Galerie 2015 Newsy

Kapłańskie dłonie – rekolekcje dla księży wikariuszy

 

Pierwszy tydzień czerwca w diecezji rzeszowskiej obfituje w wydarzenia religijne. Za nami rozpoczęcie peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży, rekolekcje kapłańskie i procesje eucharystyczne w uroczystość Bożego Ciała. Przed nami koncert „Jednego Serca Jednego Ducha” oraz Finał Festiwalu Wiary.

Pisaliśmy osobno na stronie www.diecezja.rzeszow.pl o rekolekcjach dla księży proboszczów. Winniśmy dla uzupełnienia chociaż krótką relację z rekolekcji dla księży wikariuszy. Księża wikariusze przyjechali do Domu Diecezjalnego Tabor 2 czerwca na godz. 16.00. Frekwencja była nieco niższa (82%) niż w przypadku księży proboszczów, którzy stawili się niemalże w komplecie (97%).

Po konferencji odbyła się Eucharystia, a wieczorem „czas pustyni”. Pierwotnie zaplanowano na wieczór modlitwę uzdrowienia. Jednak prowadzący rekolekcje ojcowie: Antonello Cadeddu i Enrique Porcu, zdecydowali o zamianie tych punktów programu. Podobnie jak w przypadku księży proboszczów punktem wyjścia rozważań była przypowieść Jezusa o zagubionej drachmie. W czasie rozważań ojcowie chodzili po sali kładąc ręce i modląc się za poszczególnych księży. Niektórzy doświadczali spoczynku w Duchu. Bardzo pouczające były rozważania na temat kapłańskich dłoni. Rekolekcjoniści prosili, aby długo wpatrywać się w swoje namaszczone Krzyżmem św. dłonie. Potem księża stojący obok siebie wzajemnie zrobili sobie na dłoniach znak krzyża. Te i inne momenty rekolekcji wielu duchownym dostarczyły wzruszeń. Tu i ówdzie można było zobaczyć łzy w oczach. Był też entuzjazm podczas wspólnie śpiewanych pieśni i odmawianych modlitw.

W środę do południa był czas konferencji. Mimo ich długiego czasu słuchanie było bardzo łatwe ze względu na żywy, pełen przykładów, anegdot i dowcipów język (Czym się różni proboszcz od wikariusza? Pięćdziesięcioma kilogramami). Na uwagę zasługuję tłumaczenie z języka portugalskiego Michaliny Kuźmy, która znakomicie oddawała nie tylko treść ale też atmosferę zawartą w wypowiedziach. O godzinie piętnastej rozpoczęła się modlitwa uzdrowienia. Księża utworzyli modlitewny szpaler na którego końcu stali ojcowie charyzmatycy. Gdy księża przechodzili przez szpaler pozostali modlili się za nich. Niektórzy spoczęli w Duchu zanim jeszcze doszli do prowadzących rekolekcje. Inni w momencie, gdy ojcowie nałożyli na nich swoje dłonie. Rekolekcje zakończyły się Mszą św. o godz. 18.00 pod przewodnictwem bp Edwarda Białogłowskiego. Żegnając się z wikariuszami Gośce z Brazylii zaprosili wszystkich na wspólną modlitwę podczas Finału Festiwalu Wiary na Hali Podpromie w Rzeszowie 5 i 6 czerwca. (tn)

Zdjęcia – tn