Newsy

Po pierwsze rodzina – kongregacje katechetyczne

 

   

 

Wysłuchaniem wykładu na temat rodziny katecheci z diecezji rzeszowskiej rozpoczęli nowy rok katechetyczny. Doroczne kongregacje służą przekazaniu wiadomości związanych z edukacją. Są także okazją do wzbudzenia ewangelizacyjnego zapału.

28 i 29 sierpnia br. odbyły się kongregacje katechetyczne dla wszystkich uczących religii w diecezji rzeszowskiej. 28 sierpnia w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie spotkali się księża z dekanatów północnej części diecezji. W tym samym czasie, w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, obradowali katecheci świeccy. Z kolei w sobotę, w auli przy parafii farnej w Jaśle, spotkali się księża z południowej części diecezji. Spotkaniom z księżmi przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Kongregacji dla świeckich katechetów – bp Edward Białogłowski. Na spotkaniu w Domu Diecezjalnym Tabor był także obecny bp Kazimierz Górny.

Gościem wszystkich kongregacji był ks. prof. dr hab. Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przedstawił referat pt. „Rodzina – przeżytek, konieczność czy wartość?”. W drugiej części spotkań dla księży uczestnicy wysłuchali komunikatów związanych z poszczególnymi wydziałami Kurii Diecezjalnej oraz kalendarzem przyszłych wydarzeń. Ksiądz Wiesław Szurek – odpowiedzialny za formacje stałą księży – mówił m.in. o potrzebie wypracowania modelu formacji stałej dla księży proboszczów; ks. Jan Szczupak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii – mówił m.in. o duszpasterskim wymiarze zbliżającego się jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski; ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej – m.in. o Ogólnopolskim Jubileuszowym Spotkaniu Szkolnych Kół Caritas w Rzeszowie 12 i 13 września br.; ks. Daniel Drozd – diecezjalny koordynator Światowych Dni Młodzieży – m.in. o przygotowaniach diecezji rzeszowskiej do ŚDM; ks. Marek Winiarski – referent Wydziału Katechetycznego Kurii – m.in. o pielgrzymce maturzystów z diecezji rzeszowskiej na Jasną Górę 25 i 26 września br.; ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie – m.in. o kalendarzu najbliższych wydarzeń w diecezji rzeszowskiej. Spotkania z księżmi podsumował biskup Jan Wątroba. W nowym roku katechetycznym życzył wszystkim uczącym religii zapału i odwagi w głoszeniu nauki Jezusa Chrystusa.

W diecezji rzeszowskiej lekcji religii uczy 638 katechetów. Wśród nich 394 nauczycieli to księża diecezjalni, 34 – księża zakonni, 60 – siostry zakonne i 150 – katecheci świeccy. Na wszystkich poziomach szkół na katechezę uczęszcza łącznie 99,13 % wszystkich uczniów. (tn)