Galerie 2015 Newsy

Kapłańskie przebudzenie – rekolekcje dla księży proboszczów

Po raz pierwszy w historii diecezji rzeszowskiej wszyscy księża proboszczowie przeżywali rekolekcje kapłańskie w jednym miejscu i w jednym czasie. W ciągu dwóch dni: 1 i 2 czerwca 2015 r. w Domu Diecezjalnym Tabor w konferencjach i modlitwach uczestniczyło blisko trzystu kapłanów, wśród nich prawie 240 proboszczów z terenu diecezji rzeszowskiej oraz księża nie związani bezpośrednio z duszpasterstwem parafialnym.

Rekolekcje poprowadzili: o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu – założyciele wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. Na co dzień mieszkają w Brazylii w dzielnicach nędzy, gdzie wśród najbiedniejszych mieszkańców faveli, głoszą Ewangelię i świadczą o Bożym miłosierdziu. Na początku rekolekcji przedstawili zebranym dwie półtorej godzinne konferencje, które były prezentacją aktualnej kondycji człowieka. Z szerokiej perspektywy, wykraczającej poza doświadczenie Europejczyków, przedstawili napięcia i zagrożenia istniejące w współczesnym świecie.

Po obiedzie był czas „pustyni”. Blisko trzy godziny w ciszy przeznaczone na osobistą modlitwę. Rekolekcjoniści zachęcili kapłanów do rozważenia w tym czasie przypowieści Jezusa o zagubionej drachmie oraz rachunku sumienia na podstawie przemówienia papieża Franciszka do kardynałów z Kurii Rzymskiej z grudnia 2014 r. Ojciec Święty wymienił wtedy 15 chorób kurii oraz Kościoła – od zarozumiałości przez duchowy Alzheimer, gromadzenie pieniędzy do terroryzmu plotek. W czasie „pustyni” była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spora część księży adorowała w tym czasie Najświętszy Sakrament w kaplicy Domu Diecezjalnego.

O godz. 18.00 odbyła się Eucharystia pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Homilię wygłosili obydwaj rekolekcjoniści. Późnym wieczorem rozpoczęła się modlitwa uzdrowienia. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu ojcowie rekolekcjoniści oraz bp Jan Wątroba modlili się indywidualnie nad duchownymi. Niektórzy doświadczyli tzw. spoczynku w Duchu.

Wtorkowy dzień rozpoczął się od jutrzni i konferencji, której głównym tematem było proroctwo Ezechiela o ożywionych kościach. To analogia to życia każdego księdza, który dzięki Bożej łasce może podnieść się nawet z sytuacji duchowej śmierci. Tuż przed rozpoczęciem Mszy św. o godz. 11.00 do sali gimnastycznej Domu Diecezjalnego Tabor, która w czasie rekolekcji pełniła funkcję kaplicy, przywieziono symbole Światowych Dni Młodzieży: krzyż oraz ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. Symbole dzień wcześniej rozpoczęły peregrynację po diecezji rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył również bp Kazimierz Górny. Homilia, którą wygłosił o. Enrique Porcu, była wielką zachętą do kapłańskiego przebudzenia i odważnego świadczenia o mocy Jezusa Chrystusa.

Po południu, o godz. 16.00, rekolekcje rozpoczęli księża wikariusze. Ojcowie ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia poprowadzą również rekolekcje ewangelizacyjne – finał Festiwalu Wiary na Hali Podpromie w Rzeszowie 5 i 6 czerwca. (tn)

Zdjęcia – tn