Dekanat Wielopole Skrzyńskie Parafie

Wielopole Skrzyńskie

Wpisany przez Admin

Parafia Wielopole Skrzyńskie, pw. Wniebowzięcia NMP, Adres: Wielopole Skrzyńskie 242,
39-110 Wielopole Skrzyńskie, tel. 17 221 48 67

Parafia Wielopole Skrzyńskie
pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
parafia erygowana:  1325 r.
Adres:  Wielopole Skrzyńskie 242
39-110 Wielopole Skrzyńskie,
tel. 17 221 48 67
17 221 40 22 – wik.

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim

E-mail: parafia@wielopole-skrz.pl

www: www.parafia.wielopole-skrz.pl

gmina: Wielopole Skrzyńskie, powiat: ropczycko-sędziszowski, województwo:

proboszcz: Ks. mgr Mariusz Siniak, od 2016-08-23

Historia:

Pierwsza osada w Wielopolu sięga czasów króla Bolesława Śmiałego. W 1348 r. Wielopole nazywane było miastem. Parafia powstała przed 1326 r. Wielopole było własnością biskupstwa lubuskiego. Chociaż parafia była fundacją rycerską, to jednak biskupi lubuscy sprawowali troskę o utrzymanie tej parafii. W czasie reformacji dobra biskupów lubuskich zostały skonfiskowane i przeszły w ręce reformatorów, a wraz z nimi Wielopole. W 1580 r. Kasper Maciejewski, właściciel Wielopola, wydał nowy dokument fundacyjny parafii. Podobnie uczynił w 1604 r. ks. Maciej Kłosiński, kanonik sandomierski i właściciel Wielopola. Parafia Wielopole, jak na owe czasy, była duża. Bp krakowski P. Gembicki w 1646 r. wyniósł probostwo do godności prepozytury i utworzył kolegium mansjonarzy. Na terenie parafii istniały cztery kościoły: murowany pw. św. Marcina istniał w latach 1595-1722; drewniany pw. św. Krzyża wybudowany przed 1595; kościół pw. św. Barbary na Straszowej Górze, który prawdopodobnie był pierwszym kościołem na terenie Wielopola. Kościół parafialny pw. NMP Wniebowziętej, drewniany z murowaną zakrystią, który 15.05.1654 r. został zniszczony. Wszystkie cztery kościoły obecnie nie istnieją. W Wielopolu do roku 1900 był szpital, uposażony przez Maciejowskiego w 1595 r. Szkoła założona została w 1515 r. Obecny kościół parafialny został wybudowany prawdopodobnie w 1678 r. z fundacji ks. Macieja Kłosińskiego, kanonika sandomierskiego. Konsekrowany dnia 01.11.1683 r. przez bpa krakowskiego Mikołaja Oborskiego. Jest to kościół renesansowy o wpływach barokowych zbudowany z kamienia i cegły. Posiada jedną nawę z parą symetrycznych kaplic transeptowych. Znaczniejszych remontów świątyni podjęli się ks. Franciszek Jordan, ks. Józef Radoniewicz i po II wojnie światowej ks. Julian Śmietana. Do cenniejszego wyposażenia kościoła należą: chrzcielnica miedziana z 1800 r., dwa barokowe krucyfiksy z XVII w., dwie rzeźby: św. Wojciecha i Stanisława z połowy XVII w., obraz MB Niepokalanie Poczętej z 1837 r. oraz drzwi żelazne z prezbiterium do zakrystii z początku XVI w.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w latach 1678-1683, konsekrowany w 1683 r.

Odpust parafialny: 15.08.- Wniebowzięcie NMP; 20.01. (św. Sebastiana), I niedziela października (MB Różańcowa)

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Kaplica Sióstr Michalitek
pw. św. Andrzeja Boboli, kaplica domowa, odpust 16.05.

Godziny mszy św.:

Wielopole Skrzyńskie, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
Wielopole Skrzyńskie, święta zniesione, czas letni i zimowy, 7.00, 9.00, 18.00(17.00)
Wielopole Skrzyńskie, dzień powszedni, czas letni, 7.00, 18.00
Wielopole Skrzyńskie, dzień powszedni, czas zimowy, 7.00, 17.00 (Adwent – roraty 6.30)

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2160, wiernych – 2154, innowierców – 4, niewierzących – 2

 

Terytorium:

Wielopole Skrzyńskie; Nawsie Dolne (część nr 1-20, 373-473),

Cmentarz: parafialny – 0,45 ha; 0,55 ha; 1,15 ha, kaplica cmentarna

Domy zakonne:

Siostry Michalitki
Wielopole Skrzyńskie 261, 39-110 Wielopole Skrzyńskie, tel. 17 221 46 21, przełożona: S. Emanuela Janina Froń, 5 sióstr

Wydawnictwa o parafii:

Tabasz Wł., Wielopolszczyzna – szkice z dziejów, Wielopole 1991.