Newsy

Rycerze Kolumba u Matki Bożej Ostrobramskiej

Wpisany przez Admin

W ubiegły weekend 11-13.12.2015 roku Rycerze Kolumba z całej Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrali się na swoim Półrocznym Spotkaniu Organizacyjnym. Miejscem Spotkania było “Centrum Ostra Brama” w Skarżysku Kamiennej. Wprowadzenia w piątkowy wieczór dokonał Współkapelan Stanowy Ks. prof. Tomasz Kraj, wygłaszając do zebranych naukę o Miłosierdziu.

Na Zaproszenie Delegata Stanowego Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, Zacnego Brata Andrzeja Anasiaka do Skarżyska przybyli: Ks. Mariusz Boguszewski z Papieskiego Stowarzyszenia “Pomoc Kościołowi w Potrzebie” i Pan Dariusz Karłowicz, Prezes Zarządu “Fundacji Świętego Mikołaja”, którzy przedstawili misje swoich Organizacji oraz zaprosili Rycerzy Kolumba do włączenia się w realizację Dzieł Miłosierdzia przez nich prowadzonych. Podjęto wzajemne zobowiązania omówienia szczegółów współpracy oraz podjęcia wspólnych działań na rzecz potrzebujących.

W Spotkaniu “u stóp” Matki Bożej Ostrobramskiej uczestniczyli Funkcjonariusze Rady Stanowej Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, Dyrektorzy z Pionu Programowego i Członkowskiego, Delegaci i Kustosze Rejonowi, Konsultanci ds. Rozwoju, Koordynatorzy ds. Światowych Dni Młodzieży oraz Przedstawiciele Rady Najwyższej z USA: Ojciec Jonathan Kalisch i Brat Szymon Czyszek. Byli z nami również: Współkapelan Stanowy Ks. prof. Tomasz Kraj, Kapelan Programowy Ks. Wiesław Lenartowicz oraz Były Delegat Stanowy Zacny Brat Krzysztof Orzechowski.

Podczas Spotkania dokonano podsumowania kończącego się pierwszego półrocza bratniego, naświetlono plany na drugie półrocze, omówiono przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (roli Rycerzy Kolumba w tym Doniosłym Przedsięwzięciu) oraz do Konwencji Stanowej w Łomży. Rycerze Kolumba w Polsce włączą się również w Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu.

Bracia Rycerze wymieniali się doświadczeniami z działalności w Radach Lokalnych, Parafiach, Diecezjach, Jurysdykcji Polskiej oraz w realizacji Dzieł Miłosierdzia na całym Świecie.

W Jurysdykcji Polskiej powstaje wiele nowych Rad Lokalnych oraz następuje ciągły wzrost członkostwa. Ten rozwój pozwala na realizację coraz większej ilości Dzieł Rycerskich na rzecz Parafii, społeczności lokalnych, Diecezji i wszystkich potrzebujących w Duchu Miłosierdzia, Jedności, Braterstwa i Patriotyzmu.

12. grudnia Bracia Rycerze modlili się do Matki Bożej z Guadalupe – Patronki Zakonu Rycerzy Kolumba – o wsparcie w realizacji Misji Założyciela Zakonu, Sługi Bożego Czcigodnego Michaela McGivney’a. Spotkanie prowadził Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce Tomasz Wawrzkowicz.

Delegat Stanowy Andrzej Anasiak w asyście o. Jonathana Kalischa, ks. Wiesława Lenartowicza i Dyrektorów Pionu Programowego i Członkowskiego wręczył Nagrody Najwybitniejszych Rad za Dzieła realizowane przez Rady Lokalne w Roku Bratnim 2014/2015.

Szczególne podziękowania należą się naszemu Bratu Januszowi Gonciarzowi oraz Siostrom Zakonnym i Paniom pracującym w “Centrum Ostra Brama”, dzięki którym czuliśmy się u Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej, jak u siebie w domu.

Vivat Jesus! Tomasz Wawrzkowicz, Sekretarz Stanowy Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce.