Inne kalendaria

“Więcej Caritas w parafii więcej parafii w Caritas”

Wpisany przez Admin

PROPOZYCJE CARITAS POLSKA OBCHODÓW ROKU MIŁOSIERDZIA PN. „WIĘCEJ CARITAS W PARAFII WIĘCEJ PARAFII W CARITAS”

Od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. Kościół powszechny będzie obchodził Rok Miłosierdzia ogłoszony przez Papieża Franciszka. W swojej bulli „Misericordiae vultus” zaprasza On Kościół do „uczynienia świadectwa wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym. Wzywa również do głoszenia Ewangelii w nowy sposób (…) O jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecne pośród nas”.

Chcielibyśmy razem we wspólnocie wierzących przeżyć Rok Miłosierdzia w sposób konkretny realizując uczynki co do ciała i duszy. „Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem: to intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas”.

Caritas w Polsce próbuje być znakiem miłosierdzia na co dzień, otaczając wsparciem szczególnie dzieci, rodziny wielodzietne, chorych, uchodźców.
2015 r. przeżywaliśmy jako Rok Caritas. Zależało nam na pokazaniu wkładu Caritas diecezjalnych w zaradzenie współczesnym bolączkom społecznym.
Caritas włączając się w apel Papieża Franciszka przedstawia propozycje na Rok Miłosierdzia. Chcielibyśmy, by było to wsparcie działalności charytatywnej parafii poprzez promocję Parafialnych Zespołów Caritas (PZC). W blisko połowie polskich parafii funkcjonują Parafialne Zespoły Caritas będące fenomenem Kościoła w Polsce. Pół Polski dzięki nim objętej jest sąsiedzką, zakorzenioną w parafii pomocą motywowaną duchem ewangelicznym. Ta codzienna pomoc nie wynikająca z przemijających akcji, haseł i działań promocyjnych jest silnym czynnikiem duchowej mocy miłosierdzia w Polsce. Caritas w Roku Miłosierdzia chce wspomóc powstawanie nowych Parafialnych Zespołów Caritas i wzmocnić już istniejące.

Działania promocyjne, które Caritas Polska podejmie we współpracy z Caritas Diecezjalnymi w celu promocji Parafialnych Zespołów Caritas (PZC)
• Emisja artykułów i materiałów promocyjnych w przodujących periodykach
katolickich: Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy, Przewodnik Katolicki, Źródło
• Promocja PZC w telewizjach katolickich: TV Trwam
• W radiach katolickich: Radiu Maryja oraz poprzez zrzeszone radiowe rozgłośnie katolickie (kilkanaście stacji)
• Przez portale Deon, Gość, Opoka, Stacja7, Wiara, Pch24.pl
• Przez bezpośredni mailing do parafii

Przygotowanie materiałów, które Caritas diecezjalne mogą wykorzystać w promocji PZC w parafiach, w których one jeszcze nie funkcjonują: publikacja 4 lub 8 stronicowa ilustrująca w prosty sposób – jak działa PZC, jakie płyną z tego korzyści, jak wygląda codzienność PZC. Znajdzie się tam także lista działań możliwych do zrealizowania – opisana w przygotowanych już materiałach. Broszury w formie druku oraz PDF służący do przesyłania mailem i umieszczania na stronach internetowych będą służyły do wykorzystania w środowiskach parafialnych.

Wraz z Caritas Diecezjalnymi ustalimy kulminacyjną datę świętowania PZC (z dzieleniem się chlebem – wrzesień 2016 i akcja „Kromka Chleba” lub tydzień po niedzieli miłosierdzia -patronalne święto Caritas). Powinien być wtedy czytany list biskupów zachęcający do utworzenia PZC oraz dziękujący PZC.

W porozumieniu z najważniejszymi periodykami i portalami zrealizujemy cykl publicystyczny: LUDZIE Z WYOBRAŹNIĄ miłosierdzia, gdzie w każdym miesiącu opublikujemy jedną ludzką historię wiążącą się z Caritas.

Działania poza promocyjne:
• Zainicjowanie listu biskupów dot. Parafialnych Zespołów Caritas (PZC). Niech list będzie podziękowaniem za działalność tysięcy wolontariuszy w całej Polsce jako wielkiego potencjału miłosierdzia w Polsce, który domaga się zauważenia.
• Stworzenie komisji dyrektorów Caritas Diecezjalnych konsultującej konkretne działania i współtworzącej/współrealizującej z CP Rok Miłosierdzia.

