Newsy

Nowi prałaci w diecezji rzeszowskiej

Wpisany przez Admin

Trzej księża diecezji rzeszowskiej: Ks. dr Stanisław Kopeć z Czudca, Ks. Stanisław Ulaszek i Ks. Augustyn Lenart z Dąbrówki – Gamrat zostali odznaczeni w 2015 r. przez Papieża Franciszka godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Tytuł ten nazywany potocznie prałatem przysługuje kapłanom zasłużonym dla Kościoła.

kopecKs. Prałat Stanisław Kopeć
Ks. dr Stanisław Kopeć, świętujący w tym roku 60 – lecie urodził się w 1931 roku w Radwanie w pow. Dąbrowa Tarnowska. Pochodzi z parafii Smęgorzów. W latach 1950 – 1955 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 29 VI 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze tarnowskiej z rąk ks. bpa Karola Pękali. Następnie został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafiach: Wielopole Skrzyńskie, Lubzina, Tarnów – Katedra. Na mocy dekretu biskupa tarnowskiego w 1964 roku został mianowany proboszczem w Radgoszczy k. Tarnowa. Po utworzeniu w 1992 roku diecezji rzeszowskiej został mianowany proboszczem w parafii Ropczyce – Fara, a od 1993 roku proboszczem i kustoszem Sanktuarium w Czudcu. Ukoronowaniem jego pracy duszpasterskiej było przygotowanie koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego w Czudcu, która miała miejsce 8 IX 2002 roku. W 2003 roku przeszedł na emeryturę i przebywa w Czudcu jako rezydent. W latach 2006 – 2008 podejmował również posługę misjonarza na Ukrainie w Żytomierzu. Jest Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie, oraz posiada wiele odznaczeń tak kościelnych, jak i państwowych, które świadczą o jego zaangażowaniu w promocję czudeckiego Sanktuarium.

Ulaszek StanisławKs. Prałat Stanisław Ulaszek
Ks. Stanisław Ulaszek świętuje w tym roku jubileusz 50. lat kapłaństwa. Urodził się w 1939 r. w Osobnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1965 roku w katedrze przemyskiej z rąk Ks. Biskupa Stanisława Jakiela. Następnie został posłany, jako wikariusz do następujących parafii: Świętoniowa (1965 -1966), Słocina (1966- 1969), Polańczyk (1969-1971), Jasło (1971-1975). Następnie podjął posługę proboszczowską w Dąbrówce-Gamracie (1975-2009), gdzie z wielką troską o stan duchowy i materialny parafii, służył Bogu i wiernym. Ogromny trud włożył Ks. Jubilat w budowę obiektów parafialnych, w tym dwóch kościołów. Obecnie, będąc na emeryturze od 2009 roku, nadal, w miarę sił, wspiera swą posługą kapłańską parafię w Dąbrówce-Gamracie.
Ksiądz Jubilat bardzo owocnie podejmował również funkcje dekanalne: ojca duchownego Dekanatu Brzosteckiego (200-2010) oraz asystenta dekanalnego Akcji Katolickiej. Jest również kanonikiem gremialnym Bieckiej Kapituły Kolegiackiej.

Lenart AugustynKs. Prałat Augustyn Lenart
Ks. Lenart świętuje w tym roku jubileusz 50. lat kapłaństwa. Urodził się w 1941 r. w Gwoźnicy Górnej. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1965 roku w katedrze przemyskiej z rąk Ks. Biskupa Stanisława Jakiela. Następnie podjął posługę wikariusza w parafiach: Ustrzyki Dolne (1965 -1967), Szebnie (1967- 1969), Krosno (1969-1974), Przemyśl (1974-1976), Iwonicz Zdrój (1976-1978). W tych wszystkich miejscach pozostawił Ksiądz Augustyn wiele modlitwy, trudu duszpasterskiego i serca oddanego Bogu i ludziom. Następnie podjął posługę jako misjonarz w Kamerunie (1978-1985), po powrocie z misji podjął funkcję proboszcza w Pstrągówce (1985-1988), a potem duszpasterza Polonii w Belgii (1988-2012). Po przejściu na emeryturę w 2012 r. powrócił Jubilat do diecezji i wspiera swą posługą kapłańską parafię w Dąbrówce-Gamracie.

Natalia Janowiec i Ks. JB.