Dekanat Sędziszów Małopolski Parafie

Sędziszów Młp. – Narodzenia NMP

Wpisany przez Admin

Parafia Sędziszów Małopolski – Narodzenia NMP

pw.Narodzenia NMP
parafia erygowana: w II poł. XIII w.
Adres: ul. Jana Pawła II 27
39-120 Sędziszów Młp.,
tel. 17 221 62 40
tel. dyżurny: 796-967-536

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sędziszowie Małopolskim

E-mail: sedziszow@rzeszow.opoka.org.pl

www: http://sedziszow.rzeszow.opoka.org.pl

gmina: Sędziszów Młp., powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Ryszard Lis, od 2010-08-27

Historia:

Sędziszów Młp. otrzymał prawa miejskie za staraniem wojewody ruskiego Jana Odrowąża w latach 1470-1488. Parafia powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r. Bp krakowski J. Małachowski w 1698 r. wyniósł probostwo do godności prepozytury oraz utworzył kolegium mansjonarzy. Szpital parafialny został uposażony przez Beatę Tęczyńską w 1488 r., szkoła zaś została założona przed 1521 r. Kroniki i akta wizytacyjne wspominają o dawnych kościołach znajdujących się na terenie parafii. Kościół szpitalny, drewniany istniał jeszcze w 1721 r. Kaplica św. Anny wybudowana poza miastem istniała w latach 1596-1721. Istnieją również wzmianki o kaplicy pw. św. Krzyża. Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny został zbudowany w 1699 r., staraniem ks. Jana Jaroszewskiego, z fundacji Michała Potockiego. Konsekrowany został przez bpa przemyskiego Antoniego Gołaszewskiego w 1796 r. Trzynawowa świątynia została wybudowana w stylu barokowym, bazylikowym, z niższym i węższym prezbiterium, po którego bokach przybudowane są zakrystie. Nawa główna i prezbiterium zwieńczone są sklepieniem kolebkowym z lunetami, w nawach bocznych znajduje się sklepienie żeglaste. Ponad sklepieniami, w kondygnacji strychowej, przystosowanej do celów obronnych, widnieją otwory strzelnicze ze strzelnicami kluczowymi. Dwukondygnacyjna fasada kościoła jest bogato zdobiona, podzielona gzymsami, zwieńczona szczytem falistym ze spływami. Barokowy portal wykonany jest z czarnego marmuru. Ponad nim widnieje kartusz z herbem Pilawa (Potockich). Polichromia wnętrza została wykonana w 1974 r. Obrazy namalował Stanisław Szmuc z Krakowa. Wszelkich złoceń na elementach architektonicznych i na ołtarzach dokonał Stanisław Kochman z Wysokiej Łańcuckiej. W 1996 r. polichromia została odnowiona. Neorenesansowy ołtarz główny został wykonany w 1888 r. W ołtarzu znajdują się barokowe figury przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem, św. Stanisława bpa i św. Wojciecha. Na uwagę zasługują cztery ołtarze boczne, z których dwa pochodzą z pierwszej połowy XIX w., a dwa z 1912 r. Chrzcielnica pochodzi z 1905 r., późno klasyczna ambona została wykonana w pierwszej połowie XIX w. Na terenie parafii znajduje się klasztor OO. Kapucynów z kościołem klasztornym pw. św. Antoniego, wybudowany w latach 1739-1741, poświęcony w 1766. W klasztorze znajduje się nowicjat zakonny.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1699 r., konsekrowany w 1796 r.

Odpust parafialny: 08.09. i Uroczystość NSJ;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

  1. OO. Kapucyni

pw. św. Antoniego Padewskiego, kościół klasztorny, odpust Zesłania Ducha Świętego, Porcjunkuli, św. Franciszka z Asyżu

  1. Służebniczki Dębickie

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, kaplica domowa, odpust 08.12.

Godziny mszy św.:

Sędziszów Młp. – Fara, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 6.30, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00, 18.00
Sędziszów Młp. – Fara, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 7.00, 18.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 6909, wiernych – 6900, innowierców – 8, niewierzących – 1

Terytorium:

Sędziszów Małopolski – ulice: Aleja Tysiąclecia, Armii Krajowej, Bednarska, Blich, Borkowska, Cicha, Działkowa, Fabryczna, Garncarska, Głowackiego, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Kard. Wyszyńskiego, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Kołłątaja, Kolbuszowska, Kościuszki, Kolejowa, Krótka, Ks. Jerzego Popiełuszki, Ks. Granickiego, Ks. Maciąga, Ks. Sapeckiego, Księżomost, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Ługowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Olszana, Osiedle Młodych, Partyzantów, Piaskowa, Piekarska, Piłsudskiego, Polna, Południowa, Prof. Kota, Prusa, Reja, Rędziny, Rynek, Rzeszowska, Słowackiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Solidarności, Sportowa, Staszica, Szeroka, Szkarpowa, Szymborskiej, Św. Franciszka, Św. Barbary, Św. Klary, Warzywna, Wesoła, Węglowskiego; Sielec, Wolica Ługowa, Wolica Piaskowa,

Cmentarz: komunalny – 5 ha, kaplica cmentarna z 1844 r.

Domy zakonne:

Ojcowie Kapucyni

  1. Jana Pawła II 42, 39-120 Sędziszów Młp., tel. fax.17 221 60 54, przełożony: o. Stanisław Szlosek OFMCap., 10 ojców i 6 braci

Siostry Służebniczki NMP Dębickie

  1. Jana Pawła II 29, 39-120 Sędziszów Młp., tel. 17 221 69 25, przełożona: s. Apolonia Strzałka, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:

Wołek Wacławski A.., Sędziszów i okolice.

 

Sedziszow_Klasztor

Klasztor OO. Kapucynów w Sędziszowie Młp.