Pierwszą zachętą jest tworzenie Parafialnych Zespołów Caritas w parafiach, w których one jeszcze nie funkcjonują.
Papież Franciszek w swojej bulli pisze o Misjonarzach Miłosierdzia. Postarajmy się by w Roku Miłosierdzia zwiększyć dwukrotnie w każdej diecezji liczbę PZC. Niech wolontariusze Caritas staną się takimi misjonarzami miłosierdzia na terenie swojej społeczności parafialnej. W aktywność charytatywną można zaangażować także wspólnoty i grupy parafialne. Codzienne zaangażowanie parafian i grup parafialnych w pomoc potrzebującym może wpłynąć na zacieśnienie i poprawę więzów we wspólnocie. Wszystkie poniżej proponowane aktywności zakładają wzajemną troskę osób i grup o siebie nawzajem i są jednocześnie żywym znakiem miłosierdzia.

Kapłański Fundusz Miłosierdzia – zachęcenie kapłanów do szczególnej troski o potrzebujących
Każdy kapłan wpłacałby 10 zł/ miesięcznie na konto swojej Caritas diecezjalnej. Kwota jest oczywiście jedynie propozycją, która wpłacana regularnie wsparłaby znacząco działania Caritas Diecezjalnej.
Fundusze byłyby przeznaczone po połowie na program Skrzydła oraz na leczenie osób starszych. Program Skrzydła prowadzony przez Caritas w Polsce, służy wsparciu dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką. Obecnie z programu korzysta 3500 dzieci.

Lista konkretnych działań, które można zrealizować w parafiach, po akceptacji i zachęcie Biskupa miejsca. Chcielibyśmy wpisać działania charytatywne w szczególne dni roku kościelnego by w jego rytm wpisać działania miłosierne „Wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej i współczującej. Kościół «żyje niewyczerpanym pragnieniem ofiarowania miłosierdzia”.
1. Wizyta duszpasterska – kolęda w roku – jako rozpoznanie potrzeb w parafiach
2. Luty – Dzień Chorego
3. Marzec – kwiecień -Jałmużna Wielkopostna i pomoc uchodźcom
4. Kwiecień – Święto Miłosierdzia Bożego
5. Maj – dzień matki
6. Czerwiec – Dzień Dziecka
7. Lipiec – sierpień – wolontariat ŚDM, wyprawki szkolne
8. Wrzesień – Święto chleba
9. Listopad – troska o osoby bezdomne i żyjące w skrajnej nędzy

1. Styczeń – Wizyta duszpasterska – kolęda – jako rozpoznanie potrzeb w parafiach
W trakcie wizyty duszpasterskiej w szczególności skoncentrować się na zidentyfikowaniu rodzin potrzebujących (w tym liczba dzieci) oraz osób starszych, samotnych i chorych. Identyfikacja ta posłużyłaby później do udzielenia konkretnej pomocy, którą można będzie rozwijać w kolejnych miesiącach. Podczas tej wizyty można również zachęcić osoby do pomocy i zaangażowania w pomoc bliźniemu jako wolontariusze.

2. Luty – Dzień Chorego
Samotność jest największą chorobą społeczną (bł. Matka Teresa) – odwiedzanie samotnych i chorych, wspólne spędzanie czasu, a jednocześnie zbadanie potrzeb. Ksiądz lub diakon udziela komunii osobom obłożnie chorym, parafianie mogą również udzielać pomocy tym osobom na sposób materialny. Pomoc w codziennych sprawach, zakupach, pielęgnacji. Może to być zadanie dla młodzieży należącej do Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas, osób indywidualnych bądź wspólnot.

3. Marzec – kwiecień – Jałmużna Wielkopostna oraz pomoc uchodźcom
Regularna pomoc żywnościowa dla głodnych dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych -dotarcie do ich miejsca zamieszkania, pomoc w przygotowaniu świątecznej wieczerzy albo deklaracja systematycznej pomocy raz w miesiącu, raz w tygodniu – realizowanej przez parafian lub Parafialny Zespół Caritas. Na terenie parafii można także zorganizować śniadanie wielkanocne dla osób samotnych i ubogich.

AKCJA „SERCE” – do zrealizowania przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Po każdej Mszy św. Parafianie zabierają papierowe „serca” z napisanym na wierzchu numerem odbiorcy. W środku „serca” zawarta jest treść prośby. Parafianie realizują zapisane prośby.

