Dekanat Rzeszów - Wschód Parafie

Rzeszów – św. Józefa Kalasancjusza

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Pijarzy, pw. św. Józefa Kalasancjusza, Adres: ul. Lwowska 125, 35-301 Rzeszów, tel. 17 853 62 62

Parafia Rzeszów – św. Józefa Kalasancjusza

pw. św. Józefa Kalasancjusza
parafia erygowana:  30 VI 1976 r.
Adres:  ul. Lwowska 125
35-301 Rzeszów,
tel. 17 853 62 62
17 862 50 23 – fax i Nowicjat

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

E-mail: rzeszow@pijarzy.pl
www: http://www.rzeszow.pijarzy.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: o. Tomasz Jędruch SP, od 2015-08-30

Historia:

Wilkowyja niegdyś wieś podrzeszowska, a od 1977 r. część Rzeszowa, powstała prawdopodobnie w XIV w. Od początku należała do parafii farnej w Rzeszowie. Decyzją bpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka powstało Duszpasterstwo w prowizorycznej kapliczce, poświęconej 24.12.1974 r. przez bpa Tadeusza Błaszkiewicza. Podjęli je ojcowie z zakonu pijarów. Pierwszym duszpasterzem był ks. Lucjan Pabiańczyk, zaś pierwszym proboszczem ks. Michał Górawski (197-1982). Dnia 30.06.1976 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk ustanowi parafię pw. św. Józefa Kalasancjusza. Od 1982 r. proboszczem został ks. Kazimierz Zborowski. W 1985 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła. W 1987 r. bp Ignacy Tokarczuk wmurował kamień węgielny. Życie parafian koncentrowało się najpierw w tymczasowej kaplicy, następnie od 1984 r. w kaplicy domu parafialnego, a od 1992 r. w nowym kościele. W dniu 23.08.1992 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowego kościoła. On też dokonał konsekracji świątyni i ołtarza 22.08.1999 r. W dniu 03.08.1998 r. przy parafii został erygowany Nowicjat Księży Pijarów, a od 1999 r. Klasztor Sióstr Karmelitanek. w 2016 r. z części parafii wydzielono nową parafię pw. św. Jana Pawła II.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1985 – 1992, konsekrowany 22 VIII 1999 r.

Odpust parafialny: 25.08.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica Sióstr Karmelitanek, pw. Podwyższenia Krzyża Św., kaplica publiczna, odpust 14.09.

Godziny mszy św.:

Rzeszów – św. Józefa Kalasancjusza, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30,15:00 (oprócz mies. lipca i sierpnia) 18:00;
Rzeszów – św. Józefa Kalasancjusza, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4828, wiernych – 4659, innowierców – 47, niewierzących – 122

Terytorium:
Rzeszów – ulice: Aleksandra Jagiellończyka, Anny Jagiellonki, Bałtycka, Cienista, Henryka Pobożnego, Kazimierza Odnowiciela, Kaszubska, Królewska, Królowej Marysieńki, Książęca, Kujawska, Leszka Czarnego, Litewska, Lwowska (od 75 do końca), Marcina Filipa, Mazowiecka, Morgowa (nry parzyste od 36a), Olbrachta, Podlaska, Pomorska, Saska, Warneńczyka, Witolda (3, 5, 7), Władysława IV, Zygmunta I Starego, św. Kingi.

Cmentarz: miejski

Domy zakonne:

Ojcowie Pijarzy, Lwowska 125, 35-330 Rzeszów, tel. 17 853 62 62; 17 862 50 23, fax i Nowicjat, przełożony:O. Tomasz Jędruch SP , 4 księży
Siostry Karmelitanki Bose, ul. Morgowa 98, 35-301 Rzeszów, tel. 17 850 21 70, przełożona: S. Nadzieja Maria od Krzyża (Markiewicz), 11 sióstr

Wydawnictwa o parafii:
Szypuła A., Historia nowych kościołów w Diecezji Przemyskiej 1966 – 1993, t. 3, Rzeszów 1998, s. 230-232.
Świeboda J, Pijarzy w Rzeszowie w XVII – XVIII wieku, Kraków 2012.

Film o parafii: “Pijarzy z młodzieżą”

Mapa Google: