Galerie 2015 Newsy

Pożegnanie ks. płk. Tomasza Anisiewicza z wojskiem i z parafią pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie

Wpisany przez Admin

24 listopada 2015 po 23 latach służby w wojsku oraz 11 latach posługi jako proboszcz w parafii garnizonowej w Rzeszowie ks. płk Tomasz Anisiewicz pożegnał się z mundurem i przeszedł na emeryturę. W czwartek 19 listopada 2015 roku w parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie odbyła się Msza święta dziękczynna za posługę ks. płk. Tomasza Anisiewicza dla wojska. We Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Rzeszów, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych z regionu oraz grono przyjaciół i parafian. Na początku Mszy świętej Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Zdzisław Stopczyk przedstawił krótki życiorys księdza proboszcza, a kończąc powiedział: „Księże Tomaszu – dziś żegnasz się z mundurem, z którym związałeś swe kościelne losy, Bóg zapłać za Twoją obecność wśród nas Służb Mundurowych Garnizonu Rzeszów”. „Kiedy rozmawiałem ostatnio mój rozmówca powiedział o Tobie księże Tomaszu Tomasz budowniczy kościoła, a dla księdza to wiele znaczy. Tu w Rzeszowie budowałeś świątynię dla Boga, nie tylko upiększając mury, ale budowałeś świątynię duchową. Przy tobie żołnierze uczyli się patriotyzmu i poświecenia dla Ojczyzny” – mówił w czasie kazania kapelan 21 BSP ks. Krzysztof Włosowicz.

Pod koniec Mszy świętej Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk January Wątroba odczytał podziękowania od Biskupa Polowego Józefa Guzdka za lata pracy i służby w Ordynariacie Polowym, za otwartość i liczne świadectwa aktywności duszpasterskiej, a także za wszelkie dobro wniesione do duszpasterstwa wojskowego. W dowód uznania i wdzięczności Biskup Polowy odznaczył ks. Anisiewicza Medalem Milito Pro Christo. Przedstawiciele Policji wręczyli ks. Tomaszowi Medal Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów. Odczytano również list od Inspektora Wojsk Lądowych gen. dyw. Janusza Bronowicza, w którym podziękował ks. Anisiewiczowi za wielki wkład duchowy jaki przez lata włożył w wojsko i parafię. „Zawsze mi z żołnierzami było dobrze i po drodze. Będę ten czas spędzony w wojsku wspominał bardzo dobrze” – podsumował, dziękując ks. Tomasz Anisiewicz

W niedzielę zaś 22 listopada na Mszy świętej o godz. 12:30 wierni z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie dziękowali Panu Bogu za 11 lat posługi swojego proboszcza – ks. płk. Tomasza Anisiewicza. 24 listopada ks. Anisiewicz odchodzi bowiem na emeryturę. Uroczystej koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej Edward Białogłowski. Z racji wspomnienia św. Cecylii patronki muzyki kościelnej podczas Mszy świętej wspólnej modlitwie towarzyszył Chór Katedralny Pueri Cantores Resovienses. W homilii biskup Edward nawiązał do przeżywanej Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata i wyjaśnił na czym polega to Boskie królowanie. Dzisiejsza uroczystość uzmysławia nam prawdę, że Jezus nie jest Królem z tego świata, bo korona cierniowa, krzyż, trzcina i płaszcz szkarłatny nie są szczytem sztuki ozdabiania króla. Królestwo Jezusowe to Królestwo świętości i łaski, które pozostaje w nas gdy troszczymy się o sprawiedliwość i miłość Boga – zaznaczył kaznodzieja.
Następnie biskup Edward przypomniał, że powołanie kapłańskie jest zaproszeniem do tego, by być apostołem w Bożym Królestwie i to na wieki. Raz wyświęcony kapłan, jest wyświęcony na wieki, choć zmienia się jego rodzaj posługi i zajmowane stanowiska. Dziękujemy więc dzisiaj Bogu za ks. płk. Tomasza, który był w tej parafii apostołem poprzez modlitwę, głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i posługę żołnierzom i ich rodzinom. Dziękuję także Panu Bogu za ks. Tomasza w imieniu całej Diecezji Rzeszowskiej, za Jego pokorną służbę kapłańską, bo choć pochodzi z Archidiecezji Warszawskiej, to traktował nas tak, jakby był tutejszy. Dziękujemy za wszelkie dobro i liczymy na dalszą współpracę – zakończył kaznodzieja.

Na koniec Mszy świętej przedstawiciele wiernych, należących do grup duszpasterskich działających przy parafii, złożyli swojemu Proboszczowi serdeczne podziękowania i życzenia na dalsze lata owocnej posługi Bogu i ludziom. Parafianie podziękowali ks. Tomaszowi za troskę o ten kościół materialny, ale przede wszystkim za budowanie tego Kościoła duchowego poprzez świadectwo kapłańskiego życia. Pod koniec Mszy świętej ksiądz proboszcz podziękował wszystkim parafianom, kapłanom, grupom duszpasterskim i pracownikom parafii za modlitwę oraz przygotowanie tej Uroczystości. Księdza proboszcza Tomasza Anisiewicza ogarniamy szczerą modlitwą i życzymy zdrowia i wielu łask Bożych w dalszym posługiwaniu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Ks. płk Tomasz Anisiewicz urodził się 28 stycznia 1962 r. w Garwolinie diecezji Siedleckiej. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Po święceniach przez 5 lat pracował w parafiach na terenie Warszawy – Natolin, Bemowo i w okolicach Warszawy m.in. w Żyrardowie.
Gdy zaszła potrzeba szczególnej posługi dla Wojska Polskiego ochoczo podjął trud bycia z żołnierzami. W 1992 r. rozpoczął pracę duszpasterską wśród żołnierzy Marynarki Wojennej jako kapelan w III Flotylli okrętów. W latach 1993 – 97 pełnił służbę w Libanie w ramach misji stabilizacyjnych NATO. W Wojskach Lądowych pełnił służbę w wielu garnizonach, między innymi w Warszawie, Darłówku, Gdyni, Siemirowicach i Skierniewicach.

Decyzją Biskupa Polowego bpa Tadeusza Płoskiego od listopada 2004 roku pełni obowiązki kapelana Garnizonu Rzeszów oraz proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie. W 90 rocznicę powstania Ordynariatu Polowego, 11 stycznia 2009 roku otrzymał tytuł honorowy Kapelana Jego Świętobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI.

Ks. P. Liszka