Newsy

Kształt miłości – podsumowanie kolonii w Myczkowcach

W niedzielę, 30 sierpnia br. zakończył się ostatni, szósty już, turnus kolonii charytatywnej w ośrodku Caritas w Myczkowcach. Pierwsze dzieci przyjechały do Myczkowiec już 12 czerwca  – w sumie 120 osób z Koziatynia, Czortkowa, Wołodarska i Lwowa. Był to turnus zerowy dla dzieci z Ukrainy. Od 27 czerwca do 30 sierpnia odbyło się sześć następnych turnusów wakacyjnych dla 900 dzieci. Tradycyjne podsumowanie wakacji w Myczkowcach odbyło się podczas trwania ostatniego turnusu – 21 sierpnia br.

Kierownikiem szóstego, 14-dniowego turnusu, była Anna Szlęzak. Opiekę duchową nad dziećmi sprawowali ks. prof. Jacenty Mastej i ks. dr Józef Mucha. W turnusie wzięło udział 167 dzieci, w tym 12 dzieci z Godowiczi k/Lwowa. Do Ośrodka przybywało także 50 dzieci z diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie, mieszkających w pobliskim pensjonacie. Troskę o kolonistów podjęło 16 wychowawców, lekarz medycyny i 3 pielęgniarki.

Stało się zwyczajem, że ten turnus odwiedzają liczni goście, ubogacający zarazem całokształt kolonii, a są nimi przedstawiciele: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie; Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie; Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie; Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lesku; Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku; Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Rzeszowie; Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie; Stowarzyszenia Etyka i Energia; Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty; Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Warsztatów Sztuki Ludowej; Warsztatów Edukacji Ekologicznej; Warsztatów z fizyki, chemii, kryminalistyki i robotyki PROJEKTOR.

Szczególnym gościem był bp Jan Wątroba – ordynariusz rzeszowski, któremu towarzyszyli ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i ks. Władysław Jagustyn – wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Władze województwa reprezentował Wojciech Buczak – wicemarszałek województwa oraz delegat Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Obecnym był także wójt gminy Solina.

Wszystkim zgromadzonym dzieci zaprezentowały program o miłości, z którego wynikało, iż „miłość nie jest słaba, kochać trzeba ludzi takimi jakimi są każdego dnia, miłość cię znajdzie, miłość Boża wypełnia cały świat.” Biskup rzeszowski Jan Wątroba zabierając głos powiedział m.in.: „Z najgłębszym szacunkiem pochylam się nad tymi, którzy czynią tu miłość.” Glos zabrali także goście, obdarowując dzieci słodyczami.

Kolonia mogła zaistnieć dzięki dofinansowaniu otrzymanego z: Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Etyka i Energia, WORD Krosno, WORD Rzeszów, Urzędu Gminy w Sędziszowie Młp., Urzędu Gminy w Skołyszynie, Urzędu Gminy w Bieczu, Urzędu Gminy w Ropczycach, Urzędu Gminy w Głogowie Młp., Urzędu Gminy w Czudcu, Urzędu Gminy w Niebylcu, MOPS w Rzeszowie i MOPS w Boguchwale, a także z ofiar uzyskanych z cegiełek wakacyjnych rozprowadzanych w parafiach diecezji, jak również od indywidualnych darczyńców, którzy przekazywali datki pieniężne na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Po spotkaniu z dziećmi w kawiarni ośrodka nastąpiło podsumowanie całej akcji wakacyjnej. Kierowniczka czerwcowego turnusu dzieci z Ukrainy – Maria Miąso, zauważyła, że dzieci bardzo chętnie uczyły się języka polskiego, ponieważ zamierzają studiować w naszym kraju. Ta grupa kolonistów podczas każdej Mszy św. modliła się o pokój w swojej ojczyźnie. Wzajemne dobre relacje i więzy dzieci z naszej diecezji podkreślił kierownik turnusu V – Andrzej Świątek. Duszpasterz ostatniego turnusu – ks. prof. Jacenty Mastej zauważył, iż oprócz zapewnienia pobytu, zabaw i rozrywki, dzieci kształtowane są w religijnym systemie wychowawczym. Dyrektor Domu Dziecka z Rzeszowa – Urszula Polanowska wyraziła pełne uznanie dla wychowawców, a słowami „tu się przyjeżdża i tu się wraca” zakończyła swoją wypowiedź. Natomiast wicemarszałek województwa – Wojciech Buczak nawiązując do piękna Bieszczad stwierdził, że „skarbów Podkarpacia jest wiele, a wśród nich są ludzie tacy jak wy”. Podsumowując dyskusję biskup kościoła rzeszowskiego Jan Wątroba powiedział: „Ośrodek w Myczkowcach dla diecezji rzeszowskiej jest okrętem flagowym. Dziękuję za kształt miłości tutaj realizowany.”

W sumie, na wszystkich wakacyjnych turnusach, opiekę nad dziećmi sprawowało: sześciu kierowników, ośmiu kapelanów, dwóch diakonów, czterech kleryków, trzy siostry zakonne, dwóch lekarzy, osiemnaście pielęgniarek, dziewięćdziesięciu pięciu wychowawców oraz siedemnastu animatorów muzycznych.

 

Na podst. artykułów:

s. Joanny Smagacz – sekretarza CDR

ks. Krzysztofa Cieśli

Zdjęcia: ks. Józef Mucha