Dekanat Rzeszów - Zachód Parafie

Świlcza

Wpisany przez Admin

Parafia Świlcza

pw. Wniebowzięcia NMP
parafia erygowana:  pod koniec XIV
Adres: Świlcza 134
36-072 Świlcza,
tel. 17 856 06 33
17 856 06 34 – wik.
Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świlczy

E-mail:

www: www.parafiaswilcza.prv.pl

gmina: Świlcza, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Antoni Czerak, RM, od 2004-11-11

Historia:

Parafia w Świlczy powstała najprawdopodobniej w XIV w. wkrótce po założeniu miejscowości. Należała do ziemi sandomierskiej. Wiadomo z przeszłości, że w 1624 r. wieś z kościołem została spalona przez Tatarów. Wówczas zaginęły dokumenty fundacyjne wsi i parafii. W 1636 r. Mikołaj Spytek Ligęza ufundował nowy modrzewiowy kościół pw. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Służył on parafii do 1959 r. Prócz świątyni dziedzic dóbr rzeszowskich ufundował także szpital dla ubogich. Na początku XX w. podjęto starania o budowę nowego kościoła, ale dopiero w latach 30-tych XX w. nabrały one tempa. Ks. Józef Pączka w 1936 r. rozpoczął budowę nowego kościoła. Do 1939 r. wyciągnięto mury wysokości 4 m. Wojna budowę przerwała. Dopiero w 1957 r. ks. Jan Ramocki otrzymał pozwolenie na dalszą budowę. Nowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP poświęcono w 1960 r. Od 1962 r. prace przy wykańczaniu kościoła prowadził ks. Władysław Aszklar. Konsekracja kościoła miała miejsce 15.08.1981 r. W latach 1981-1988 wybudowano kościół dojazdowy pw. św. Józefa w Woliczce, poświęcony przez biskupa Ignacego Tokarczuka 14.08.1988 r. W latach 1998-2008 wybudowano kościół dojazdowy pw. bł. ks. Jana Balickiego w Kamyszynie, który poświęcił w dniu 03.08.2008 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny.

Kościół w Kamyszynie (foto: parafia)

Kościół w Kamyszynie (foto: parafia)

Kościół w Woliczce (foto: parafia)

Kościół w Woliczce (foto: parafia)

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1936 – 59, konsekrowany 15 VIII 1981 r.

Odpust parafialny: 15.08. i 28. 10.;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Woliczka

pw. św. Józefa, kościół filialny, odpust 19. 03.

Kamyszyn

pw. bł. Jana Balickiego, kościół filialny, odpust 15.03.

Godziny mszy św.:

Świlcza, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 16.00

Świlcza, święta, czas letni i zimowy, 7.30, 10.30, 17.00 – czas zimowy, 18.00 – czas letni

Świlcza, dzień powszedni, , 17.00 czas zimowy, 18.00 – czas letni

Woliczka, święta, czas letni i zimowy, 9.00, 17.00

Woliczka, niedziele, czas letni i zimowy, 9.00, 12.00

Świlcza – Kamyszyn, niedziele, czas letni i zimowy, 12.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 3568, wiernych – 3550, innowierców – 18, niewierzących – 0

 

Terytorium:

Świlcza, Woliczka,

Cmentarz: parafialny – 2,0 ha, kaplica cmentarna, Woliczka – parafialny – 0,7 ha

 

Wydawnictwa o parafii:

Mikosz K., Świlcza. Zarys dziejów do roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji hitlerowskiej, Rzeszów 1995.

„Te Deum. Tygodnik parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Świlczy” – ukazuje się od 2006 r.