Newsy

Nowi proboszczowie i wikariusze w diecezji rzeszowskiej

Wpisany przez Tomasz Nowak

22 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany duszpasterzy w diecezji rzeszowskiej ogłoszone 17 sierpnia br. Zmiany obejmują nowe nominacje na urzędy proboszczów, przeniesienia księży wikariuszy oraz zmiany na stanowiskach w kurii diecezjalnej i duszpasterstwach.

I tak nowym diecezjalnym duszpasterzem rodzin został ks. Jan Kobak; diecezjalnym konserwatorem zabytków – ks. Paweł Batory; diecezjalnym duszpasterzem młodzieży – ks. Krzysztof Golas; dyrektorem Diecezjalnego Dzieła Misyjnego – ks. Daniel Nowak. Ponadto ks. Nowak został mianowany redaktorem Katolickiego Radia Via. Ksiądz Piotr Gnat został odpowiedzialnym za Szkołę Nowej Ewangelizacji, a ks. Wiesław Rafacz – za formację stałą księży wikariuszy oraz diecezjalnym ojcem duchowym. W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie pracę rozpoczął, jako prefekt i wykładowca, ks. Grzegorz Wójcik (zastąpił ks. Wojciecha Radomskiego, który został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie i nadal pozostaje wykładowcą w WSD w Rzeszowie). Na studia zostali wysłani: ks. Mateusz Rachwalski (teologia moralna w Alfonsianum w Rzymie) i ks. Krzysztof Wilczkiewicz (teologia pastoralna na KUL).

Gdy chodzi o probostwa, zmiany objęły sześć parafii. Nowi proboszczowie zostali powołani w parafiach:

Cieklin – ks. Ryszard Kołodziej (dotychczasowy proboszcz ks. Franciszek Motyka – emerytura w parafii);

Łąka – ks. Andrzej Buchowski (dotychczasowy proboszcz ks. Wiesław Rafacz – odpowiedzialnym za formację stałą księży wikariuszy);

Polany – ks. Zbigniew Preizner (dotychczasowy proboszcz ks. Józef Opaliński – proboszczem w Zabierzowie);

Przybówka – ks. Grzegorz Wojnar (dotychczasowy proboszcz ks. Krzysztof Mielec – rezydentem w Głogowie Młp.);

Zabierzów – ks. Józef Opaliński (dotychczasowy proboszcz ks. Ryszard Kołodziej – proboszczem w Cieklinie);

Zawadka Osiecka – ks. Bogdan Hahn (dotychczasowy proboszcz ks. Andrzej Buchowski – proboszczem w Łące).

Ponadto ks. Damian Bolka został wędrownym katechistą w neokatechumenacie. Ksiądz Grzegorz Ząbek po kilkuletniej pracy na Ukrainie został wikariuszem w Lipinkach. Zmiany objęły także kilkudziesięciu księży wikariuszy, którzy średnio po trzech latach pracy w parafiach, zostali mianowani wikariuszami w innych placówkach duszpasterskich. Jedenastu księży wyświęconych w tym roku otrzymało skierowanie na parafie po raz pierwszy.
Ks. mgr Dawid Babicz z Ropczyc św. Urszuli – wikariuszem w Bieździedzy
Ks. mgr Paweł Blat z Weryni – wikariuszem w Czudcu
Ks. mgr Mariusz Grzybek z Góry Ropczyckiej – wikariuszem w Lubeni
Ks. mgr Karol Hadam z Jasła – Miłosierdzia Bożego – wikariuszem w Brzezinach
Ks. mgr Rafał Janas z Rzeszowa św. Krzyża – wikariuszem w Medyni Głogowskiej
Ks. mgr Marek Kalisiak z Rzeszowa – Katedry – wikariuszem w Cmolasie
Ks. mgr Mateusz Kowalski z Boguchwały – wikariuszem w Sławęcinie
Ks. mgr Piotr Staryszak z Frysztaka – wikariuszem w Rzeszowie – św. Michała
Ks. mgr Paweł Ślawski ze Święcan – wikariuszem w Niechobrzu
Ks. mgr Piotr Wal z Sękowej – wikariuszem w Głogowie – św. Józefa
Ks. mgr Damian Ziemba z Rzeszowa – MB Śnieżnej – wikariuszem w Dąbrówce-Gamrat

(Aktualne miejsca pracy ks. wikariuszy są w dziale Osoby/Duchowni/Księża wikariusze)
(tn)

Na zdjęciu: Ksiądz Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie wręcza koperty z dekretami o nominacjach i odwołaniach księżom dziekanom.

 

zmiany 11