Dekanat Rzeszów - Zachód Parafie

Trzciana

Wpisany przez Admin

Parafia Trzciana, pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej, Adres: Trzciana k/Rzeszowa 140, 36-071 Trzciana, tel. 17 851 40 95

Parafia Trzciana

pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej
parafia erygowana:  14 V 1417 r.
Adres: Trzciana k/Rzeszowa 140
36-071 Trzciana,
tel. 17 851 40 95
Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie

E-mail:

www: parafia.trzciana.com.pl

gmina: Świlcza, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Janusz Winiarski, od 2011-04-18

Historia:

Trzciana sięgająca swoimi początkami XIV w., pierwotnie należała do parafii Dąbrowa. Jako najbardziej prawdopodobną datę powstania parafii przyjmuje się dzień 14.05.1417 r., kiedy to bp krakowski Wojciech Jastrzębiec erygował parafię Trzciana pw. św. Wawrzyńca. Pierwszy, drewniany kościół w Trzcianie powstał w 1416 r. albo 1417 r. Spłoną jednak pod koniec XVI w. Drugą świątynie, drewnianą, wzniesiono w 1600 r. a konsekrowano 2.05.1615 r. Służyła parafii do końca XIX w. Trzecia, obecna świątynia, zaprojektowana przez arch. Franciszka Stążkiewicza z Rzeszowa, została wzniesiona staraniem ks. Józefa Juszczyka w latach 1897-1898 r. Konsekrował ją 19.06.1905 r. przemyski biskup pomocniczy Karol Józef Fischer. Od roku 1998 przez kilka lat była siedzibą dekanatu trzciańskiego. Do parafii należały wioski Trzciana, Dąbrowa i Słotwinka będąca częścią Trzciany, oraz później Błędowa Zgłobieńska. Dąbrowa od 1987 r. jest samodzielną parafią, a od 1995 r. także Błędowa Zgłobieńska.

 

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w latach 1897 – 1898, konsekrowany 19 VI 1905 r.

Odpust parafialny: 10.08 i 08.12

Godziny mszy św.:

Trzciana, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 18.00 (17.00)
Trzciana, święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 18.00
Trzciana, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Trzciana, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1792, wiernych – 1773, innowierców – 12, niewierzących – 7

Terytorium:

Trzciana (nr 1-482), Dąbrowa (nr 104 c, 105 e, 225, 225a, 229, 229a, 229b).

Cmentarz: parafialny – 1,5 ha, kaplica cmentarna

Wydawnictwa o parafii:

Jamioł P., Historia parafii w Trzcianie, w: Trzciana. Zarys dziejów wsi, Trzciana 2007, s. 227 – 321.

Kościelny J., Trzciana – szkice z dziejów wsi i szkolnictwa, red. Z. Dziedzic, Z. Lis, J. Pisula, Trzciana 1995.