Duszpasterstwa grup

Ośrodki pomagające osobom uzależnionym i ich rodzinom

Wpisany przez Admin

KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

BOGUCHWAŁA ul. Tkaczowa 134, tel. 17 8714332 wew. 304, pn. – pt. 7:45 – 15:45
BRZYSKA, Urząd Gminy, tel. 13 4460105
CHMIELNIK 50, tel. 17 2296607, pn. – pt. 7:00 – 15:00
CMOLAS 237 B, tel. 17 2837702 w. 35, pn. – pt. 7:30 – 15:30
CZUDEC ul. Starowiejska 6, tel. 17 2272348
DĘBOWIEC 101, tel. 13 4413028 wew. 40
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ul. Rynek 1, tel. 17 8517241 wew. 38, czwartek 17.00 – 19.00
JASŁO ul. Dworcowa 10, tel. 13 4464714
JASŁO ul. Słowackiego 4, tel. 13 4464698
KOLBUSZOWA, ul. Obrońców Pokoju 21 a, tel. 17 2271333 wew. 348, wtorek 9:00 – 11:00
KOŁACZYCE ul. Burmistrza Wiejowskiego 3, tel. 13 4460258 wew. 50
KRASNE 121, tel. 17 8555223, pn. – pt. 7:00 – 15:00
KREMPNA 85, tel. 13 4414045
OSIEK JASIELSKI, tel. 13 4420005 wew. 35
NIWISKA, tel. 17 2279002, pn. – pt. 7:30 – 15:30
NOWY ŻMIGRÓD, ul. Mickiewicza 2 tel. 13 4415605 wew.14
ROPCZYCE ul. Krisego 1, tel. 17 2210525, pn. – pt. 7:30 – 15:30
RZESZÓW ul. Kochanowskiego 17, tel. 17 8506097
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, ul. Jana Pawła II 29, tel. 17 2216247, I i III środa miesiąca 15:00 – 18:00
SKOŁYSZYN 12, tel. 13 4491062 wew. 31
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI ul. Rynek 1, tel. 17 7729019 wew. 42, 7:00 – 15:00
STRZYŻÓW ul. Przecławczyka 5, tel. 17 2761354
ŚWILCZA, tel. 17 8560710
TARNOWIEC, Urząd Gminy, tel. 13 4424092
TRZEBOWNISKO, Urząd Gminy, tel. 17 7722655, pn. 8:00 – 16:00; wt – pt. 7:30 – 15:30
TYCZYN ul. Rynek 18, tel. 17 2219272, pn.- pt. 7:30 – 15:30

PORADNIE ODWYKOWE

GORLICE, Centrum Terapii Uzależnień, ul. Szpitalna 10 a, pn.- pt. 8:00 – 19:00, tel. 18 352 77 45, www.ctu-gorlice.pl
JASŁO, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Baczyńskiego 20 A, 38-200 Jasło, tel. 13 44 06 333, kom. 669 056 479, www.terapiajaslo.com.pl
JASŁO, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Szopena 38, tel. 13 446 30 44, www.szpital.jaslo.pl
JASŁO, Poradnia Rodzinna, ul. Chopina 1, Ojcowie Franciszkanie, tel. 13 446 34 91
KOLBUSZOWA, Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Tyszkiewiczów 3, tel. 17 2271263
ROPCZYCE, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 54, tel. 17 2218616
RZESZÓW, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, 35-203 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 17, w dni robocze 8:00 – 20:00, w dni wolne od pracy 10:00 – 18:00, tel. 17 8539640, www.wotu.ires.pl
RZESZÓW, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, tel. 17 858 11 81, pn. – pt. 8:00 – 20:00, www.uzaleznienia.rzeszow.pl
RZESZÓW, Poradnia Uzależnień i Rodzinna, ul. Piłsudskiego 8/10, tel. 17 8621314, pn. – pt. 9:00 – 18:00
RZESZÓW, Poradnia Rodzinna, ul. Sokoła 8, Ojcowie Bernardyni, ks. Marcin Jaracz tel. 662 269 966
STRZYŻÓW, Punkt Konsultacyjno Informacyjny Do Spraw Uzależnień, ul. Słowackiego 8, tel. 17 2763 800, pn. – pt. 9:00 – 19:00

