Newsy

Pielgrzymka Kolejarzy do Dębowca

Wpisany przez Admin

katarzyna25 listopada przypada liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy. W tym dniu, do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu przybędą wywodzący się z różnych stron naszej diecezji i nie tylko pracownicy kolei.
Podczas popołudniowej Mszy św., (godz. 16.00) będą modlić się w intencji zmarłych, obecnych jak i też emerytowanych pracowników kolei, prosząc także o błogosławieństwo dla swoich rodzin.

W czasach PRL-u Dzień Kolejarza Polski Ludowej obchodzony był w drugą niedzielę września . 21 lipca 1981 roku NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin podjęła Uchwałę nr 1, „że począwszy od roku 1981 Dniem Kolejarza uznaje się 25 listopada, tj. dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy”. Uchwała została powszechnie przyjęta, a pierwsze centralne uroczystości odbyły się w Lublinie, które zbiegły się z odsłonięciem i poświęceniem przez biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka Krzyża-Pomnika Doli Kolejarskiej na terenie Lokomotywowni Lublin. Obchody Dnia Kolejarza to tradycja sięgająca XIX wieku. W dniu tym prezentowana jest historia kolei, praca na zapleczu, organizowane są konkursy z nagrodami oraz prezentacje nowoczesnego i historycznego taboru. To również okazja do awansowania i odznaczenia pracowników za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Krzyżem Zasługi czy odznaką honorową Zasłużony dla Kolejnictwa ustanowioną przez Radę Ministrów w 2000 roku. Nieodłącznym elementem obchodów są pielgrzymki na Jasną Górę i do różnych Sanktuariów. Udział w nich biorą pracownicy z rodzinami, emeryci, renciści oraz sympatycy kolei.

Modlitwa do św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Święta Katarzyno odznaczająca się głęboką wiarą, męstwem i bezgraniczną miłością do Boga bądź dla nas wzorem chrześcijańskiego życia. Uproś nam łaskę męstwa w wyznawaniu wiary. Pomóż nam żyć według Bożych przykazań. Wstawiaj się za naszą Parafią, abyśmy pozostali wierni wierze ojców naszych. Wspomnij, że jesteś naszą Patronką i uproś nam serca wrażliwe na chwałę Bożą i potrzeby bliźnich.

Natalia Janowiec