Nowa Ewangelizacja

Światowe Dni Młodzieży

Wpisany przez Admin

Co to są ŚDM?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.

Wspólnota, formacja i radość wiary

Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona

Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki są z młodymi nie tylko podczas ŚDM, ale ciągle krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące, młodych każdego dnia.

W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia, znaki te Ojciec Święty przekazał w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej. W naszej diecezji peregrynacja będzie miała miejsce w dniach od 1 do 11 czerwca 2015 roku.

Jak długo trwają ŚDM?

ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to „Dni w Diecezjach”, kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to „Wydarzenia Centralne”, czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym – Krakowie.

Jaki jest cel „Dni w Diecezjach”?

Struktura „Dni w Diecezjach” zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.

Jak wygląda struktura całego tygodnia ŚDM?

sdmrzeszow pl (1)

Foto: ŚDM Rzeszów

Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach i festiwalu młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM. Wydarzeniom centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, zwane Strefą Pojednania oraz Expo-vocation.

Ważne dopowiedzenie

Udział w ŚDM trwa około dwóch tygodni, ale należy pamiętać, że spotkanie wymaga długiego okresu przygotowań duchowych i organizacyjnych, dlatego prawdziwy czas trwania ŚDM rozpoczyna się wraz z podjętą decyzją o uczestnictwie, a kończy z wypełnieniem misji wypływającej z treści danego spotkania.

Ile osób uczestniczy w ŚDM?

Z reguły są to spotkania bardzo liczne. Średnio, przez cały tydzień, bierze w nich udział kilkaset tysięcy młodych ludzi. Im bliżej jednak sobotniego czuwania z papieżem, tym bardziej liczba ta pokonuje granicę miliona uczestników. Największe dotychczasowe spotkania odbyły się w Manili na Filipinach (1995 r.), a wzięło w nim udział ponad 4 miliony młodych, oraz w Rio de Janeiro w Brazylii (2013 r.), gdzie na Copacabanie zgromadziło się ponad 3 miliony osób. Ze spotkań odbywających się w Europie najliczniejsze miało miejsce w Rzymie w 2000 r., kiedy na Tor Vergata razem z Janem Pawłem II modliło się 2 miliony 180 tysięcy młodych.

O co prosimy przyjmujących pielgrzymów pod swój dach na czas Dni w Diecezji?

Kapłani w ŚDM (foto: ŚDM Rzeszów)

Kapłani w ŚDM (foto: ŚDM Rzeszów)

Podczas Dni w Diecezjach prosimy rodziny naszej diecezji o przyjęcie pielgrzymów do swoich domów.

Czas przyjazdu Pielgrzymów ze świata to 19-20 lipca 2016. Należy wtedy odebrać Pielgrzymów z wyznaczonego miejsca. Jakie to będzie miejsce, informować będą o tym odpowiedzialni z parafii za ŚDM.

– Czas pobytu Pielgrzymów w naszej diecezji to 5 dni, czyli od 20 do 25 lipca. Transport do Krakowa zapewniają sobie opiekunowie grup.

– W miarę możliwości prosimy o zapewnienie transportu, czyli odwiezienie np. rano i przywiezienie wieczorem do mieszkania. Jeśli to będzie miasto, każdy z Pielgrzymów będzie miał plan miasta i będzie mógł się poruszać komunikacją miejską.

– Prosimy o codzienne przygotowanie dla nich śniadania lub udostępnienie kuchni, by sami sobie zorganizowali posiłek. Posiłek w ciągu dnia i kolację zapewniają sobie sami lub zapewnia je Centrum ŚDM Diecezji Rzeszowskiej.

– Znajomość języka angielskiego lub innego obcego języka jest pomocna, ale nie konieczna.

– Każda z Rodzin, która zadeklaruje się przyjąć Młodych Pielgrzymów, zostanie powiadomiona o datach spotkań organizacyjnych z koordynatorami ŚDM w rejonach. Takich spotkań będzie co najmniej dwa. Zostaną wtedy przekazane konkretne informacje co do programu Dni w Diecezji oraz inne niezbędne szczegóły pobytu Pielgrzymów w Waszych domach. Pierwsze spotkanie formacyjne odbędzie się 6 czerwca w ramach Festiwalu Wiary.

– Prosimy także o zorganizowanie dla pielgrzymów czasu w 5. dzień pobytu (tj. w niedzielę), podczas „Pikniku z Rodzinami”.

Doświadczenie wspólnoty to jedno z najpiękniejszych owoców uczestnictwa w Światowym Dniu Młodzieży! Nie czekaj więc na inne zaproszenie. Skoro znalazłeś tę stronę, czuj się już zaproszony i dołącz do wielu młodych, którzy w swoich parafiach przygotowują się do spotkania w Krakowie.

 

Strony internetowe poświęcone ŚDM:

Dni w Diecezjach – ŚDM Rzeszów 2016 – www.sdmrzeszow.pl

Komitet Organizacyjny ŚDM 2016 w Krakowie – www.krakow2016.com

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM w Polsce – www.sdm.org.pl

 

Przygotował: Bogusław Biały