Uchodźcy
Zaprosić Parafialne Zespoły Caritas oraz wspólnotę parafialną do zaangażowania się w przygotowanie miejsc dla uchodźców tzn. poszukiwanie mieszkania, pracy, pomoc w nauce języka, pomoc w znalezieniu przedszkola i szkoły dla dzieci, towarzyszenie w codzienności, otoczenie zainteresowaniem.

4. Kwiecień – Święto Miłosierdzia Bożego, pielgrzymka PZC do Łagiewnik i List Pasterski KEP

Akcja 24 h
W przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego – w piątek lub sobotę – akcja 24 godzinna. Przykładowo:
1. bieg w jakiejś intencji lub zbiórki na konkretny cel – odnowienie domu u biednej rodziny w parafii, czy wykonanie innych prac remontowych
2. wolontariat w parafii nastwiony na konkretne działanie – pomoc w gospodarstwie, prace przy odnowieniu domu, pomieszczenia u osób starszych w parafii

AKCJA WYMIEŃ SIĘ – polega na przekazywaniu sprzętu domowego lub AGD w dobrym stanie, który rodziny lepiej sytuowane wymieniają na nowy i przekazanie go rodzinom w parafii, które takiego sprzętu potrzebują a nie posiadają.

5. Maj – tydzień rodzin od dnia matki do dnia dziecka
Na terenie każdej parafii znajdują się rodziny wielodzietne, ich los w Polsce jest szczególnie trudny. Wspólnota parafialna mogłaby pomóc im w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli rodziny taki zgodzą się na przyjęcie pomocy – można zorganizować zbiórkę środków na pomoc w opłaceniu rachunków, czesnego w szkole, wyżywienia i innych potrzeb.

Świąteczny Kiermasz Ciast – kiermasz wypieków wraz z podanymi do nich przepisami. Taki kiermasz najlepiej zorganizować przed Świętami Bożego Narodzenia. Z dochodu uzyskanego z kiermaszu można pomóc w przygotowaniu kolacji wigilijnej najbiedniejszym rodzinom (uwzględnić przepisy prawne).

6. Czerwiec – Dzień Dziecka
Loteria Fantowa, która może być zorganizowana w każdym momencie roku. W loterii wygrywa każdy los. Fundatorami nagród mogą być miejscowe i zaprzyjaźnione firmy oraz ludzie dobrej woli. Dochód z loterii może wesprzeć bieżące potrzeby najbiedniejszych parafian. Zimną dochód z loterii może być przeznaczony np. na zakup opału, piecyka i pomocy w zabezpieczeniu rodzin przed zimą (uwzględnić przepisy prawne).

Świetlica przyparafialna dla dzieci
Świetlica przy parafii dla dzieci, gdzie dzieci mogą spędzać wolny czas po szkole, wzbogacona o program zabawowy z ewangelizacją, wspólne czytanie bajek, wspólne posiłki.

7. Lipiec – sierpień – Wakacyjna akcja Caritas, Wolontariat/ Wyprawki szkolne
/Tornister Pełen Uśmiechów

Wolontariat
W placówkach Caritas wspólna praca z grupami wolontariuszy, którzy przyjadą na ŚDM. Poznanie się wolontariuszy, wspólna praca, dzielenie się doświadczeniem życia.

Zbiórka artykułów szkolnych
Propozycja, aby rodzice kupujący wyprawki dla swoich dzieci, kupili dodatkowo przybory szkolne dla dzieci z rodzin mniej zamożnych na terenie parafii. Artykuły szkolne złożone w parafii byłyby kompletowane przez wolontariuszy w pełne wyprawki. Do zadań parafialnych należałoby także znalezienie dzieci, które potrzebują pomocy w formie szkolnych wyprawek.

8. Wrzesień – Święto chleba
Zbiórki żywności w parafiach
PZC przygotowuje tzw. losy z wypisanym jednym produktem spożywczym (jeśli jest to wiejska, rolnicza parafia mogą być to płody rolne). Rodziny, które chcą wesprzeć potrzebujących ciągną los i kupują dany produkt. PZC z otrzymanych produktów przygotowuje paczki żywnościowe dla rodzin potrzebujących. Podobnie można zrobić z wyprawkami szkolnymi dla dzieci.

9. Listopad – troska o osoby bezdomne i żyjące w skrajnej nędzy
W dzień zaduszny można odprawić Mszę Świętą w intencji parafian, którzy zmarli w ubóstwie, samotności i bezdomności. Można również przeprowadzić zbiórkę środków i przekazać ją lokalnej organizacji zajmującej się pomocą osobom bezdomnym.