Dekanat Rzeszów - Wschód Parafie

Strażów

Wpisany przez Admin

Parafia Strażów, pw. Matki Bożej Królowej Polski, Adres: Strażów 229, 36-073 Strażów, tel. 17 771 18 78

Parafia Strażów

pw. Matki Bożej Królowej Polski
parafia erygowana:  1950 r.
Adres:  Strażów 229
36-073 Strażów,
tel. 17 771 18 78

Nazwa urzędowa: Parafia Rzym. – kat. pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Strażowie

E-mail:
www:
gmina: Krasne, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Edward Wnęk, , od 2011-08-26

Historia:

Wieś Strażów, sięgająca swymi początkami XIV w. (pierwsza pisana wzmianka o niej pochodzi z 1390 r.), przez większość swych dziejów należała do parafii w Krasnem. Starania o budowę własnego kościoła podjęto tam dopiero w latach 40-tych XX w. Kościół wzniesiony w latach 1948 – 1949, zaprojektowany przez Jerzego Jachowicza, poświęcił 6.11.1949 r. biskup przemyski Franciszek Barda, nadając mu tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Początkowo był to kościół filialny parafii Krasne, a w 1950 r. po powstaniu w Strażowie ekspozytury stał się jej centrum duszpasterskim. Z czasem ekspozytura przekształciła się w samodzielną parafię. Nowa jednostka objęła swym zasięgiem sam Strażów, dopiero później dołączono do niej kilkadziesiąt domów z Palikówki i Krasnego. W 2000 r. odłączona od parafii część Palikówki weszła w skład nowej parafii, utworzonej w tej wiosce. W ciągu dziejów w parafii przeprowadzono szereg inwestycji, które umożliwiły jej funkcjonowanie oraz usprawniły życie duszpasterskie, m. in. wzniesiono plebanię, wyposażono kościół, wybudowano dzwonnicę, punkt katechetyczny i kaplicę przedpogrzebową. Dnia 16.05.2009 r. strażowski kościół konsekrował bp Kazimierz Górny.

Kościół parafialny:   murowany, wzniesiony w l. 1948-49, konsekrowany 16 V 2009 r.

Odpust parafialny:    03.05.; 13.06.

Godziny mszy św.:

Strażów, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 16.00
Strażów, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Strażów, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1900, wiernych – 1850, innowierców – 50, niewierzących – 0

Terytorium:

Strażów, Krasne – Granica

Cmentarz: parafialny – 0,80 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

„Dar Czasu. Pismo Akcji Katolickiej przy parafii NMP Królowej Polski w Strażowie” – wydawane od 2002 r.