Newsy

Dzień misyjny w WSD w Rzeszowie

Wpisany przez Admin
„Będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” (por. Dz 1,8).

W czwartek 29 października, w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, miał miejsce Dzień misyjny. Wydarzenie to wpisało się w tegoroczny Tydzień Misyjny, obchodzony w Kościele w dniach 18-24 października.

Ks. Rektor Paweł Pietrusiak rozpoczynając spotkanie powiedział, że „formacja misyjna jest elementem konstytutywnym formacji w ogóle” i stąd ogromnie ważne jest poznawanie tej dziedziny działalności Kościoła.

Pierwszy z prelegentów – Ks. dr Daniel Nowak, przedstawił krótkie rozważania na temat encykliki papieża Piusa XII Fidei donum. To dzięki temu dokumentowi, wydanemu w 1957 roku, kapłani diecezjalni mogli wyruszyć z misją ewangelizacyjną na cały świat. Do tej pory była to bowiem domena zakonów o charyzmacie misyjnym. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych encyklik misyjnych. Ksiądz Daniel nawiązał również do dekretu Ad gentes divinitus Soboru Watykańskiego II z 1965 roku w którym Kościół jest jasno określony jako „misyjny z natury”.

Kolejny z prelegentów – Ksiądz Prałat Stanisław Tarnawski, przedstawił temat misji w naszej diecezji. Opowiedział o początkach i o pierwszych misjonarzach którzy z Kościoła Rzeszowskiego wyruszyli do krajów misyjnych. Jednocześnie przypomniał, że „kapłaństwo to służba dla Kościoła powszechnego, a nie dla siebie”, co prowadzi również do angażowania się w działalność misyjną.

Podczas spotkania był też czas osobistych świadectw misjonarzy pochodzących z Diecezji Rzeszowskiej – ks. Jana Radonia i ks. Szymona Piękosia. Ks. Jan Radoń, wieloletni misjonarz w Rosji, obecnie pracuje w Diecezji Irkuckiej, na półwyspie Kamczatka. Z kolei ks. Szymon Piękoś od dwóch lat posługuje w Ekwadorze, w Diecezji Portoviejo.
Szczególnym Gościem spotkania był J. E. Ks. Bp Jan Piotrowski, Ordynariusz kielecki, wieloletni misjonarz w Kongo i Peru. W swoim świadectwie opowiedział o początkach swojego powołania misyjnego i pracy w Afryce i Ameryce Południowej.

Po sesji na auli, w seminaryjnej kaplicy sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Jan Piotrowski. „Na mocy chrztu – mówił ks. Biskup – wszyscy jesteśmy misjonarzami, tożsamość chrześcijanina jest tożsamością misyjną”. Cytując posyndalną adhortację św. Jana Pawła II Ecclesia in Europa przypomniał też, że „ograniczenie głoszenia Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii do samego tylko kontekstu europejskiego byłoby przejawem niepokojącego braku nadziei w naszym chrześcijańskim życiu”.
„Tam, gdzie głosi się Słowo Boże, tam zawsze zwiastuje ono wiosnę duchowej odnowy”.

Dzień misyjny był doskonałą okazją do tego, by na nowo uzmysłowić sobie misyjną naturę Kościoła. Oby był owocną inspiracją dla tych, których Pan zechce posłać aż na krańce świata.

WSD w Rzeszowie