Dekanat Sokołów Małopolski

Trzebuska

Wpisany przez Admin

Parafia Trzebuska, pw. Matki Bożej Częstochowskiej, Adres: Trzebuska 344 A, 36-050 Sokołów Młp., tel. 17 771 31 57

Parafia Trzebuska

pw. Matki Bożej Częstochowskiej
parafia erygowana:  1988 r.
Adres:  Trzebuska 344 A
36-050 Sokołów Młp.,
tel. 17 771 31 57

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Częstochowskiej w Trzebusce

E-mail:
www: http://www.republika.pl/trzebuska/parafiatrzeb.htm

gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Władysław Szwed, od 2008-08-24

Historia:

Miejscowość Trzebuska była podzielona między dwie parafie: Sokołów Młp. i Nienadówkę. Dążenia do budowy punktu sakralnego sięgają początku XX w., gdy wybudowano kapliczkę drewnianą z elementów starego, rozebranego drewnianego kościoła w Nienadówce. Z Nienadówki przeniesiono również niektóre elementy wyposażenia jak obrazy, rzeźby oraz mały dzwon. Z zaistnieniem kapliczki wiązano nadzieję na sprawowanie liturgii Mszy św. W 1970 r. z inicjatywy ks. Edwarda Stępka, proboszcza z Nienadówki, powstał w domu po śp. Piotrze i Katarzynie Szot punkt katechetyczny. W 1972 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk wyraził zgodę na prowadzenie katechizacji we wskazanym domu. Katechizację prowadził wikariusz z Sokołowa Młp. Na prośbę osób starszych i chorych z Trzebuski, w lutym 1973 r., ks. Michał Gądek, proboszcz z Sokołowa Młp. odprawił w przystosowanym punkcie katechetycznym pierwszą Mszę św. Mimo ogromnych przeszkód ze strony władz państwowych, podjęto starania o budowę kościoła. Po śmierci ks. Michała Gądka, starania podjął następca – ks. Mieczysław Wajda. Powstanie „Solidarności” przyczyniło się do otrzymania przez Trzebuskę pozwolenia na budowę kościoła. W 1982 r. rozpoczęto budowę kościoła, którą zakończono w 1986 r. Poświęcenia kościoła w dniu 16.11.1986 r. dokonał bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Przez dwa lata kościół pełnił funkcję filialnego parafii Sokołów Młp. Parafię erygował bp przemyski Ignacy Tokarczuk w lipcu 1988 r. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Zygmunt Mularski. Jego staraniem urządzono cmentarz parafialny, a w latach 1989-1993 wybudowano nową plebanię.

 

Kościół parafialny:   murowany, zbudowany w 1986 r., poświęcony w 1986 r.

Odpust parafialny: 26.08.

Godziny mszy św.:
Trzebuska, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00; 10.30; 16.00 (Wielki Post)
Trzebuska, święta zniesione, czas letni i zimowy, 8.00; 18.00(17.00)
Trzebuska, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Trzebuska, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 834, wiernych – 834, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Trzebuska nr 15-337, Nienadówka nr 798, 801, 865, 867.

Cmentarz: parafialny – 0,37 ha