Newsy Stolica Apostolska

Orędzie na Światowy Dzień Pokoju

Wpisany przez Admin

Ojciec Święty Franciszek wystosował “Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016”, który będziemy obchodzić 1 stycznia 2016 roku. Orędzie nosi tytuł: “Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój“.

We wstępie orędzia Ojciec Święty Franciszek pisze: “Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg jej nie opuszcza! Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje głębokie przekonanie towarzyszyło życzeniom obfitego błogosławieństwa i pokoju, pełnym nadziei na przyszłość każdego mężczyzny i kobiety, każdej rodziny, ludu i narodu świata, a także szefów państw i rządów oraz zwierzchników religijnych. Nie tracimy bowiem nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Tak, pokój jest darem Boga i dziełem ludzi. Pokój jest darem Boga, ale powierzonym wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy są powołani do jego realizacji”.

Następnie Ojciec Święty omawia następujące zagadnienia:
– Strzec motywów nadziei,
– Niektóre formy obojętności,
– Pokój zagrożony zglobalizowaną obojętnością,
– Od obojętności do miłosierdzia: nawrócenie serca,
– Pielęgnować kulturę solidarności i miłosierdzia, by przezwyciężyć obojętność,
– Pokój: owoc kultury solidarności, miłosierdzia i współczucia,
– Pokój pod znakiem Jubileuszu Miłosierdzia,

Zapraszamy do lektury całości tekstu:

Pełny tekst orędzia na stronie watykańskiej