Galerie 2015 Newsy

Nowy Biskup diecezji Graz-Seckau

Wpisany przez Admin

14 czerwca 2015 r. w katedrze w Graz odbyły się święcenia biskupie ks. dra Wilhelma Krautwaschla, nowego Ordynariusza partnerskiej diecezji Graz-Seckau.

Bp Wilhelm Krautwaschl urodził się 5 marca 1963 r. w Gleisdorf, święcenia kapłańskie otrzymał 7 lipca 1990. W ostatnich latach był rektorem niższego seminarium biskupiego w Graz.  Jest on 58 ordynariuszem diecezji Graz-Seckau.

Jako motto biskupie przyjął słowa z Ewangelii wg św. Jana: Bóg jest miłością.

W uroczystości konsekracji nowego Ordynariusza Diecezji Graz-Seckau uczestniczyło ok. 3 tys. osób. Głównym konsekratorem nowego biskupa i kaznodzieją na uroczystości był ks. abp Franz Lackner z Salzburga, wcześniejszy biskup pomocniczy diecezji Graz- Seckau, który często odwiedzał nasze Seminarium Duchowne w Rzeszowie w ramach wzajemnej współpracy. Współkonsekratorami byli poprzedni ordynariusze diecezji Graz-Seckau: bp Egon Kapellari i bp. Johann Weber. W uroczystości uczestniczyło w sumie 24 Biskupów, w tym liczni biskupi episkopatu Austrii oraz biskupi goście  partnerskich diecezji z Europy i Korei.

Księża Diecezji Rzeszowskiej

Księża Diecezji Rzeszowskiej

W imieniu diecezji rzeszowskiej w uroczystości brali udział: J E Ks. bp Edward Białogłowski, ks. Paweł Pietrusiak, Rektor WSD Rzeszów i ks. Andrzej Cypryś, Dyrektor Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a także kapłani diecezji rzeszowskiej pracujący aktualnie w diecezji Graz-Seckau.

Tekst i foto: Ks. Andrzej Cypryś