Dekanat Rzeszów - Fara Parafie

Rzeszów – Rektorat Trójcy Przenajświętszej

Wpisany przez Admin

Rektorat    Rzeszów – Trójcy Przenajświętszej
pw. Trójcy Świętej

rektorat erygowany:  19 VI 1981 r.
Adres: ul. Targowa 4
35-064 Rzeszów,
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

Odpowiedzialny za rektorat: Ks. Prałat Jan Szczupak, proboszcz parafii Farnej w Rzeszowie

Opiekun  duchowy: Ks. mgr Krzysztof Bal,  kapelan Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie od 2016-08-23

Historia:

Kościół rektoralny pw. Trójcy Przenajświętszej, dawny Świętego Ducha, pochodzi z połowy XV w. Świadczy o tym historia Rzeszowa, w której jest mowa o jego istnieniu w 1469 r. W czasie najazdu Rakoczego w 1657 r. kościół spłonął; szybko jednak został odbudowany przez proboszcza szpitalnego i prepozyta rzeszowskiego. W 1661 r. został konsekrowany przy jednoczesnej zmianie tytułu na Trójcę Przenajświętszą. Z powodu niebezpieczeństwa grożącego kościołowi od wylewów Wisłoka, jeszcze raz został przebudowany około 1720 r. Obecna forma architektoniczna ukształtowana została ostatecznie w I połowie XIX w., kiedy to dokonano znacznej przebudowy obiektu nadając mu klasycystyczny kształt.

Zaborca austriacki przejął kościół tworząc wokół niego cmentarz miejski, obecnie najstarszy w Rzeszowie. Kościół Św. Trójcy stał się kaplicą cmentarną aż do lat sześćdziesiątych XX w. Stąd wyruszały kondukty pogrzebowe na nowy cmentarz pobitniański. Kościół był zawsze związany ze szpitalem, który powstał w 1832 r. i miał charakter  przytułku, domu starców. Od  1855 r. nazywał się zakładem leczniczym, a następnie po podniesieniu go do rzędu tzw. szpitali powszechnych, otrzymał nazwę “Publiczny Dom Zdrowia”. Otwarcie nowego szpitala przy ul. Spytka Ligęzy nastąpiło 15.10.1887 r. Kościół-kaplica cmentarna został zamknięty w latach sześćdziesiątych XX w. stając się magazynem dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W 1977 r. proboszcz parafii farnej – ks. prałat Jan Stączek rozpoczął starania celem otwarcia kaplicy i przeznaczenia jej do wykonywania kultu religijnego. Starania te zostały wieńczone sukcesem, gdyż w 1980 r. Urząd Miasta przekazał parafii Farnej klucz do kościółka. W czerwcu 1981 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski utworzył przy kościele Trójcy Przenajświętszej rektorat i kapelanię Szpitala Wojewódzkiego, powierzając tę funkcje ks. Feliksowi Flejszarowi. Po kilkuletnim remoncie, poświęcenia kościoła dokonał bp Edward Białogłowski, 05.07.1992 r.

W 2012 roku, kościół został przekazany Diecezji greckokatolickiej jako kościół parafialny Parafii Zaśnięcia NMP w Rzeszowie. Umowa wzajemna przewiduje nadal współużytkowanie tej świątyni przez oba obrządki.

Odpust:   Niedziela Trójcy Świętej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Klinicznego Szpitala Woj. Nr 1 pw. św. Łukasza, kaplica szpitalna, odpust św. Łukasza

Porządek Mszy św.:

Rzeszów – Trójcy Przenajświętszej, niedziele i święta: 8.00, 12.00
Rzeszów – Trójcy Przenajświętszej, dzień powszedni: 6.30
Kaplica szpitalna, niedziele i święta: 7.15; 10.30; 15.00
Kaplica szpitalna, dzień powszedni: 15.00

Terytorium:

bez terytorium i ksiąg

Cmentarz:    Stary cmentarz miejski – nie ma pochówków

Wydawnictwa o rektoracie:

Flejszar F., 25-lecie Rektoratu kościoła pw. Świętej Trójcy i duszpasterstwa w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie 1981 – 2006, Rzeszów 2006.
Szela K., Kościół Świętego Ducha i dom ubogich, w: Kościoły, klasztory i parafie dawnego Rzeszowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa 15-16 XI 2000 r., red. M. Jarosińska, Rzeszów 2001, s. 75-91.