Formacja stała kapłanów

Formacja stała kapłanów – 2015/2016

Wpisany przez Admin

FORMACJA STAŁA KAPŁANÓW DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
PLAN REALIZACYJNY – 2015/2016

I. NEOPREZBITERZY
wyświęceni:2015 –11 księży
miejsce: Dom Rekolekcyjny – CHMIELNIK RZESZOWSKI

PLAN DNIA FORMACYJNEGO
Piątek:
18.00 – zjazd – kolacja
19.00 – Nabożeństwo – Nieszpory – konferencja – Sakrament Pokuty
20.30 – Spotkanie z Ks. Biskupem – Apel Jasnogórski

Sobota:
7.00 – Poranna modlitwa uwielbienia – Konferencja – śniadanie
9.00 – Konwersatorium – wykład
11.15 – Msza św. koncelebrowana
12.30 – Obiad – zakończenie spotkania formacyjnego, powrót do parafii

09/10.10.2015
„Miłość Chrystusa przynagla nas…” – wdzięczność za dar kapłaństwa, troska o życie duchowe
i gorliwość w ewangelizacji.
13/14.11.2015
„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii…” – troska o przepowiadanie Słowa Bożego.
04/05.03.2016
„Błogosławieni miłosierni…” – posługa w sakramencie pokuty i pojednania; troska o ubogich.
08/09.04.2016
„Ewangelia w szkole” – posługa katechetyczno – pedagogiczna; udział w Sympozjum Katechetycznym.

 

II. II – X rok Kapłaństwa

Księża wyświęceni: 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014
186 – księży
miejsce: DOM DIECEZJALNY TABOR
Grupa 1. Księża wyświęceni: 2011,2012,2013,2014 – 48 księży
12.10.2015 r.
09.05.2016 r.
Grupa 2. Księża wyświęceni: 2006,2007,2008,2009,2010 – 56 księży
19.10.2015 r.
16.05.2016 r.

Program zajęć:
9.00 – Nabożeństwo z konferencją; możliwość spowiedzi św.
10.00 – Przerwa – kawa
10.30 – 12.00 – Spotkanie I
12.00 – Anioł Pański – Liturgia godzin
13.00 – Obiad
14. 00 -15.30 – Spotkanie II
15.15 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa
– zakończenie dnia formacyjnego

III. XI – XV rok KAPŁAŃSTWA

Księża wyświęceni:2001,2002,2003,2004,2005 – 71 księży
miejsce: DOM DIECEZJALNY TABOR
26.10.2015 r.
23.05.2016 r.

Program zajęć:
9.00 – Nabożeństwo z konferencją; możliwość spowiedzi św.
10.00 – Przerwa – kawa
10.30 – 12.00 – Spotkanie I
12.00 – Anioł Pański – Liturgia godzin
13.00 – Obiad
14. 00 -15.30 – Spotkanie II
15.15 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa
– zakończenie dnia formacyjnego

/Łącznie: 186 księży/

IV. EGZAMINY PROBOSZCZOWSKIE

1. 16.11.2015 – wyśw. w 2003 r. – Biblia i Teologia dogmatyczna
/ 12 księży/
2. 16.11.2015 – wyśw. w 2002 r. –Teologia moralna i liturgika z homiletyką
/11 księży/
3. 16.11.2015 – wyśw. w 2001 r. –Teologia pastoralna i katechetyka
/10 księży/
4. 16.11.2015 – wyśw. w 2000 r. – Prawo kanoniczne i administracja parafii
/11 księży/

V. REJONOWE DNI SKUPIENIA DLA KAPŁANÓW

Adwentowe

28.11.2015 – 10.00 –Sędziszów /OO. Kapucyni/
– 14.00 – Dębowiec /XX. Saletyni/
30.11.2015 – 15.00 – Rzeszów – Tabor
– 19.00 – Rzeszów – Tabor

Wielkopostne

13.02.2016 – 10.00 – Sędziszów /OO. Kapucyni/
– 14.00 – Dębowiec /XX. Saletyni/
15.02.2016 – 15.00 – Rzeszów – Tabor
– 19.00 – Rzeszów – Tabor

VI. KAPŁAŃSKIE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

2015/16 – w dekanatach – 3 czwartek miesiąca lub termin ustalony przez zarząd dekanatu

VII. DZIEŃ MODLITWY O ŚWIĘTOŚĆ KAPŁAŃSKĄ
11.06.2016
– Rzeszów – Katedra

VIII. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

I Seria – 26.06 – 29.06.2016 r. WSD Rzeszów + DOM DIECEZJALNY TABOR
II Seria – 24.08 – 27.08.2016 r. WSD Rzeszów + DOM DIECEZJALNY TABOR
– po I roku kapłaństwa
– po II roku kapłaństwa
– po V roku kapłaństwa
– wszyscy kapłani: naprzemiennie: parzyste i nieparzyste lata święceń – rekolekcje w WSD lub DD “Tabor”

Rzeszów, 24.08.2015 r.