Dekanat Rzeszów - Wschód Parafie Sanktuaria

Rzeszów – św. Rocha

Wpisany przez Admin

Parafia Rzeszów – Słocina, pw. św. Rocha, Adres: ul. Paderewskiego 69 a, 35-330 Rzeszów,
tel. 17 850 11 86

Parafia Rzeszów – św. Rocha

pw. św. Rocha
parafia erygowana:  II poł. XIV w.
Adres: ul. Paderewskiego 69 a
35-330 Rzeszów,
tel. 17 850 11 86
17 857 18 70 wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Rzeszowie

E-mail:
www: www.sw_roch.republika.pl
gmina: Rzeszów, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Stanisław Tarnawski, Kap. Hon. Ojca św., KHKK, od 2000-08-

Historia:

NNajstarsza wzmianka o Słocinie pochodzi z 1349 r., zaś o parafii z 1419 r. Parafię słocińską fundowali Pileccy i to zapewne Otto Pilecki, wojewoda sandomierski, pierwszy dziedzic Słociny prawdopodobnie w latach 1372 – 1379. Pierwszy kościół spłonął wraz z dokumentami fundacji. W 1466 r., w Łańcucie Jan Pilecki, wojewoda krakowski, wystawił na pergaminie odnowienie fundacji kościoła w Słocinie, który już miał „pewny i wystarczający przywilej swojej fundacji i wyposażenia, wystawiony niegdyś przez naszych poprzedników”, lecz ten spłonął. W 1624 r. Tatarzy spalili kościół pod wezwaniem św. Marcina Bpa i Wyznawcy który budował Jan Pilecki. Ówczesny pleban ks. Adam Pogórski szybko odbudował kościół i plebanię. Przy świątyni powstał obszerny cmentarz, zadrzewiony, otoczony murem. W latach 1913-1916 postawiono nowy murowany kościół z wieżą, sygnaturką, pokryty dachówką. Projekt przygotował Tadeusz Obmiński ze Lwowa. Budowniczym kościoła był ks. Roman Malinowski, dziekan rzeszowski. Polichromię wykonał art. malarz Julian Makarewicz. Świątynię tę wybudowano w stylu neogotyckim, nadwiślańskim. Został poświęcony 11.11.1916 r., a konsekrowano przez bpa Franciszka Bardę 08.05.1932 r. pod wezwaniem św. Rocha. Kult św. Rocha trwa tu od czasów wielkiej zarazy, kiedy to modlono się do niego w odległej o 2 km od kościoła parafialnego kaplicy, którą ufundował pleban słociński, ks. Albert Włodek. Poświęcił ją 28.04.1677 r. Wiara we wstawiennictwo św. Rocha ściągała tu liczne pielgrzymki. Zniszczoną kaplicę rozebrał w 1804 r. ks. Wincenty Skibiński, dziekan rzeszowski i kanonik honorowy przemyski. Obecnie w tym miejscu stoi kapliczka słupowa z figurą św. Rocha. Obraz z wizerunkiem patrona przeniesiono do parafialnego kościoła, gdzie ku jego czci odprawiane są we wtorki Msze św. i nabożeństwa. W latach 2001-2007 przeprowadzono kapitalny remont świątyni i otoczenia, a w 2008 r. wybudowano nowa plebanię. Od 2005 r. w parafii funkcjonuje Dom Księży Seniorów, a od 2012 Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Józefa Sebastiana Pelczara.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1913 – 1916, konsekrowany 8 V 1932 r.

Odpust parafialny: 16.08., 11.11. 16.07.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Kaplica WSD w Rzeszowie, pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, kaplica domowa, odpust czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego
Kaplica Szpitala Pro Familia pw. św. Jana Pawła II
Kaplica Domu Opieki Społecznej pw. MB Królowej Polski, kaplica domowa, odpust: 3.05
Kaplica Domu Kombatanta, pw. św. Maksymiliana, kaplica domowa, odpust 14.08.
Kaplica Domu Księży Seniorów pw. św. Zygmunta Sz. Felińskiego, kaplica domowa, odpust: 17.09
Kaplica domowa Sióstr Służebniczek, pw. św. Józefa, kaplica domowa, odpust 19.03.

Godziny mszy św.:

Rzeszów – Słocina, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.10, 16.00, 18.00
Rzeszów – Słocina, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00
Dom Kombatanta, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.45
DPS Rzeszów – Słocina, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 10.30

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 5157, wiernych – 5120, innowierców – 27, niewierzących – 10

Terytorium:
Rzeszów – Słocina – ulice: Jasińskiego, Kombatantów, Paderewskiego (nieparzyste 21 – 149 i parzyste 92 -142), Powstańców Listopadowych, Powstańców Styczniowych, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Wieniawskiego, Witolda; Hi t. Szajerów, J. i R. Niemaszków, Ks. D. Sulikowskiego, J. Jaklińskiej A i Z. Chłapowskich, ks. R. Malinowskiego, Z. Wallis, św. Rocha do nr 218, Ks. J. Kobaka, H. Kulig-Tchórzewskiej, J. Góreckiego, św. Faustyny, Rodziny Kakolów, św. Marcina, O. J. Pileckich, S. Gliwy, Ks. A. Pasterczyka, Rodziny Lutaków, J. Gajdka, Braci Aletańskich, J. Wąsacza do nr 33, Wieczna, Na Jaworzu, Niedziochy,

Cmentarz: parafialny – 3 ha, kaplica cmentarna

Domy zakkone:
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, ul. Słocińska 3, 35-330 Rzeszów, tel. 17 850 65 03, przełożona: s. Anna Stawiarska, 3 siostry
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów, tel. 667 029 170 przełożona: s. Łucja Łajca, 3 siostry
Siostry Służebniczki NMP Starowiejskie, ul. Paderewskiego 130, 35-330 Rzeszów, tel. 17 857 18 16, przełożona: s. Irena Jagodzińska, 4 siostry

Wydawnictwa o parafii:
Inglot T., Słocińskie Korzenie, Słocina 1999.
Inglot T., Szkice Dziejów Słociny, Słocina 1998.
Malak F., Dzieje Parafii Słocina, Słocina 1997.

Mapa Google: