Galerie 2015 Newsy

Pielgrzymi z Rzeszowa wyruszyli w kierunku Jasnej Góry

„Życzę, abyście utwierdzeni w swoim postanowieniu, z intencjami, modlitwą, radością i entuzjazmem szli na Jasną Górę i nieśli świadectwo wiary” – tymi słowami biskup rzeszowski Jan Wątroba pożegnał pielgrzymów 38. Pieszej Pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę. 4 sierpnia do duchowej stolicy Polski wyruszyło około 1550 osób z diecezji rzeszowskiej.

Pielgrzymowanie rozpoczęła Msza św. na Placu Farnym w Rzeszowie pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby o godz. 6.30. W Mszy św. uczestniczyli biskupi: Kazimierz Górny i Edward Białogłowski, księża odpowiedzialni za pielgrzymkę na czele z ks. Witoldem Wójcikiem – dyrektorem pielgrzymki oraz przewodnicy 13 grup. Poszczególne grupy liczą od 70 do 180 osób. Łącznie do Częstochowy zmierza blisko 1550 pielgrzymów, którzy każdego dnia pokonają od 24 do 32 kilometrów. Całość trasy liczy 276 km.

W tym roku pielgrzymi zmierzają do tronu Królowej Polski pod hasłem „Patrz w Maryję i zobacz Jezusa”. W liście zachęcającym do udziału w pielgrzymce Biskup Rzeszowski pisał: „Ilekroć patrzymy na Maryję zawsze powinniśmy zobaczyć Jezusa. Maryja sama wskazuje swojego Syna jako Jedynego Odkupiciela człowieka. Wszystko co robi w Kościele i dla Kościoła, służy jednemu: Abyśmy wierzyli i oddawali chwałę Bogu przez Jezusa Chrystusa”.

Wśród żegnających pielgrzymów obecne były władze województwa, powiatu i miasta. „To dla nas wzruszający moment” – mówił Józef Jodłowski, starosta rzeszowski. „Wyruszają nasi mieszkańcy, którzy nie tylko biorą ze sobą swoje intencje, pamiętają w modlitwie także za bliskich, znajomych, powierzają także sprawy województwa, regionu czy miasta”.

Pielgrzymi dojdą na Jasną Górę w czwartek 13 sierpnia, gdzie o godz. 11.30 rozpocznie się Eucharystia kończąca pielgrzymkę. (tn) Zdjęcia – tn

 
Program pielgrzymki: