Sakramenty

Bierzmowanie dorosłych w diecezji rzeszowskiej

Wpisany przez Admin

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Bierzmowanie odbywa się w kościele Farnym w Rzeszowie, Plac Farny 5, 35-010 Rzeszów, tel. 17 853 30 16; 17 852 03 55,  w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy św. o 19. 00 (maj-wrzesień) lub o 18.00 (październik – kwiecień).

Przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych przeprowadza się w swojej parafii. Osoby zainteresowane winny odpowiednio wcześniej zgłosić się do swojego duszpasterza.

Uwagi:
1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz w kartkę do bierzmowania, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.

2. Kartkę do bierzmowania wydaje sam ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na kartce winna być pieczęć parafialna.

3. Świadkiem może być osoba wierząca i praktykująca, która już otrzymała bierzmowanie.

3. Kandydaci wraz ze świadkami powinni się przed bierzmowaniem wyspowiadać, można to uczynić także w kościele Farnym w Rzeszowie (spowiedź pół godziny przed Mszą św.).

4. Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani i świadkowie przystępują do Komunii św.

5. Do udziału w bierzmowaniu zapraszamy także rodzinę bierzmowanego.

5. Po bierzmowaniu Parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przekazuje zaświadczenie bierzmowanemu, który ma obowiązek dostarczyć  do parafii,  która je wystawiła. Na tych parafiach spoczywa obowiązek przesłania wiadomości do parafii chrztu osób bierzmowanych.