Dekanat Dębowiec Parafie

Załęże k. Jasła

Wpisany przez Admin

Parafia Załęże k. Jasła, pw. św. Jana Chrzciciela, Adres: Załęże 4, 38-223 Osiek Jasielski, tel. 13 442 00 67

Parafia Załęże k. Jasła
pw. św. Jana Chrzciciela
parafia erygowana: 1326 r.
Adres: Załęże 4
38-223 Osiek Jasielski,
tel. 13 442 00 67

Nazwa urzędowa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Załężu

E-mail: zalezej@rzeszow.opoka.org.pl
www: http://zalezej.rzeszow.opoka.org.pl
gmina: Osiek Jasielski, powiat: jasielski, województwo: podkarpackie

proboszcz: ks. mgr lic. Józef Pańczuk, od 2008-08-24

Historia:

Stary kościół w Załężu

Stary kościół w Załężu (foto: archiwum BL)

Pierwszą wzmianką o parafii w Załężu istnieniu pochodzi z 1326 r. i dotyczy płacenia świętopietrza przez Andrzeja, proboszcza załęskiego. Głównym ośrodkiem parafii od jej powstania było Załęże. Miejscowość wywodzi swą nazwę od położenia geograficznego i pochodzi stąd, że wieś załęska leży nad Łęgiem, czyli nad nizinnym brzegiem rzeki. We wczesnym średniowieczu Załęże mieściło w sobie gród. Do parafii załęskiej należy istniejąca już w średniowieczu wioska Markuszka i powstała później Wola Dębowiecka będąca owocem działalności kolonizatorskiej króla Kazimierza Wielkiego. Tak ukonstytuowane końcem XIV wieku granice parafii załęskiej przetrwały do dziś. W 1328 r. istniała w Załężu świątynia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Budowę obecnego zabytkowego kościoła rozpoczęto po pożarze poprzedniego w 1753 r. Dnia 07.10.1783 r. sufragan przemyski biskup Roman Sierakowski dokonał uroczystej konsekracji świątyni również pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Kościół zbudowano z drzewa modrzewiowego na murowanym fundamencie. Styl zewnętrzny świątyni zawiera w sobie pewne elementy gotyku. Zrazu kościół pokryty był gontami. Generalny remont kościoła został przeprowadzony w latach 1882-1883. Prezbiterium świątyni jest skierowane ku wschodowi. W 1951 r. usunięto grube ściany oddzielające nawę od przylegających do niej od północy i południa małych kaplic w efekcie czego powstał kościół trójnawowy. Polichromię wnętrza świątyni odnowiono w 1883 r. pod kierunkiem malarza Stankiewicza, ucznia Jana Matejki. Pierwszy raz pomalowano wnętrze w 1777 r. Obrazy Drogi Krzyżowej umieszczono w 1782 r. Kościół wyściełała posadzka z kamiennych rombów położona w 1785 r. Świątynia posiada trzy ołtarze drewniane. Nowy kościół parafialny zbudowany w latach 1988 – 2000, został konsekrowany 10.09.2000 r. przez bpa Kazimierza Górnego. W Woli Dębowieckiej istnieje kościół dojazdowy. Jego budowę rozpoczęto w 1990 r. Poświęcenia świątyni i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 19.07.1992 r. bp Edward Białogłowski. Konsekracji świątyni i ołtarza dokonał 6.09.2015 r. bp rzeszowski Jan Wątroba.

Kościół parafialny:

murowany, zbudowany w latach 1989-2000, konsekrowany 10.09.2000 r.

Odpust parafialny: 08.09.- Narodzenia NMP (nowy kościół), 24.06. – św. Jana Chrzciciela

Kościoły oraz kaplice filialne i zakonne:
Wola Dębowiecka
pw. Trójcy Świętej, kościół filialny, odpust Uroczystość Trójcy Świętej
Załęże – stary kościół
pw. św. Jana Chrzciciela, stary kościół parafialny, zbudowany w 1760 r., konsekrowany w 1780, rozbudowany w latach 1952 i 1960, odpust 24.06. – św. Jana Chrzciciela

Godziny mszy św.:

Załęże k/ Jasła, niedziele, czas letni i zimowy, 7.30, 11.00
Załęże k/ Jasła, święta, czas letni i zimowy, 18.00
Załęże k/ Jasła, dzień powszedni, czas letni, 18.00
Załęże k/ Jasła, dzień powszedni, czas zimowy, 17.00
Wola Dębowiecka, niedziele i święta, czas letni i zimowy, 9.15
Wola Dębowiecka, dzień powszedni, czas letni i zimowy, 17.00 (16.00)

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 1185, wiernych – 1179, innowierców – 0, niewierzących – 6

Terytorium:
Załęże, Wola Dębowiecka.

Cmentarz: parafialny – 1,72 ha, kaplica cmentarna