Newsy

III Forum Kobiet Podkarpacia im. dr Grażyny Gęsickiej

Wpisany przez ks. Marek Story

III Forum Kobiet Podkarpacia im. dr Grażyny Gęsickiej

20 czerwca br. w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach odbyło się III Forum Kobiet Podkarpacia. Patronat nad Forum objęli Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Tematem przewodnim Forum była aktywność kobiet w życiu publicznym. Sobotnie spotkanie poprzedziła Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Ropczycach. Szczególną inspiracją do powołania na Podkarpaciu Forum Kobiet, jest życie i działalność Grażyny Gęsickiej, posłanki tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej. Forum towarzyszyła wystawa rzeźb autorstwa Pani Albiny Kuraś i jej ojca Pana Władysława Kamińskiego. Zaproszeni goście mieli okazję skosztować lokalnych produktów przygotowanych przez Panie z Kół Gospodyń ze Szkodnej i z Klęczan oraz przez Panie ze Związku Emerytów i Rencistów z Sędziszowa Młp. Ponadto uczestnicy Forum mogli otrzymać materiały promocyjne o Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim ze specjalnie zorganizowanego na tę okoliczność stoiska. Wystawie towarzyszyła muzyka ludowa w wykonaniu młodej kapeli „Kurasie”.

Uroczystego otwarcia Forum dokonała Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak. Następnie zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać koncertu Rodzinnej Kapeli „Kurasie” z Lubziny, obchodzącej w tym roku jubileusz 65-lecia działalności artystycznej, po którym Pani Albina Kuraś za całokształt twórczości artystycznej i kultywowanie tradycji ludowej, popularyzację autentycznego i regionalnego folkloru otrzymała z rąk Poseł na Sejm RP prof. Józefy Hrynkiewicz statuetkę „Kobieta-Anioł”, będącą wyrazem wdzięczności dla Jej trudu, zaangażowania w życie artystyczne i kulturalne Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

W dalszej kolejności głos zabrał ks. Marcin Stachnik, który w bardzo ciekawy i barwny sposób przedstawił zebranym rolę kobiety w różnych sferach życia społecznego, duchowego, skupiając uwagę na Jej tożsamości. Kluczowym momentem Forum było wyróżnienie kobiet, szczególnie aktywnych w środowiskach lokalnych Powiatu. W gronie nagrodzonych statuetką „Kobieta-Anioł” obok Pani Albiny Kuraś znalazły się: Pani Grażyna Madeja – prowadząca firmę pn. Zakład Handlowo-Usługowy w Małej, Pani Jadwiga Wójtowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiercanach – matka dziewięciorga dzieci, siostra Anna Wójcik z Parafii pw. Narodzenia NMP w Sędziszowie Młp., która prowadzi świetlicę dla dzieci, organizuje im wypoczynek letni oraz siostra Emmanuela Froń ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Wielopolu Skrzyńskim, udzielająca się w pracy wychowawczej, katechetycznej, charytatywno-społecznej, w duszpasterstwie parafialnym. Z zaproszonych gości problem zdrowia, a zwłaszcza chorób onkologicznych w swoim wystąpieniu poruszyła prof. Bożena Karczmarek-Borowska – Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej w Rzeszowie, edukacji – Dyrektor PCEN Pani Krystyna Wróblewska, Główny Inspektorat Sanitarny reprezentowała Pani Renata Szczęch, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Radna Sejmiku Pani Ewa Draus. Niezwykłą rolę kobiety w sztuce, muzyce ukazała Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej Pani prof. Marta Wierzbieniec.

Swoją obecnością zaszczycili organizatorów Forum czcigodni kapłani w osobach: Dziekana Krzysztofa Gaca z Parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp., Proboszcza Parafii w Zagorzycach Dolnych Wojciecha Wiśniowskiego, Proboszcza Parafii w Górze Ropczyckiej Juliana Jarzębia, Proboszcza Parafii w Małej Jacka Piroga, ks. Marcina Stachnika i ks. Artura Michalskiego.

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom, którzy wsparli organizacyjnie przygotowanie Forum: Prezesowi Zarządu Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A. Józefowi Siwcowi, Prezesom Zarządu „Drewsystem” Kazimierzowi Skorupskiemu i Józefowi Wójcikowi, Panu Marianowi Kapuście, Panu Pawłowi Filipkowi, Prezesowi Vertipolu Andrzejowi Kopaczyńskiemu, Prezesowi Art-Progress Grzegorzowi Wielopolskiemu, Renacie i Zbigniewowi Szeligom z firmy Extrans.

Bernadeta Frysztak
Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego