Dekanat Strzyżów Parafie

Wysoka Strzyżowska

Wpisany przez Admin

pw. św. Józefa, Adres: Wysoka Strzyżowska 241, 38-123 Wysoka Strzyżowska, tel. 17 276 70 13

Parafia Wysoka Strzyżowska

pw. św. Józefa
parafia erygowana:  1918 r.
Adres:  Wysoka Strzyżowska 241
38-123 Wysoka Strzyżowska,
tel. 17 276 70 13
17 276 70 21- wik.
17 276 74 97 – dom parafialny

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskie

E-mail:
www: http://www.wysokastrzyz.rzeszow.opoka.org.pl/
gmina: Strzyżów, powiat: strzyżowski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr Marian Raźnikiewicz, RM, od 1996-12-18

Historia:

Wieś Wysoka Strzyżowska należała w przeszłości do parafii Dobrzechów. Kilka lat przed wybuchem I wojny światowej zamieszkał w Wysokiej ks. Franciszek Salezy Jenkner. W domu miał urządzoną kaplicę, gdzie na nabożeństwa przybywali okoliczni mieszkańcy. Z ofiar otrzymywanych za leczenie ziołami, pracę naukową, malarstwo ufundował 3 dzwony do przyszłego kościoła, które przetrwały zawieruchy wojenne. W 1914 r. wrócił do rodzinnych Węgier i tam zakończył życie. Myśl budowy kościoła w Wysokiej poddał ks. Karol Józef Fischer – ówczesny proboszcz w Dobrzechowie, a późniejszy sufragan przemyski. W 1907 r. utworzono Komitet Budowy Kościoła i zamówiono plany u architekta przemyskiego – Stanisława Majerskiego. Hrabia Michałowski – właściciel dóbr w Dobrzechowie i trzech folwarków w Wysokiej darował kamień na fundament i dachówkę na dach. W 1908 r. bp przemyski Józef Sebastian Pelczar poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. Budowa trwała 9 lat z powodu wojny. Nowo zbudowany kościół w stylu neogotyckim poświęcił w 1919 r. Ks. Wojciech Wnęk – proboszcz z Dobrzechowa. Konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa dokonał 16. 09.1923 r. bp Karol Józef Fischer. Parafia została erygowana w 1918 r. Pierwszym duszpasterzem był ks. Walenty Szast, który objął duszpasterstwo w Wysokiej w 1918 r. Pod koniec 1922 r. wikariuszem w Dobrzechowie został ks. Michał Grzyś z przeznaczeniem do Wysokiej. Za jego proboszczowania dokończono i uposażono kościół oraz wybudowano plebanię i budynki gospodarcze. Do parafii w Wysokiej Strzyżowskiej należy także wieś Oparówka. Jej mieszkańcy do powojennej „akcji Wisła” byli w większości pochodzenia ukraińskiego i obrządku greckokatolickiego. W ramach repatriacji po wojnie przybyły tutaj polskie rodziny ze wschodu wraz ze swoim duszpasterzem ks. Stanisławom Cembruchem. Po jego śmierci w 1962 r. mieszkańcy Oparówki zostali całkowicie włączeni we wspólnotę parafii Wysoka Strzyżowska. W Oparówce rolę kościoła dojazdowego spełnia dawna cerkiew parafialna greckokatolicka, pw. Narodzenia NMP. Pierwotna, wzniesiona około 1700 r., odnowiona i konsekrowana w 1882 r., była drewniana. Obecna, wzniesiona w 1912 r., jest murowana, z carskimi wrotami i bogatą polichromią.

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1918 r., konsekrowany w 1923 r.

Odpust parafialny: 19.03;

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:

Oparówka, pw. Narodzenia NMP, kościół filialny, odpust 08. 09.

Godziny mszy św.:

Oparówka, święta, czas letni i zimowy, 18.00
Oparówka, niedziele, czas letni i zimowy, 10.00

Wysoka Strzyżowska, dzień powszedni, X – IV, 16.30
Wysoka Strzyżowska, dzień powszedni, V- IX, 18.00
Wysoka Strzyżowska, święta, czas letni i zimowy, 8.30, 16.30
Wysoka Strzyżowska, niedziele, czas letni i zimowy, 7.00, 8.30, 11.30, 15.00 (Wielki Post), 16.30

Mieszkańcy parafii:

mieszkańców – 2108, wiernych – 2108, innowierców – 0, niewierzących – 0

Terytorium:

Wysoka Strzyżowska, Oparówka,

Cmentarz: parafialny – 1,52 ha; kaplica cmentarna (prywatna), Oparówka – komunalno-

Domy zakonne:

Siostry Michalitki
Wysoka Strzyżowska 249, 38-123 Wysoka Strzyżowska, tel. 17 276 73 56, przełożona: S. Cecylia Milczarczyk, 4 siostry