Newsy

Jasielski “stan wojenny”

Wpisany przez Admin

krzyz5Jasielski ,,stan wojenny’’

Po wprowadzeniu stanu wojennego Kościół jako jedyny stanowił siłę, mogącą moralnie wesprzeć naród.  Świątynie pełniły wówczas miejsca, w których usłyszeć można było głosy, wyrażające sprzeciw wobec działań tamtejszej władzy. Ogłoszenie stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 roku, parafia pw. św. Stanisława w Jaśle przeżyła niepokojąco i bardzo boleśnie.

Pierwsze aresztowania

W ciągu pierwszych dni stanu wojennego zatrzymano kilkuset tysięcy ludzi. Wśród nich znaleźli się także jaślanie, których przewożono do obozu w Uhercach. Więzienne warunki bytowe okazały się bardzo zmienne, podobnie jak stosunek władz do internowanych. Często rozgrywały się sceny bardzo dramatyczne. Wielu działaczy i członków jasielskich komisji zakładowych NSZZ ,,Solidarność’’ wyemigrowało wraz z rodzinami, niektórych zaś powołano do odbycia 3-miesięcznego przeszkolenia wojskowego w Czerwonym Borze (woj. łomżyńskie). W oparciu o powszechny obowiązek służby wojskowej, członkowie ,,Solidarności’’ zostali wcieleni do Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej (ROMO), które było jedną z form represji wobec osób sprzeciwiających się panującym wówczas warunkom.

Kołtak_Stanisław_4265_3Jasielski ,,Kościółek’’ modlitewnym wsparciem

Kościół św. Stanisława już w pierwszych chwilach ,,stanu wojennego’’ był jednym z miejsc podtrzymującym na duchu. Głoszące prawdę patriotyczne kazania ks. Stanisława Kołtaka i ks. Stanisława Marczaka, dodawały wiary, sił i odwagi tamtejszej ludności. Częste nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali składały się na modlitewne czuwania przed Najświętszym Sakramentem w intencji Ojczyzny oraz wszystkich internowanych, szykanowanych działaczy i członków ,,Solidarności’’. Każda odprawiona Msza Św., miała wymiar i charakter bardzo wyjątkowy. Szczególne troski wiązano z pieśnią ,,Boże coś Polskę’’, przy której z uniesionymi ku górze palcami w kształcie litery V, wyrażano nadzieję w ideę zwycięstwa ,,Solidarności’’. W czasie komunizmu, parafia skupiała również członków działających w ramach tzw. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Jego działacze brali udział w pielgrzymkach do Częstochowy, które odbywały się w trzecią niedzielę września. Uczestniczyli także w rocznicowych uroczystościach pogrzebowych ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie. W Gdańsku i Warszawie jasielscy członkowie spotkali się także z JP II podczas III pielgrzymki do Polski. Wtedy zabrali ze sobą m.in. ,,sztandar internowanych’’, który przez pewien czas przechowywano w domu parafialnym kościoła św. Stanisława. W nim również od 1983 roku organizowano spotkania, na których poruszano tematy związane z społeczną nauką Kościoła. Raz w miesiącu przybliżano treści papieskich encyklik. Każde z takich spotkań zwykle poprzedzała msza św. z homilią patriotyczną, którą głosił ks. Stanisław Marczak, ks. Kazimierz Jancarz, o. Bogusław Piechuta oraz ks. Wojciech Umiński (honorowy kapelan AK).

Początek wolności

Kiedy władze komunistyczne zaprzestawały swym działaniom, w 1989 roku w Jaśle powołano do życia Międzyzakładową Komisję Organizacyjną NSZZ ,,Solidarność’’, która działalność swą kontynuowała do momentu przeprowadzenia wyborów związkowych. W kościele św. Stanisława szczerą modlitwą, wspierano dobro całego narodu i Ojczyzny. W wyborach do Sejmu i Senatu w przeważającej większości głosowano na reprezentantów ,,Solidarności’’. W ten sposób otwarto nie tylko nowy rozdział w historii miasta Jasła, ale także całej Polski.

Opracowano na podstawie Z. Świstak ,,Kościółkowa Parafia’’

Fot. niezlomni.com, Repozytorium Encyklopedii Solidarności, solidarni.xcl.pl

Natalia Janowiec