Dekanat Sokołów Małopolski Parafie Sanktuaria

Sokołów Małopolski

Wpisany przez Admin

Parafia Sokołów Małopolski, pw. św. Jana Chrzciciela, Adres: Plac Św. Jana 2, 36-050 Sokołów Młp., tel. 17 772 90 20

Parafia Sokołów Małopolski

pw. św. Jana Chrzciciela
parafia erygowana:  1588 r.
Adres:  Plac Św. Jana 2
36-050 Sokołów Młp.,
tel. 17 772 90 20
17 771 28 88
17 772 91 78

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim

E-mail:
www: http://www.parafia-sokolow.pl/

gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   ks. mgr Jan Prucnal, RM, KKKL, od 2002-08-22

Historia:

Miasto Sokołów Młp. zostało założone w 1569 r. na prawie magdeburskim przez Jana z Pilczy Pileckiego, starostę horodelskiego, który otrzymał przywilej lokacyjny od króla Zygmunta Augusta na Sejmie w Lublinie. W 1588 r. córka Pileckiego, Anna oraz jej małżonek Krzysztof de Stangenberg Kostka, wojewoda pomorski, za zgodą bpa przemyskiego Wojciecha Baranowskiego, ufundowali i wyposażyli w Sokołowie Młp. kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, choć pierwotny kościół pw. Zwiastowania NMP istniał tu przed 1579 r. Konsekracji świątyni dokonał bp lwowski Jan Dymitr Solikowski. W 1608 r. kościół został obrabowany w czasie napadu na Sokołów Stanisława Stadnickiego, a w 1657 r. doszczętnie spalony przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego. Budowę nowego kościoła parafialnego podjął w 1670 r. ks. proboszcz Wojciech Gaździcki. Konsekracji dokonał koadiutor abpa lwowskiego obrz. ormiańskiego, biskup tytularny Trajanopolis Deodat Nersesowicz w 1699 r., a przyozdobieniem zajął się w 1728 r. ks. proboszcz Anioł Piccinardi. Ten duży, trójnawowy kościół z sobotami, zawierający 7 ołtarzy, spłonął w wielkim pożarze miasta w 1904 r. W 1908 r. przystąpiono do budowy obecnej świątyni parafialnej w stylu neogotyckim, wg. projektu arch. Jana Sas – Żubrzyckiego, za proboszczowania ks. Franciszka Stankiewicza. Kamień węgielny poświęcił ks. infułat Jakub Federkiewicz, a konsekracji dokonał w 1919 r. sufragan przemyski bp Karol Józef Fischer. Kościół otrzymał tytuł św. Jana Chrzciciela. W Sokołowie Młp. istniał również niewielki kościół pw. Świętego Ducha stojący już za murami miejskimi. Prawdopodobnie zbudowany był jeszcze przed lokacją miasteczka i służył w dawnych czasach za punkt etapowy dla dominikanów i franciszkanów udających się na misje na Ruś Czerwoną. Około 1784 r. kościół został rozebrany I przeniesiony do pobliskiej Trzebosi, do nowo ufundowanej parafii. Miejscowa tradycja i religijność wpłynęła na wybudowanie tu nowego, jednonawowego kościoła w latach 1869-1893, który został poświęcony w 1898 r. W parafii sokołowskiej czczony jest obraz Matki Bożej Sokołowskiej. Obraz ten zdobił najpierw kościół Świętego Ducha. Jego kult potwierdził bp przemyski Wacław Hieronim Sierakowski podczas wizytacji w latach: 1744 i 1754. Po wybudowaniu obecnego kościoła parafialnego, łaskami słynący obraz Matki Bożej Sokołowskiej umieszczono w głównym ołtarzu, gdzie doznawał gorącej czci od wiernych. W dniu 06.06. 2013 r. odbyła się koronacja obrazu MB Królowej Świata, „Opiekunki Ludzkich Dróg”, a kościół parafialny został podniesiony do rangi sanktuarium. Obraz Matki Bożej został przeniesiony z ołtarza głównego do specjalnej kaplicy bocznej. W latach osiemdziesiątych wybudowano na terenie parafii kościół w Trzebusce (1982-86), gdzie w 1988 r. powstała samodzielna parafia i Wólce Sokołowskiej (1984-87), który jest świątynią filialną. W latach 1986-88 wybudowano kaplicę cmentarną pw. Wszystkich Świętych.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1916 r., konsekrowany w 1919 r.

