Dekanat Strzyżów Parafie

Strzyżów – Niepokalanego Poczęcia NMP (Fara)

Wpisany przez Admin

Parafia Strzyżów – Fara, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała, Adres: Ul. Przekopna 1, 38-100 Strzyżów, tel. 17 276 11 00

Parafia Strzyżów – Niepokalanego Poczęcia NMP

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
parafia erygowana:  1335 r.
Adres:  Ul. Przekopna 1
38-100 Strzyżów,
tel. 17 276 11 00, tel. fax.
0-609 38 43 20 – ks. Dyżurny

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie

E-mail: farastrzyzow@gmail.com
www: http://strzyzowfara.parafia.info.pl
gmina: Strzyżów, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz:   Ks. dr Jan Wolak, RM, KKS, od 2000-08-22

Historia:

Decydujący wpływ na rozwój życia parafialnego Strzyżowa miało jego położenie na pograniczu rdzennego państwa polskiego i Rusi. Książę halicki Daniel i Bolesław Wstydliwy w XII w. w Tarnowie ustalili granicę Polski i Rusi na linii rzeki Wisłok, według której Czudec i Strzyżów miały należeć do Polski, a Rzeszów do Rusi. W 1141 r. Tatarzy pod wodzą Batu-Chana zniszczyli istniejący gród Strzyżowa, wycieli załogę i spalili sąsiednie osady. Bolesław Wstydliwy odbudował gród w 1246 r. i z jego fundacji został zbudowany pierwszy kościół modrzewiowy pod wezwaniem św. Katarzyny. Pełnił on funkcję kościoła parafialnego do końca XV w. Budowę nowego – murowanego z kamienia łupanego – kościoła parafialnego, za aprobatą bpa krakowskiego Piotra z Radolina, rozpoczęto w 1401 r. a zakończono w II połowie XV w. Konsekracji dokonano w 1494 r. W 1657 r. wojska Rakoczego wkroczyły do Strzyżowa i zniszczyły kościół parafialny, a miasto zupełnie spalono. Pozostały tylko ściany murowanej świątyni. Odbudowa miasta i kościoła parafialnego dokonana została przez właściciela miasta Jana Wielopolskiego z Pieskowej Skały. Dopiero po 20 latach w 1678 r. bp Mikołaj Oborski z Krakowa dokonał konsekracji kościoła parafialnego i kościoła szpitalnego św. Katarzyny. Również Janowi Wielopolskiemu – właścicielowi Strzyżowa, zarazem gorącemu katolikowi i wielkiemu czcicielowi Matki Bożej zawdzięcza świątynia piękny, drewniany krucyfiks, znajdujący się obecnie w głównym ołtarzu jako dar papieża Urbana VIII. Na szczególną uwagę zasługuje istniejący od czterech wieków obraz Matki Bożej Niepokalanej. Kult Matki Bożej Strzyżowskiej potwierdził bp Kazimierz Łubieński w 1704 r. oraz bp Florian Janowski w 1793 r. Szczególnych łask doznali przy nim Konfederaci Barscy w 1769 r., którzy z wdzięczności za otrzymane łaski umieścili na swoim sztandarze wizerunek Niepokalanej Matki Bożej Strzyżowskiej. Oni to obrali za swój hymn bojowy pieśń: „Panno Święta, my sieroty”, która obecnie jest śpiewana w kościele przy odsłonięciu obrazu. W początkach zboru austriackiego, w czasach józefińskich, kościół został przez Austriaków ograbiony, a cudowny obraz Matki Bożej Niepokalanej ogołocony z wotów i uszkodzony. W 1895 r. w czasie pożaru miasta spalił się dach gontowy kościoła parafialnego. Wiele łask i cudów doznawali mieszkańcy Strzyżowa i okolicy w okresie II wojny światowej. Obecnie również wierni otrzymują za przyczyną Niepokalanej Matki Bożej Strzyżowskiej wiele łask i cudów, które są notowane w „Księdze Podziękowań”. W 1967 r. została z parafii Strzyżów wydzielona parafia Godowa, a w 1981 r. erygowana została jako samodzielna parafia Żarnowa. Obecnie na terenie parafii znajduje się kościół filialny w Brzeżance. Został on rozbudowany w 1981 r. z małej kaplicy, a poświęcony 03.06.1984 r. Dnia 08.12.2006 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny nadał świątyni parafialnej tytuł kolegiaty, oraz powołał przy tej świątyni Kapitułę Kolegiacką w Strzyżowie. Pierwszym prepozytem został mianowany ks. dr Jan Wolak, proboszcz strzyżowskiej Fary. W latach 2004-2009 trwały prace konserwatorsko–renowacyjne polichromii ściennych poświęconych 08.12.2009 r. przez bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w II poł. XV w., konsekrowany 1494, odbudowany w 1897 r.

