Dekanat Tyczyn Parafie

Straszydle

Wpisany przez Admin

Parafia Straszydle, pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Adres: Straszydle 392, 36-043 Straszydle, tel. 17 871 00 53

Parafia Straszydle

pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
parafia erygowana:  29 XI 1929 r.
Adres: Straszydle 392
36-043 Straszydle,
tel. 17 871 00 53
17 871 92 48 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Straszydlu

E-mail:
www:

gmina: Lubenia, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. Marian Darocha, RM, od 1999-08-21

Historia:

Wieś Straszydle powstała zapewne pod koniec XIV w., bądź na początku XV w. W pierwszej bowiem historycznej wzmiance z 1423 r. występuje już jako zorganizowana osada. Od samego początku swego istnienia należała do parafii w Lubeni. Dopiero w 1929 r., po wybudowaniu w Lubeni nowego kościoła i przeniesieniu drewnianej świątyni z XVIII w. do Straszydla, zaistniały warunki do powstania tam samodzielnej parafii. Erygował ją biskup przemyski Anatol Nowak dekretem z 29.11.1929 r., włączając do niej dwie miejscowości: Straszydle i Sołonkę. Pierwszym proboszczem został ks. Jan Patrzyk, który podsunął myśl, by parafii nadać tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pod takim też tytułem dnia 9.12.1929 r. został poświęcony kościół parafialny przez ks. Józefa Urbanka, proboszcza z Lubeni. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem wspólnoty parafialnej ze Straszydla była budowa kościoła filialnego w Sołonce, zrealizowana w latach 1984 – 1986, według projektu architekta Ludwika Grzybowskiego z Leska. Poświęcił go 5.10.1986 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk.

Kościół parafialny: drewniany, wzniesiony w I poł. XVIII w., konsekrowany 1745 r., przeniesiony z Lubeni do Straszydla w 1929 r.

Odpust parafialny:    27.06.;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Sołonka
pw. św. Wojciecha, kościół filialny, odpust 23. 04.

Godziny mszy św.:

Straszydle, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00, 15.00
Straszydle, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 11.00, 18.00 (17.00)
Straszydle, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00, 18.00(17.00)
Sołonka, niedziele, czas letni i zimowy, 9.30, 14.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2327, wiernych – 2325, innowierców – 2, niewierzących – 0

Terytorium:

Straszydle, Sołonka.

Cmentarz: parafialny – 1,40 ha, kaplica cmentarna; Sołonka: parafialny – 0,50

 

Wydawnictwa o parafii:

Szypuła A., Parafia Rzymsko-Katolicka w Straszydlu. Rok Jubileuszowy 1929 – 1994,

Rze-szów 1995.