 477b, 477c, 477d, 478, 479, 479a, 480, 480a, 482, 482a, 483, 484a, 484c, 477, 700, 777, 800, 801, 800a, 808, 810, 812, 814, 817, 820).

Cmentarz:
parafialny w Rzeszowie – Słocinie i komunalny w Rzeszowie, parafialny w Malawie

Mapa Google: