Dekanat Tyczyn Parafie

Tyczyn

Wpisany przez Admin

Parafia Tyczyn, pw. św. Katarzyny, Adres: ul. Mickiewicza 10, 36-020 Tyczyn, tel. 17 229 17 37

Parafia Tyczyn

pw. św. Katarzyny
parafia erygowana:  1368 r.
Adres:  ul. Mickiewicza 10
36-020 Tyczyn,
tel. 17 229 17 37
17 229 97 82 – wik.
17 221 95 00

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Katarzyny w Tyczynie

E-mail:
www: www.parafiatyczyn.pl/
gmina: Tyczyn, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. dr Marian Czenczek, RM, od 2009-08-23

Historia:

Parafię Tyczyn uposażył król Kazimierz Wielki równocześnie z założeniem miasta, przywilejem lokacyjnym z dnia 14.05.1368 r. Prawdopodobnie w tym roku zbudowano drewniany kościół i postarano się o proboszcza. W 1419 r. występuje jako zorganizowana i rozwijająca się parafia. Kościół murowany, który po wielu przebudowach przetrwał do dziś, zbudował Jan Pilecki dziedzic Tyczyna, wojewoda krakowski, w 1466 r. W 1608 r. kościół obrabował Stanisław Stadnicki „diabeł łańcucki”. Kolejna tragedia dotknęła Tyczyn 01.09.1629 r., gdy kościół spłonął wraz z miastem. Odbudował go dziedzic Tyczyna Mikołaj Rafał Kostka, dobudowując także od strony południowej kaplicę św. Stanisława Kostki. Niestety w 1657 r. miasto spalił książę siedmiogrodzki Jerzy Rakoczy. Dziedzic Tyczyna Jan Klemens Branicki, wielki hetman koronny, przebudował gruntownie kościół i budynki kościelne, dobudowując także kaplicę Świętej Trójcy przed 1727 r. Architektem przebudowy był prawdopodobnie Jan Henryk Klemm. Bp Antoni Wacław Betański (proboszcz parafii Tyczyn) uroczyście konsekrował kościół w dniu 26.05.1782 r. pod wezwaniem Trójcy Świętej, Matki Bożej Wniebowziętej i św. Katarzyny. Kościół był odnawiany w 1850 r. i w latach 1890-1911. Obniżono dach zakrystii, wstawiono dwa okna w prezbiterium i sześć okien w nawach bocznych, a przy ścianach frontowych naw postawiono ciosowe ołtarze: św. Józefa (kosztem hr. L. Wodzickiego) i Matki Bożej (kosztem ks. proboszcza W. Cymbuła), a polichromię wykonał prof. Julian Krupski ze Lwowa w latach 1910-1911. W latach 1978-1979 odnowił polichromię Józef Steciński z Jarosławia. Elektryfikację i radiofonizację przeprowadzono w 1952 r. Kościół stanowi zabytek architektury l-ej grupy jako zespół kościelny (kościół, dwie dzwonnice, ogrodzenie, plebania i wikarówka). Posiada osiem obrazów S. Mirysa. Kościół późnobarokowy, mury prezbiterium gotyckie, trójnawowy, bazylikowy. Wolnostojące kwadratowe wieże, połączone z fasadą wklęsłymi ścianami parawanowymi, mają wysokość ok. 18 m. Fasada dwukondygnacjowa, trójosiowa, podzielona trójkątnym przyczółkiem. Elewację kościoła, dwóch wież i starej plebanii zrobiono w latach 1994-1995 r. Ponowne gruntowne prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji zewnętrznej i całego wnętrza wraz z ołtarzami przeprowadzono w latach 2003-2013.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w 1466 r., konsekrowany 26 V 1782 r., przebudowany w latach 1852 – 1863.

Odpust parafialny: Uroczystość Trójcy Świętej i 25.11.- Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Klasztorna Sióstr Dominikanek
pw. Podwyższenia Krzyża św., kaplica klasztorna, odpust 14.09.

Godziny mszy św.:

Tyczyn, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00; 9.00; 10.30, 12.00, 16.00
Tyczyn, dzień powszedni, czas letni, 6.30; 18.00
Tyczyn, dzień powszedni, czas zimowy, 6.30; 17.00

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 5460, wiernych – 5300, innowierców – 150, niewierzących – 10

Terytorium:

Tyczyn, Hermanowa (nr 1-170, 422-490), Kielnarowa (nr 3-7, 297-298, 304-311, 378-408), Rzeszów – ul. Mokra Strona, Bajeczna, Źródlana, Ruczajowa, Białe Wzgórza, Widnokręgowa, ul. Sikorskiego (parzyste od 336 do końca, nieparzyste od 435 do końca), Herbowa, Stawowa, Dworska (od nr 171 do końca), Budziwojska (nieparzyste od 81 do 125, parzyste do 72), Legionistów, Pogodne Wzgórze, Anielska, Aroniowa.

Cmentarz: parafialny – 2,60 ha, kaplica cmentarna (kaplica grobowa hrabiów Wodzickich)

Domy zakonne:

Siostry Dominikanki

  1. Kościuszki 1, 36-020 Tyczyn, tel. 17 229 12 67, przełożona: s. Sergiusza Szczygiełek, 10 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Malak F., Dzieje parafii Tyczyn, Tyczyn 1996.
Polski dyplomata na papieskim dworze, Warszawa 1981.
Z dziejów Tyczyna i regionu, red. A. Zielecki, Tyczyn 1998.