Dekanat Tyczyn Parafie

Wola Rafałowska

Wpisany przez Admin

Parafia Wola Rafałowska, pw. Świętej Trójcy i Podwyższenia Krzyża Świętego, Adres: Wola Rafałowska 215a, 36-017 Błędowa Tyczyńska, tel. 17 229 66 24

Parafia Wola Rafałowska

pw. Świętej Trójcy
parafia erygowana:  1587 r.
Adres:  Wola Rafałowska 215a
36-017 Błędowa Tyczyńska,
tel. 17 229 66 24

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Woli Rafałowskiej

E-mail:
www:
gmina: Chmielnik, powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Jerzy Rusin, od 2012-08-26

Historia:

Wola Rafałowska po raz pierwszy wymieniana w źródłach z końca XVI
w., ma zapewne nieco dłuższą historię. Parafię w tej miejscowości ufundowała w 1587 r. Anna z Pileckich Kostka, żona Krzysztofa ze Stangenbergu Kostki, wówczas dziedziczka dóbr tyczyńskich. Wkrótce wzniesiono drewniany kościół, który konsekrował 15.04.1595 r. arcybiskup lwowski Jan Dymitr Solikowski. Kościół ten nosił wiele wezwań: św. Krzyża, Trójcy Świętej, Wniebowzięcia NMP, św. Jan Chrzciciela i św. Jan Ewangelisty, św. Anny, św. Mikołaja. W 1891 r. staraniem ówczesnego proboszcza ks. Jana Dobrowolskiego, wzniesiono nowy, murowany kościół według planów architekta rzeszowskiego Adolfa Sumpera. Rok później w 1892 r. został on poświęcony, a w 1899 r. konsekrowany. Konsekracji świątyni pw. Świętej Trójcy dokonał bp przemyski Józef Sebastian Pelczar. W 1973 r. z terytorium parafii wydzielona została wieś Zabratówka, w której utworzono samodzielną parafię. Dnia 17.10.2002 r. biskup rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił kaplicę cmentarną na cmentarzu w Woli Rafałowskiej.

Kościół parafialny: murowany, wzniesiony w 1891 r., konsekrowany 24 VI 1899 r.

Odpust parafialny: 14.09 – Podwyższenia Krzyża Św.

Godziny mszy św.:

Wola Rafałowska, niedziele, czas letni i zimowy, 7.10, 10.30, 15.15
Wola Rafałowska, święta, czas letni i zimowy, 7.10, 18.00(17.00)
Wola Rafałowska, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 18.00 (16.00 X-II, 17.00 – III, IV, X)

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1400, wiernych – 1392, innowierców – 8, niewierzących – 0

Terytorium:

Wola Rafałowska (nr 1-315), Błędowa Tyczyńska (nr 80-156), Chmielnik (nr 662-689)

Cmentarz: parafialny – 0,90 ha, kaplica cmentarna w budowie.

Wydawnictwa o parafii:

Ziętek–Salwik A., Zakątek Pana Boga. Prezentacja parafii pw. Świętej Trójcy i Podwyższenia Krzyża Świętego w Woli Rafałowskiej, „Niedziela Południowa”, 45(2002), nr 12, s. 1, 3-4.