ODDZIAŁY DETOKSYKACYJNE
GORLICE, SP Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 38-300 Gorlice, ul. Szpitalna 10a, tel. 18 3527745
RZESZÓW, Centrum Leczenia Uzależnień SP ZOZ, ul. Kochanowskiego 17, tel. 17 8581181
RZESZÓW, Klinika Psychiatrii Ogólnej, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, tel. 17 8666233
RZESZÓW, Poradnia Uzależnień i Poradnia Rodzinna NZOZ KARAN, ul. Targowa 9a, tel. 17 8528648

MITYNGI ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (GRUPY AA)

PONIEDZIAŁEK:
16:15 PROMYK, JASŁO ul. Piłsudskiego 21, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”, tel. 694 178 971 Wiesław
17:00 KROKUS, GORLICE ul. Szpitalna 10a, Centrum Terapii Uzależnień, tel. 797 002 910 Tadeusz
17:15 ORION, RZESZÓW 35-203, ul. Siemieńskiego 17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień pokój nr 10, tel. 17 8611744
18:00 ZASADA 62, RZESZÓW 35-010, Bernardyńskie Centrum Religijno Kulturalne – sala nr 3

WTOREK
17:15 ORION, RZESZÓW 35-203, ul. Siemieńskiego17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień pokój nr 10, tel. 17 8611744
17:30 DROMADER, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 39-102, ul. Jana Pawła II, Dom Parafialny
18:00 RAZEM, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 39-102, ul. Jana Pawła II, Dom Parafialny
18:00 PRZYSTAŃ, RZESZÓW 35-001, ul. Dąbrowskiego, Dom Parafialny przy kościele Matki Bożej Saletyńskiej
19:00 ODZYSK, DĘBOWIEC, Dom parafialny

ŚRODA
17:00 JEST ROZWIĄZANIE, RZESZÓW 37-026, ul. Reformacka 5, Dom parafialny przy kościele Matki Bożej Królowej Polski
17:30 KROKUS, GORLICE ul. Plac Kościelny 1, Bazylika pw. Narodzenia N.M.P., Dom Katechetyczny, tel. 797 002 910 Tadeusz
18:00 ORION, RZESZÓW 35-203, ul. Siemieńskiego17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień pokój nr 10, tel. 17 8611744
18:00 PASJA, JASŁO ul. Śniadeckich 15, Budynek administracyjny stadionu Czarni, tel. 694 178 971 Wiesław
18:00 ISKRA, KOŁACZYCE, Dom Kultury
18:30 KROKUS, RZESZÓW 35-310, ul. Seniora, Parafia Opatrzności Bożej, Nowe Oratorium, salka nr 2

CZWARTEK
8:00 PRZYSTAŃ, RZESZÓW ul. Dąbrowskiego, Dom Parafialny przy Kościele Matki Bożej Saletyńskiej
17:00 WERONIKA, DĘBOWIEC, Ośrodek Zdrowia
17:15 ORION, RZESZÓW 35-203, ul. Siemieńskiego17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień pokój nr 10, tel. 17 8611744
18:00 ARKA, BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31, Dom kultury „Wantachówka”, tel. 603 599 418 Marek
18:00 BARKA, BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, dawna szkoła
18:00 PRZYSTAŃ, RZESZÓW ul. Piłsudskiego 8-10, przy poradni KARAN
18:00 EDEN, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ul. Kardynała Wyszyńskiego 12, Gminny Dom Kultury, sala nr 109, tel. 515 249 728 Ryszard Walania

