Galerie 2015 Newsy

„Zasłużony dla miasta Jasła”

Tytuł ,,Zasłużony dla Miasta Jasła’’ nadano księdzu Kanonikowi Zbigniewowi Irzykowi, proboszczowi Parafii pw. WNMP Jasło-Fara, Dziekanowi Dekanatu Jasło-Wschód, prepozytowi Kapituły Kolegiackiej w Jaśle za zasługi w dziedzinie kultury oraz krzewienie kultu religijnego.
Oficjalne wręczenie nadanego tytułu odbyło się 26 listopada br. w Jasielskim Domu Kultury podczas uroczystości jubileuszowych związanych z 650 – leciem nadania Jasłu praw miejskich.

Życiorys :

Ks. Zbigniew Irzyk urodził się 11 sierpnia 1956 roku w Strzyżowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Różance (1963 – 1971). Dalszą naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Strzyżowie. W latach 1974 – 1977 był uczniem Technikum Drzewnego w Miejscu Piastowym. Po jego ukończeniu pracował w Fabryce Mebli w Strzyżowie.
Zawsze odznaczał się wielką gorliwością. Wszystkie swoje obowiązki wykonywał z należytą starannością. Jako młody chłopak wiele czasu poświęcał pracom rolnym szczególnie gdy zbliżały się sianokosy i wykopki ziemniaków. Modlitwa zaś już w okresie dzieciństwa stała się nierozłącznym elementem jego wiary.
Niezwykłe dzieciństwo oraz młodość wypełnione miłością Boga spowodowały, iż w roku 1979 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W okresie formacji seminaryjnej poprzez wytrwałą i systematyczną pracę, zdobywał gruntowne przygotowanie intelektualne i duchowe do przyszłej posługi kapłańskiej. Już wtedy, zasłuchany w słowa Ewangelii, wychodził naprzeciw ludzkim potrzebom i troskom codziennego życia.
W 1985 roku ukończył studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Urzeczony nauczaniem Chrystusa, pragnie tak jak On głosić całemu światu słowo Boże.
24 czerwca 1985 roku w katedrze przemyskiej z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka, przyjmuje święcenia kapłańskie. Swą posługę duszpasterską rozpoczyna jako wikariusz w parafii Zarzecze k. Przeworska (1985 – 1989). Kolejno w parafii : Przewrotne (1989 – 1992) i Jasło – Fara (1992 – 1997).
Od 1992 roku szczególnie związany jest z miastem Jasłem i kościołem farnym, w którym w latach 1997 – 2002 pełnił funkcję administratora i podjął się trudnego i odpowiedzialnego zadania renowacji zabytkowego, gotyckiego kościoła, a także kaplicy cmentarnej. Wyjątkowym przewodnikiem życiowym ks. Zbigniewa staje się św. Antonii Padewski (patron miasta Jasła), którego do dziś, otacza wielką czcią.
W czerwcu 2002 roku decyzją ks. bpa Kazimierza Górnego ks. Zbigniew Irzyk zostaje mianowany proboszczem parafii ,,Fara’’. 3 listopada 2004 roku obejmuje funkcje Wicedziekana VII Dekanatu Jasło – Wschód zaś 4 grudnia 2009 roku zostaje mianowany Dziekanem VII Dekanatu Jasło – Wschód. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymuje diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale oraz przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

Miasto Jasło docenia księdza Dziekana jako pracowitego i dobrodusznego kapłana regionu jasielskiego. Jego aktywność przejawia się szczególnie w dyskretnym i bardzo skutecznym działaniu w sferze troski o rozwój duchowy parafian i mieszkańców miasta. Wieloletnia troska o parafię farną, pracujących tutaj księży, ale i o potrzebujących pomocy mieszkańców Jasła sprawa, że jest darzony ogromnym szacunkiem. Dla wielu jest autorytetem, człowiekiem budzącym zaufanie, szlachetnym i skromnym.

Duszpasterstwo parafialne :

Działalność duszpasterska ks. Zbigniewa Irzyka wiąże się m.in. z katechizacją młodzieży oraz pracą w grupach przyparafialnych. Z jego inicjatywy powstała Rada Parafialna, grupa charytatywna ,,Caritas’’, pismo parafialne ,,FARA’’, Grupa Modlitewna O. Pio, Akcja Katolicka. Jasielski duchowny opiekuje się także wszystkimi grupami i stowarzyszeniami jakie istnieją przy parafii. Zawsze stara się być otwarty na wszelkiego rodzaju inicjatywy i pomysły.

,,Zasłużony dla miasta Jasła ’’ :
Powyższym tytułem społeczeństwo dziękuje ks. Zbigniewowi Irzykowi za wyremontowanie świątyni parafialnej, która stała się prawdziwym ,,Domem Bożym’’ dla wierzących, symbolem kultu, wiary, pamiątką dawnych dziejów, świadectwem ludzkich uczuć i przeżyć. Miasto Jasło dziękuje także za wyremontowanie zabytkowej Kaplicy Cmentarnej oraz dbałość i stopniowy remont zabytków na “Starym Cmentarzu jako obiektów sakralnych parafii Fara”, a także wyremontowanie Domu Parafialnego, w którym prowadzona jest dla całego dekanatu szeroka działalność ewangelizacyjna i dydaktyczna.
Fot. NJ
Natalia Janowiec