Odpust parafialny: 24.06.i 7. 10. (MB Różańcowej);

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Sokołów Młp. – Ducha Świętego, pw. Ducha Świętego, kościół filialny, odpust Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Wólka Sokołowska, pw. Chrystusa Króla, kościół filialny, odpust Uroczystość Chrystusa Króla
Turza Stara – Dom Spokojne Starości “Leśniowka”, kaplica domowa, murowana

Godziny mszy św.:
Sokołów Młp., niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 (rok szkolny)
Sokołów Młp., dzień powszedni, czas letni i zimowy, 6.30, 18.00
Sokołów Młp. – Ducha Świętego, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 18.00
Wólka Sokołowska, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.45, 14.00
Turza Stara DSS “Leśniówka”, niedziele, czas letni i zimowy, 9.30
Turza Stara DSS “Leśniówka”, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 11.30

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 6083, wiernych – 6067, innowierców – 16, niewierzących – 0

Terytorium:

Sokołów Młp.; Kąty Trzebuskie, Górno (ulica Borowa); miejscowość Turza, Wólka Sokołowska (nr 1-215), Zmysłów, Trzebuska-Dworzysko-Lasek.

Cmentarz: parafialny – 3 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej (Starowiejskie)

  1. Jakuba Darochy 4, 36-050 Sokołów Młp., tel. 17 772 90 42, przełożona: s. Barbara Tancer, 3 siostry

Wydawnictwa o parafii:

Bogurodzica na ludzkich drogach życia, red. Walicki B., Sokołów Młp. 2010.
Kwolek M., Kościół parafialny w Sokołowie Młp. jako przykład budowli neogotyckiej, „Rocznik Sokołowski”, Nr 4 (2002), s. 97-131.
Łaskami słynący obraz NMP Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Młp., red. Zych Sławomir ks., Lublin-Rzeszów 2008.
Pod płaszczem Maryi, red. Walicki B., Sokołów Młp. 2009.
Prucnal Cz., ks., Kult Matki Bożej „Królowej Świata” w kościele parafialnym
w Sokołowie Młp., „Rocznik Sokołowski”, Nr 2 (2000), s. 7-60.
Prucnal J., ks., Walicki B., Kościół neogotycki w Sokołowie Młp, Sokołów Młp. 2008.
Walicki B., Benedykcja i konsekracja nowego kościoła farnego w Sokołowie Młp., „Rocznik Sokołowski”, Nr 4 (2002), s. 133-150.
Walicki B., Funkcjonowanie parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. w latach międzywojennych, w: Ecclesiae, Patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, t. 1, red. Białogłowski E., bp, i in., t. 1, Rzeszów 2007, s. 611-644.
Walicki B., Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. w okresie międzywojennym, Kolbuszowa 2010.
Walicki B., Stowarzyszenie religijne w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. w okresie międzywojennym, „Rocznik Sokołowski”. Nr 9 (2012), s. 165-202.
Walicki B., Troska o misje w parafii sokołowskiej w okresie międzywojennym, „Rocznik Sokołowski”, Nr 11 (2014), s. 151-163.
Walicki B., Komitet Mieszczański Kościoła Ducha Świętego w świetle swoich statutów, „Rocznik Sokołowski”, Nr 12 (2015), s. 135-168.
Walicki B., Słudzy ołtarza. Duszpasterze Sokołowa I poł. XX wieku. Szkice biograficzne, Sokołów Młp. 2009.
Walicki B., Historie z tatarskich stron. Materiały do dziejów ziemi sokołowskiej, Sokołów Młp. 2013.
Walicki B., Zych S., ks., Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Młp. jako miejsce modlitwy za emigrantów i refleksji naukowej nad Polonią w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym, Lublin – Sokołów Młp. 2015, s. 105-144.
Walicki b., Wygląd i wyposażenie kościołów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie w świetle wizytacji bp Wacława Hieronima Sierakowskiego, „Rocznik Kolbuszowski”, Nr 11 (2011), s. 143-163.
Walicki B., Bractwa kościelne w parafii sokołowskiej w okresie międzywojennym, „Rocznik Kolbuszowski”, Nr 13 (2013), s. 115-147.
Woś S., Działalność placówki zakonnej Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Młp. w latach 1944-2004, „Rocznik Sokołowski” Nr 10 (2013), s. 155-234.