PIĄTEK
17:30 KROKUS, GORLICE ul. Plac Kościelny 1, Bazylika pw. Narodzenia N.M.P., Dom Katechetyczny, tel. 797 002 910 Tadeusz
18:00 MAKSYMILIAN II, BOGUCHWAŁA 36-040, ul. Tkaczowa 134, Urząd Gminy (wejście od tyłu)
18:00 ŻYCIE, STRZYŻÓW 38-100, ul. Słowackiego 8 (IV piętro, winda)
18:00 DROMADER, ROPCZYCE ul. M. Konopnickiej 5, Internat Zespołu Szkól Rolniczych
19:15 SOKÓŁ, SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI, Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 79

SOBOTA
17:00 ORION, RZESZÓW 35-203, ul. Siemieńskiego17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień pokój nr 10, tel. 17 8611744

NIEDZIELA
11:00 PASJA, JASŁO ul. Śniadeckich 15, Budynek administracyjny stadionu Czarni, tel. 605 933 338 Bożena
16:00 ORION, RZESZÓW 35-203, ul. Siemieńskiego17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień pokój nr 10, tel. 17 8611744

MITYNGI WSPÓŁUZALEŻNIONYCH (GRUPY AL-ANON)

PONIEDZIAŁEK
18:00 POJEDNANIE, SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ul. Jana Pawła II, Dom Parafialny
18:00 PRZEMIANA, RZESZÓW ul. Siemińskiego 17, Wojewódzki Ośrodek Uzależnień, e-mail: przemiana.rzeszow@gmail.com

WTOREK
17:00 NADZIEJA, STRZYŻÓW 38-100, ul. Słowackiego 8 (IV piętro, winda)
18:00 OAZA, GŁOGÓW MAŁOPOLSKI ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 109, Dom Kultury

ŚRODA
17:00 DOBRZECHÓW, Dom parafialny – wejście od lewej strony od dołu
18:00 ISKRA, KOŁACZYCE, Dom Kultury
18:00 PRZEMIANA, RZESZÓW ul. Siemińskiego 17, Wojewódzki Ośrodek Uzależnień, e-mail: przemiana.rzeszow@gmail.com
18:00 PRZEBUDZENIE, ZACZERNIE, Dom Parafialny przy Parafii Narodzenia NMP

CZWARTEK
16:30 PROMYK, JASŁO ul. Chopina 1, Ojcowie Franciszkanie, tel. 694 178 971 Wiesław
18:00 SZANSA, ROPCZYCE ul. Konopnickiej 5, internat ZSR
18:00 RZESZÓW ul. Dąbrowskiego 71, parafia MB Saletyńskiej w Rzeszowie, salka nr 1 w Domu Katechetycznym (stara kaplica). Emilia Włoch tel. 662 170 376

MITYNGI DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (GRUPY DDA)

PONIEDZIAŁEK
17:30 RZESZÓW 35-036, ul. Dąbrowskiego 71, Parafa M.B. Saletyńskiej, salka nr 1 w Domu Katechetycznym (stara kaplica)

WTOREK
17:30 ODYS, RZESZÓW ul. Siemieńskiego 17, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

KLUBY ABSTYNENTA

BŁĘDOWA TYCZYŃSKA ul. Tyczyńska 39, Klub Abstynenta „Nadzieja”, tel. 17 2296403
GORLICE ul. 3 Maja 19, Klub Abstynenta „EGIDA”, pn. – sob. 9:00 – 11:00 oraz 17:00 – 19:00
JASŁO ul. M. Konopnickiej 61, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka”, tel. 13 4465517
ROPCZYCE ul. Konopnickiej 5, Klub Abstynenta, tel. 17 2227450
RZESZÓW ul. Piłsudskiego 8/10, Klub Abstynenta „Feniks”, tel. 17 8622840 wew. 323, 16:00 – 20:00
RZESZÓW ul. Siemieńskiego17, Klub Abstynenta „Quo Vadis”, tel. 17 8611640