Komunikaty Kurii

Komunikaty na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 24.05.2015

Wpisany przez Admin

KOMUNIKATY KURII – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 24. 05.2015 r.

1. W sobotę, 23 maja, 11 diakonów naszej diecezji przyjmuje święcenia prezbiteratu, a w niedzielę Zesłania Ducha Świętego przeżywają prymicje w parafiach. Polecamy ich modlitwie kapłanów i wiernych.

2. Prosimy o modlitwę w intencji Ojczyzny i zachęcenie wiernych do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich. Od tych wyborów bardzo wiele zależy.

3. Przygotowujemy się do koronacji wizerunku Matki Bożej Głogowskiej „Uzdrowienia chorych” w sobotę 30 maja o godz. 11.00. Prosimy o zachęcenie wiernych do licznego udziału. Ks. Kustosz przekazał już szczegółowe informacje dotyczące uroczystości. Przypominamy, że należy umieścić w samochodach na szybie białą kartkę; parkingi będą blisko miejsca celebry. Kapituły prosimy w strojach kanonickich, a kapłanów celebrujących o przywiezienie alby, cingulum i białej stuły (dla części księży będą ornaty). Po uroczystości Kustosz zaprasza kapłanów na posiłek.

4. W Telewizji Rzeszów ukaże się reportaż o sanktuarium w Głogowie Młp. (22 maja o godz. 18.00, 23 maja o godz. 19.30, i 24 maja o godz. 10.30). Z uroczystości koronacji będzie transmisja przez Internet: www.rzeszownazywo.pl.

5. W niedzielę, 31 maja odbędzie się w Rzeszowie kolejny Marsz dla Życia i Rodziny. Zapraszamy na ten Marsz całe rodziny, by w dzisiejszym czasie, gdy tak nachalnie walczy się z rodziną, małżeństwem i życiem, zamanifestować nasze przywiązanie do wartości rodzinnych i szacunek dla życia ludzkiego. Marsz rozpocznie się Mszą św. w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie o godz. 13.30, a potem o godz. 14.30 przejdziemy ulicami: ks. Jałowego, Sokoła, Sobieskiego, Targową, Mickiewicza na rzeszowski Rynek.

6. Zapraszamy wszystkich kapłanów na rekolekcje w DD „Tabor” (proboszczowie 1-2 czerwca, wikariusze 2-3 czerwca). Tych, którzy jeszcze nie przesłali zgłoszenia, prosimy o uczynienie tego jak najszybciej.

7. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Jak co roku, w Rzeszowie odbędzie się procesja centralna, po Mszy św. o godz. 9. 00 przed rzeszowską Farą. Przesyłamy informacje na ten temat oraz plakat. Za porządek w czasie Mszy św. i procesji odpowiadają wikariusze z parafii Rzeszowa (po jednym z parafii) oraz klerycy.

8. Zapraszamy na kolejny Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, który odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała, 4 czerwca 2015 r., o godz. 19.00 w Parku Sybiraków na os. Barnówka w Rzeszowie. Wstęp wolny. Przekazujemy plakaty i prosimy o ich zamieszczenie w gablocie z ogłoszeniami.

9. W niedzielę, 7 czerwca, kolejne Święto Dziękczynienia, w ramach którego będziemy przeżywać dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II oraz zbiórkę do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Przesyłamy materiały oraz pakiet do przeprowadzenia zbiórki. Prosimy o wcześniejsze ogłoszenie tej zbiórki i przeprowadzenie jej w niedzielę, 7 czerwca. Ofiary należy przekazać do Kurii.

10. Została przygotowana nowa strona diecezjalna, który będzie funkcjonowała pod dotychczasowym adresem: www.diecezja.rzeszow.pl. Zawiera bardzo wiele różnych informacji. Prosimy o korzystanie z tej strony i ewentualne uwagi lub poprawki, zwłaszcza dotyczące parafii.

11. Przesyłamy plakat zapraszający do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach (Diecezja sandomierska). Prosimy o zawieszenie w gablocie z ogłoszeniami.

12. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, zwraca się z ogromną prośbą o bezinteresowną pomoc bliźniemu poprzez honorowe oddanie krwi. Najbardziej potrzebne teraz grupy krwi: 0 (+) zero plus, 0 (-) zero minus, A (+) plus, A (-) minus. Krew można oddać od poniedziałku do piątku: Rzeszów, ul. Wierzbowa 14, w godz. 7.00-13.30; Jasło, ul. Lwowska 22 (Szpital Specjalistyczny) w godz. 7.00-11.30.

13. Na stronie Wydziału Katechetycznego (www.wk.rzeszow.pl) zostały zamieszczone numery programów i podręczników do katechezy szkolnej, które należy podać Dyrekcji do arkusza organizacyjnego szkoły na rok 2015/16, zgodnie z wybranym przez katechetów pakietem edukacyjnym.

14. Ks. Rektor WSD przesyła informacje o warunkach przyjęcia do Seminarium i terminach egzaminu. Prosimy o poinformowanie o tym zainteresowanych.

Z wyrazami szacunku
Ks. Jerzy Buczek
Kanclerz Kurii