Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej “Odrodzenie”

Wpisany przez Admin

Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej “Odrodzenie”

Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
Stowarzyszenie Katolickie
Koło im. Św. Jana z Dukli w Rzeszowie

Prezes: Jerzy Malinowski (tel. 017 85 78 610)

Asystent Kościelny Koła: O. Władysław Waśko OFM (tel. 017 853 34 95, wew. 128)
http://www.bernardyni.rzeszow.pl/?odrodzenie,63

Historia rzeszowskiego “Odrodzenia”

14 grudnia 1980r. z udziałem Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka odbyło się w parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie pierwsze spotkanie założycielskie Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Spotkanie prowadził Ignacy Kruszyński z Warszawy, przewodniczący Krajowej Rady Dni Modlitw na Jasnej Górze, były członek KSMA „Odrodzenie” w okresie międzywojennym. W organizacji spotkania uczestniczyli: mecenas mgr Tomasz Kędzior i mgr inż. Jerzy Hohendorff z Rzeszowa.

18 stycznia 1981r. odbyło się kolejne spotkanie u OO. Bernardynów w Rzeszowie, już w stałym miejscu. Na prośbę Ignacego Kruszyńskiego Przewodniczącą Zespołu Organizacyjnego grupy została Anna Pałka. Zadanie to wzorowo realizuje do 1992r. czyli do końca działalności grupy jako Ruchu.

W 1992r. rzeszowska wspólnota staje się Kołem im. Św. Jana z Dukli Stowarzyszenia RKCh „Odrodzenie”. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia zostaje wybrana Anna Pałka. Od 1996r. prezesem Koła Stowarzyszenia RKCh zostaje Jerzy Malinowski.

Opiekunem duchowym i moderatorem nowej wspólnoty modlitewno-studyjnej „Odrodzenie” został O. Cherubin Pająk OFM, wielki kapłan, ceniony spowiednik, muzykolog, kompozytor i poeta. Funkcję tę wypełniał z wielkim franciszkańskim sercem do ostatnich dni swego życia; odszedł nieoczekiwanie do Pana 4 lutego 2006r.

Biskup Rzeszowski Ks. Kazimierz Górny mianował w 2006r. O. Władysława Waśko OFM kolejnym Asystentem Kościelnym Koła Stowarzyszenia rzeszowskiego „Odrodzenia”.

Kierując się zasadnicza ideą „oddania Polski Chrystusowi” i urządzenia – zbudowania całego życia osobowego, rodzinnego i społecznego w Jezusie Chrystusie – „Instaurare omnia in Christo” w łączności z Kościołem katolickim – Sentire cum Ecclesia, rzeszowskie Koło Stowarzyszenia „Odrodzenie”, mające 70 członków, prowadzi pracę formacyjną i społeczną w wielu formacjach.

/za stroną “Odrodzenia”: http://www.bernardyni.rzeszow.pl/?odrodzenie,63