Duszpasterz odpowiada

Święci przy Chrzcie

Święci przy Chrzcie

W czasie Chrztu św. odmawia się wezwania do świętych. Często kapłan wymienia różnych świętych. Jakich świętych powinno się wymieniać przy Chrzcie św. i dlaczego jest taka praktyka?

Andrzej K.

W czasie Chrztu św. modlitwa wiernych zawiera nie tylko ogólne prośby wstawiennicze, jakie zanosimy w czasie każdej Mszy św. czy też podczas nabożeństw, ale także wzywa się wstawiennictwa świętych.
Tego szczególnego orędownictwa wzywa się zwłaszcza w ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła. Litania do Wszystkich Świętych należy do najstarszych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (możemy znaleźć ją w liturgii Wielkiej Soboty, a także w obrzędach święceń kapłańskich i biskupich). Niewątpliwie ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty Kościoła jest Chrzest św. i dlatego przy tej okazji również przyzywa się wstawiennictwa świętych. W obecnych obrzędach Chrztu św. nie odmawia się całej Litanii do Wszystkich Świętych, ale tylko kilka wezwań (Obrzędy Chrztu Dzieci, 48). Przyzywa się najpierw Maryję, Matkę Bożą, św. Jana Chrzciciela, św. Józefa, świętych Piotra i Pawła. Można także dodać inne imiona świętych. Nie jest to obligatoryjne. Obrzędy wskazują tu zwłaszcza patronów dzieci. Niekiedy kapłani mają z tym problem, zwłaszcza, gdy imię wybrane dla dziecka nie ma odpowiednika w patronie świętym czy błogosławionym lub nie ma pewności, czy rzeczywiście taki patron został ogłoszony świętym. Dlatego w razie wątpliwości kapłan wymienia imiona tylko tych świętych, którzy są ujęci w Litanii do Wszystkich Świętych oraz świętych i błogosławionych powszechnie znanych. Rodzice, jeśli wybierają dla swego dziecka jakieś oryginalne imię, winni zawsze zwracać uwagę, czy dziecko będzie miało swojego patrona. Jeśli zaś imię nie jest związane ze świętym patronem, czy też nie ma pewności, czy dana osoba została kanonizowana, nie mogą domagać się od kapłana, by wymieniał takie imiona. Po wezwaniach do świętych patronów kandydatów do Chrztu św. można także przywołać patrona kościoła, miasta czy miejscowości, jeśli taki został ogłoszony. Natomiast na zakończenie przywołuje się ogólnym wezwaniem wszystkich świętych: „Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami”. Jak więc widzimy, wezwanie to obejmuje także świętych, którzy nie zostali wymienieni, ale także świętych, którzy osiągnęli świętość, nie będąc kanonizowani czy beatyfikowani. Przywołanie świętych jest przypomnieniem, iż Chrzest święty włącza nowo ochrzczonego do wspólnoty Kościoła – nie tylko pielgrzymującego, ale i uwielbionego, który stanowią święci. Jest także dla nowo ochrzczonego wskazaniem patronów, którzy są dla nas, pielgrzymujących na ziemi, przykładem do naśladowania, ale także są naszymi pośrednikami u Boga, zwłaszcza w trudnych momentach naszego życia.

ks. Janusz Sądel