Newsy Stolica Apostolska

Encyklika Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka

Wpisany przez Admin

ENCYKLIKA LAUDATO SI’  OJCA ŚWIĘTEGO  FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM

Nowa encyklika Ojca Świętego Franciszka  podejmuje temat troski  o dzieło stworzenia, “wspólny dom”, powierzone ludziom przez Boga.  Encyklika rozpoczyna się od słów: Laudato si’, mi’ Signore – „Pochwalony bądź, Panie mój”, zaczerpniętymi z Pieśni słonecznej św. Franciszka z Asyżu. Dokument liczy około dwustu stron i składa się z sześciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy, zatytułowany „Co się dzieje w naszym domu”, ukazuje aktualną sytuację naszego globu: zanieczyszczenia, ocieplenie globalne, kwestia braku wody, zatracenie różnorodności biologicznej, pogorszenie jakości życia,  niesprawiedliwość.

Drugi rozdział – „Ewangelia stworzenia” – ukazuje biblijną, chrześcijańską wizję harmonii stworzenia i powszechnego przeznaczenia dóbr.

Rozdział trzeci – “Ludzki pierwiastek kryzysu ekologicznego” – omawia zagadnienia:  ogromnego rozwoju technologii i związanych z tym niebezpieczeństw,  globalizacji paradygmatu  technokratycznego i wreszcie zagadnienie kryzysu i konsekwencji  współczesnego antropocentryzmu.

Rozdział czwarty omawia temat „Ekologii integralnej”: środowiskowej, gospodarczej, społecznej, kulturowej i  wreszcie ludzkiej.

Rozdział piąty mówi o „Wytycznych i działaniach”, akcentując konieczność dialogu ze wszystkimi, w tym także między religiami a nauką.

Rozdział szósty podejmuje zagadnienie „Edukacji i duchowości ekologicznej”, proponując inny styl życia i wzywając do  nawrócenia ekologicznego i podejmowania świątecznego odpoczynku.

Papież kończy encyklikę modlitwami:  jedną proponuje wszystkim ludziom wierzącym w Boga Stworzyciela, drugą chrześcijanom.

Zapraszamy do lektury encykliki (tekst znajduje się na stronie Watykanu:)

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html