Odpust parafialny: 08.12. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP i 16. 07.- Matki Bożej Szkaplerznej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Brzeżanka, pw. Matki Bożej Różańcowej, kościół filialny, odpust 07.10.
Kaplica Sióstr Serafitek, pw. Matki Bożej Bolesnej, kaplica domowa, odpust 15.09
Kaplica szpitalna w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie, kaplica szpitalna,

Godziny mszy św.:

Strzyżów, niedziele, czas letni, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00
Strzyżów, niedziele, czas zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00
Strzyżów, święta zniesione, czas letni, 6.30, 8.00, 9.30, 18.00
Strzyżów, święta zniesione, czas zimowy, 6.30, 8.00, 9.30, 17.00
Strzyżów, dzień powszedni, czas letni, 6.30, 7.00, 18.00
Strzyżów, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30, 7.00, 17.00
Brzeżanka, niedziele, czas letni i zimowy, 8.30
Kaplica szpitalna, niedziele, czas letni i zimowy, 10.00,
kaplica szpitalna, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 15.00

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 4564, wiernych – 4300, innowierców – 134, niewierzących – 130

Terytorium:
Strzyżów: 1 Maja, 3 Maja, 700 – lecia Strzyżowa, 8 Marca, Batalionów Chłopskich, Bieszczadzka, Chrobrego, Czarnieckiego, Czecha, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dobrzańskiego, Gajowa, Gduli, Głowackiego, Godowska, Goslara, Graniczna, Juranda, Kilińskiego, Kmicica, Koreckiego, Kosiaka, Kościuszki, Kramarczyka, Kusocińskiego, Leśna, Łukasiewicza, Łukowa, Mickiewicza, Mieszka I, Modrzewiowa, Mostowa (bez 5,7,9), Nowiny – Szczerbińskiego, Ogrodowa, Piękna. Pitery, Podgórze. Południowa, Prusa, Przecławczyka, Przekopna, Rynek, Sadowa, Sanoka, Sienkiewicza (bez 1, od 12 do końca, Słoneczna, Słowackiego (1 – 45, 2 – 38), Sobieskiego, Sportowa, Spółdzielcza, Stobnicka, Szopena, Tałasiewicza, Tysiąclecia, Wilczaka, Wołodyjowskiego, Zajączkowskiego, Zawale (do 37), Zawiszy Czarnego, Zielona, Ponadto wioski: Brzeżanka, Gbiska, Łętownia, Tropie.

Cmentarz: komunalny – 2,5 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Serafitki, ul. Słowackiego 24, 38-100 Strzyżów, tel. 17 276 11 17, przełożona: s. Eliza Agnieszka Piotrowska, 7 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Sikora A., Krótka historia cudownego Obrazu Matki Bożej Niepokalanej w kościele Parafialnym w Strzyżowie nad Wisłokiem, 1956;
Grzebień L., Parafia i kult Matki Bożej Niepokalanej, WAM Kraków Jezuici 1997.

Spacer wirtualny po Strzyżowskiej Farze

Mapy Google: