Dekanat Sokołów Małopolski Parafie

Wólka Niedźwiedzka

Wpisany przez Admin

Parafia Wólka Niedźwiedzka, pw. Matki Bożej Królowej Polski, Adres: Wólka Niedźwiedzka 99, 36-050 Sokołów Młp., tel. 17 772 80 60

Parafia Wólka Niedźwiedzka

pw. Matki Bożej Królowej Polski
parafia erygowana:  po 1915 r.
Adres:  Wólka Niedźwiedzka 99
36-050 Sokołów Młp.,
tel. 17 772 80 60

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej

E-mail:  szwanek@interia.eu
www: www.wolkaniedzwiedzka.pl

gmina: Sokołów Młp., powiat: rzeszowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Stanisław Szwanenfeld, EC, od 2001-03-28

Historia:

Miejscowość Wólka Niedźwiedzka pierwotnie należała do parafii Sokołów Młp. W 1912 r. zawiązał się w Wólce Niedźwiedzkiej Komitet Budowy Kościoła, którego staraniem zakupiono modrzewiowy kościół w Woli Zarczyckiej. Kościół po przeniesieniu został poświęcony w 1913 r. Dedykowano go Najświętszej Maryi Pannie Królowej Korony Polskiej. Pierwszym duszpasterzem był ks. Ignacy Kania, rezydował tu w latach 1914-1919. W roku 1919 utworzono wikariat należący do parafii w Sokołowie. 1.01.1920 roku utworzono tu ekspozyturę, w 15.12.1927 r. erygowano parafię. Ekspozyt ks. Antoni Kuziara, który dobudował do kościoła przybudówkę przez całą szerokość kościoła. Kościół został odeskowany, a pokrycie wykonano z czerwonej dachówki. Wraz z kościołem zakupiono w Woli Zarczyckiej trzy ołtarze wybudowane z drewna lipowego. W ołtarzu głównym znajduję się obraz Matki Bożej zasuwany obrazem Przemienienia Pańskiego. W 1997 r. przeprowadzono generalny remont kościoła. Wymieniono zbutwiałe elementy konstrukcji, stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono pokrycie dachu na blachę dachówkopodobną, tak by kościół zachował charakter zabytkowy. W ostatnich latach wykonano ogrodzenie cmentarza a w starej jego części wyłożono kostką alejki. W roku 2008 powiększono go do 1,30 ha. W 2016 r., staraniem proboszcza ks. Stanisława Szwanenfelda podjęto rozbudowę kościoła.

Kościół parafialny:   drewniany, zbudowany ok. 1576 r., przeniesiony z Woli Zarczyckiej, poświęcony po przeniesieniu w 1913 r.

Odpust parafialny:    03.05.

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Godziny mszy św.:

Wólka Niedźwiedzka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 7.00
Wólka Niedźwiedzka, dzień powszedni, maj i październik, 18.00
Wólka Niedźwiedzka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 8.00; 10.30; 12.30 (14.00 W. Post)

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 1780, wiernych – 1740, innowierców – 40, niewierzących – 0

Terytorium:

Wólka Niedźwiedzka; Wólka Sokołowska, (nr 216 – do końca), Górno: ulica Dołęga (od nr 36 do końca)

Cmentarz: parafialny, – 0,80 ha