Biskup Rzeszowski Bp Jan Wątroba

Zaproszenie na koronację Obrazu MB do Głogowa Młp.

Wpisany przez Admin

ZAROSZENIE BISKUPA RZESZOWSKIEGO
NA UROCZYSTOŚĆ KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ „UZDROWIENIE CHORYCH” W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

Czcigodni Bracia Kapłani,

Umiłowani Diecezjanie – Bracia i Siostry,

W polskiej pobożności ludowej miesiąc maj kieruje nasze myśli w stronę Matki Najświętszej. Wraz z rozkwitającą przyrodą pragniemy wychwalać Maryję – Najpiękniejszy Kwiat Ziemi. Dla Kościoła Rzeszowskiego szczególną okazją do oddania hołdu Bogurodzicy będzie uroczystość koronacji cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny w Głogowie Małopolskim.

W XVII i XVIII w. to miasto stanowiło ważny ośrodek kultu Matki Bożej na terenie rozległej wówczas diecezji krakowskiej. Początki sanktuarium dawna pieśń wiąże
z objawieniem się Najświętszej Maryi Panny dwóm żebrakom Na Piasku za miastem. Według tradycji ludowej, w miejscu tego objawienia znajduje się źródełko, o którym pisał na początku XX w. ks. Alojzy Fridrich, że woda z niego „za modlitwą do Najświętszej Panny, od dawnych czasów pomocną bywa w chorobach i cierpieniach”. Na miejscu objawienia Matki Bożej wzniesiono drewniany kościół filialny. Nosił on wezwanie Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej. Wybudował go w pierwszej połowie XVIII w. Kasper Makowski, miecznik chełmski, a następnie dokonano rozbudowy świątyni z fundacji Jana Kazimierza Lubomirskiego. W 1763 roku właścicielka miasta Urszula z Branickich Lubomirska przekazała kościół misjonarzom św. Wincentego á Paulo.

Według akt wizytacji generalnej z 1721 roku, w tym kościele znajdował się łaskami słynący wizerunek Najświętszej Maryi Panny, a dokument ówczesnego biskupa krakowskiego kardynała Jana Aleksandra Lipskiego z 1738 r., nazywa obraz cudownym.

Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) Głogów znalazł się w granicach monarchii austriackiej. W wyniku tzw. „reform józefińskich” miasto podupadło jako ośrodek życia religijnego. Władze zaborcze dokonały m.in. kasaty klasztoru księży misjonarzy, a jego zabudowania, w tym nowy kościół, uległy zniszczeniu. Przygasł również kult Matki Bożej,
a w 1782 roku cudowny wizerunek przeniesiono do kościoła parafialnego.

Szczególna cześć dla Matki Bożej Głogowskiej przetrwała w pobożności ludowej.
W drugiej połowie ubiegłego stulecia odrodził się on dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Ujdy. Jego następca – ks. Adam Samel – rozpoczął starania
o koronację cudownego wizerunku. Dokonano również badań naukowych zarówno samego obrazu, jak i jego kultu przez zespół uczonych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Rozszerzający się kult oraz przygotowania duchowe i materialne stały się podstawą do wydania dekretu o koronacji obrazu Matki Bożej Głogowskiej, a także powołania komitetu przygotowującego to wydarzenie z ks. biskupem Edwardem Białogłowskim na czele. Koronacja odbędzie się w sobotę, 30 maja bieżącego roku o godz. 11.00, na głogowskim Rynku.

Serdecznie zapraszam na tę uroczystość wszystkich diecezjan. Szczególne słowa zachęty do udziału w koronacji kieruję pod adresem chorych i cierpiących, bowiem od wieków Matka Boża Głogowska cieszy się sławą Uzdrowicielki i Pocieszycielki, a w 1631 r. ówczesny właściciel miasta Mikołaj Spytek Ligęza ufundował tu szpital ubogich.

Uroczystość koronacji cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny Głogowskiej niech będzie okazją do naśladowania pokornej Służebnicy Pańskiej w życiu codziennym.
W dobie niepokoju o naszą Ojczyznę, niech stanie się również okazją do zawierzenia naszej Matce i Królowej naszych losów: indywidualnych i narodowych. Wzorem przodków polećmy się Jej słowami staropolskiej pieśni:

Na głód, na wojnę się zanosi,
Któż za nas Boga uprosi,
Jeśli nie Ty, Matko Boska,
Najświętsza Panno Głogowska.
Matko Boża Głogowska – módl się za nami!
 

Z pasterskim błogosławieństwem

+Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

 

List Biskupa Rzeszowskiego należy odczytać na wszystkich Mszach św. w niedzielę 10 maja br.
+Edward Białogłowski
Biskup Wikariusz Generalny