Dekanat Tyczyn Parafie

Rzeszów – Matki Bożej Śnieżnej

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Budziwój, pw. Matki Bożej Śnieżnej, Adres: ul. Ks. Kazimierza Guzego 6, 35-317 Rzeszów, tel. 17 221 91 80

Parafia Rzeszów – Matki Bożej Śnieżnej

pw. Matki Bożej Śnieżnej
parafia erygowana:  1 I 1921 r.
Adres:  ul. Ks. Kazimierza Guzego 6
35-317 Rzeszów,
tel. 17 221 91 80

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie

E-mail:
www: www.mbsniezna.rzeszow.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Mieczysław Lignowski, RM, od 2009-12-20

Historia:

Początki osadnictwa w Budziwoju nie są znane. Na początku XV w. była to wieś już zorganizowana, o czym świadczy wzmianka z 1425 r, o Piotrze, sołtysie z Budziwoja, który zasiadał w sądzie w Tyczynie. Budziwój należał do parafii Tyczyn. Od niepamiętnych czasów posiadał własny, drewniany, modrzewiowy kościółek, który według tradycji kilkakrotnie był palony przez Tatarów. Z tych pożarów zawsze pozostawał cały, malowany na desce, obraz Matki Bożej. W 1646 r. obraz został przemalowany przez malarza Sebastiana Żurawinicza na obraz przedstawiający Matkę Bożą Śnieżną. W 1732 r. malarz Stanisław Pawłocki, nieudolnie i błędnie przemalował obraz. W 1962 r. Ks. Władysław Lutecki dokonał odnowienia obrazu, doprowadzając go do pierwotnego stanu. W 1905 r. przystąpiono do budowy nowego, murowanego kościoła, w miejsce starego, drewnianego, według planu inżyniera Adolfa Sumpera z Rzeszowa. Z polecenia bpa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, kościół ten został uroczyście poświęcony 05.08.1907 r. i oddany do użytku wiernych. Na prośbę wiernych Budziwoja w styczniu 1921 r. bp Józef Sebastian Pelczar utworzył w Budziwoju ekspozyturę parafii Tyczyn. Wnet Budziwój został samodzielną parafią. Pierwszym proboszczem był ks. Tomasz Żarów. Od 1921 r. Parafia Budziwój posiadała cmentarz grzebalny, na który właściciel ziemski Tyczyna Witold Uznański, oddał jeden mórg ziemi. W 1961 r. kościół został rozbudowany przez dobudowanie bocznych naw. W latach 1987-90 wybudowano nowy Dom Parafialny, przeznaczony na katechizację i spotkania parafialne (od 2004 Publiczne Przedszkole im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego). W 1992 r. została poświęcona i oddana do użytku nowa plebania z Domem Sióstr. W 1999 r. parafia rozpoczęła budowę nowego kościoła, według projektu inż. Henryka Sobolewskiego, który 5.08.2002 r. poświęcił bp rzeszowski Kazimierz Górny. W ostatnich latach prowadzone są prace we wnętrzu świątyni: ołtarz główny, stacje drogi krzyżowej, polichromia. W latach 1976-1993 w parafii pracowały Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które powróciły do parafii w 2004 r. i obecnie prowadzą 3-oddziałowe przedszkole dla 90. dzieci. Od 2010 r. Budziwój jest dzielnicą Rzeszowa.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w l. 1999 – 2002, poświęcony 5 VIII 2002 r.

Odpust parafialny: 05.08. i 13.06.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica domowa Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi
pw. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, kaplica domowa

Godziny mszy św.:

Rzeszów – MB Śnieżnej, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00
Rzeszów – MB Śnieżnej, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 18.00
Rzeszów – MB Śnieżnej, święta obowiązkowe, czas letni i zimowy, 7.00, 9,00, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00 (w Boże Narodzenie i Wielkanoc nie ma Mszy św. o 16.00 i 18.00)
Rzeszów – MB Śnieżnej, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 10.30, 12.00,16.00,18.00,

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4221, wiernych – 4200, innowierców – 20, niewierzących – 1

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Alternatywy, bł. Ks. Kowalskiego, Budziwojska (parzyste od nr 74 do końca, nieparzyste od nr 127 do końca), Chmielna, Dębinowa, Góra, Herbowa ( parzyste od 1 do nr 164, nieparzyste od 1 do 199), Jana Pawła II (parzyste od 42 do końca, nieparzyste od nr 71 do końca), Jarzębinowa, Jesionowa, Karmelicka, Ks. Kazimierza Guzego, Kwiatowa, Laskowa, Lotosowa, Liliowa, Magiczna, Makuszyńskiego (nr 73, 59, 49, 43, 39, 29), Miejska, Młyńska, Nadziei, Podleśna, Podlesie, Pogodne Wzgórze, Porąbki, Poselska, Poziomkowa, Prometeusza, Przylasek, Senatorska, Sportowców, Strzelców, Studziańska, Śnieżna, Św. Agnieszki, Św. Antoniego, Tarnopolska, Ustronna, Wakacyjna, Zakątkowa.

Cmentarz: parafialny – 1,89 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, ul. Ks. Kazimierza Guzego 6, 35-317 Rzeszów, tel. 17 229 38 61, przełożona: S. Małgorzata Kapłon, 4 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Borowiec T., Kawa R., Kościół w Budziwoju, Tyczyn 2006.
Borowiec T., Z przeszłości Budziwoja, Tyczyn 1994.
„Boży Siew. Pismo Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Budziwoju” – wydawane od 1996 r.

Mapa Google: