Newsy

Msza Trydencka w Katedrze

Wpisany przez Admin

W pierwszy piątek grudnia (4.12) o godz.19.30 w Katedrze Rzeszowskiej zostanie odprawiona Msza trydencka. Celebransem będzie ks. Julian Wybraniec, wikariusz parafii katedralnej. Podczas Mszy św. zaśpiewa Chór Katedralny “Pueri Cantores Resovienses”. Serdecznie zapraszamy!

“Msza trydencka” jest to msza św. w tradycyjnym (klasycznym) rycie rzymskim. Rzymski Ryt Najświętszej Ofiary Mszy – owoc wielowiekowego rozwoju – został zatwierdzony przez Papieża św. Piusa V bullą “Quo Primum” w 1570 r., która wprowadziła jednolity obrzęd mszy dla całego Kościoła rzymskiego, jako postanowienie Soboru Trydenckiego (1545-1563). Po 1570 roku kolejni papieże wprowadzali drobne poprawki do Mszału św. Piusa V. Polegały one na tworzeniu nowych świąt (n.p. święto Chrystusa Króla), reformie kalendarza kościelnego, itp. Ostatnie poprawki przed Soborem Watykańskim II (1963-1965) wprowadził Jan XXIII w 1962 r. Właśnie edycja Mszału Rzymskiego z 1962 r. służy obecnie do celebrowania mszy św. trydenckiej.

Jan Paweł II w swoim motu proprio Ecclesia Dei z 1988 roku polecił biskupom ułatwiać wiernym przywiązanym do rytu trydenckiego pielęgnowanie tej tradycji liturgicznej. Papież Benedykt XVI w motu proprio Summorum Pontificum zezwolił od 14 września 2007 roku na odprawianie mszy trydenckiej każdemu kapłanowi bez konieczności zgody biskupa. Msza św. trydencka jest określana jako nadzwyczajna forma rytu rzymskiego.

Od 1969 roku w Kościele obowiązuje zwyczajna forma rytu rzymskiego, nowy porządek mszy (łac. Novus Ordo Missae, pot. msza posoborowa) – porządek celebrowania mszy obrządku łacińskiego promulgowany w 1969 przez papieża Pawła VI konstytucją apostolską Missale Romanum i przyjęty za podstawowy (zwyczajny) w Kościele zachodnim. Obecnie podstawą celebracji mszy w tej formie jest Mszał Rzymski w wydaniu Benedykta XVI z 2008.

Por. Wikipedia