Galerie 2015 Newsy Stowarzyszenia

Czech, Dzwonkowicz, Ochałek. Wybory w KSM

Wpisany przez Admin

Podczas wyborów do Zarządu Diecezjalnego KSM najwięcej głosów uzyskał Patryk Czech – student prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego z Gorlic. O tym czy to on zostanie prezesem KSM w Diecezji Rzeszowskiej zdecyduje biskup rzeszowski Jan Wątroba.

KSM i Królestwo Boże

5 grudnia 2015 r. odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zjazd rozpoczął się Mszą św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyli głównie asystenci parafialni KSM na czele z asystentem diecezjalnym – ks. Pawłem Tomoniem. W homilii Biskup Ordynariusz, w nawiązaniu do Ewangelii według św. Mateusza opisującej powołanie Apostołów, zwrócił uwagę na powołanie wszystkich ochrzczonych do głoszenia Ewangelii. – Kiedy Jezus mówi: Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo, zachęca nie tylko do modlitwy w intencji powołań, ale do współodpowiedzialności za żniwo i plony. Należy przy tym pamiętać, że w dziele żniwa jesteśmy uczniami, a nie panami żniwa. Kościół nie jest własnością człowieka, przełożonych, biskupów. Właściciel, Pan, jest jeden – Jezus Chrystus. Zadaniem uczniów jest słuchanie i wypełnienie woli Pana. Biskup Wątroba podkreślił, że głoszenie królestwa Bożego jest trudnym zadaniem. – Najtrudniej jest głosić Ewangelię we własnym środowisku. Osobom, z którymi przebywamy pod wspólnym dachem czy w jednej klasie. Nawiązując do beatyfikacji franciszkańskich męczenników: o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego (5 grudnia 2015 r. w Peru), zwrócił uwagę, że dzieło ewangelizacji bywa czasami ryzykowne i niebezpieczne. – Mimo trudności nie przestaje być wciąż aktualnym zadaniem, także dla członków KSM. Ważne, aby służąc Bogu i Ojczyźnie, naśladować styl Jezusa Chrystusa. Jest to styl, który charakteryzuje się miłosierdziem, współczuciem, empatią i bezinteresownością, a przede wszystkim troską o zbawienie drugiego człowieka. Nie może nam być obojętne, że inni się gubią. Uczeń Chrystusa zawsze szuka tych, którzy się zgubili – podkreślił Biskup Rzeszowski. Na zakończenie Mszy św. ks. Paweł Tomoń odmówił modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży.

Czy Patryk Czech zostanie prezesem?

Po Mszy św. zebrani przeszli do sali w budynku Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej w Rzeszowie. Po sprawozdaniach i absolutorium dla dotychczasowego zarządu odbyły się wybory do Zarządu Diecezjalnego KSM XII kadencji. Podczas tajnego głosowania wybrano trzech kandydatów na prezesa Zarządu Diecezjalnego. Najwięcej głosów (45) otrzymał Patryk Czech – pochodzący z Gorlic student prawa i edukacji muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Na drugim miejscu z 18 głosami znalazła się Anna Dzwonkowicz – pochodząca z Tarnowca studentka prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim (prezes Zarządu Diecezjalnego KSM XI kadencji). Po 10 głosów uzyskali: Monika Ochałek i Bogusław Biały. W wyborach uzupełniających zwyciężyła Monika Ochałek – pochodząca z Lublicy studentka filologii polskiej i pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim. W dalszej kolejności biskup rzeszowski Jan Wątroba z trzech wybranych osób wskaże prezesa Zarządu Diecezjalnego KSM XII kadencji. Pozostała dwójka wybranych automatycznie znajdzie się w Zarządzie Diecezjalnym KSM. Ponadto do Zarządu zostali wybrani: Izabela Kurpiel, Monika Madeja, Kamil Starzak i Bogusław Biały. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Aleksandrę Zapał (przewodnicząca), Karolinę Hart (zastępca przewodniczącej) i Kingę Drozd (członek Komisji Rewizyjnej). Zarząd, zgodnie z statutem KSM, wybierali reprezentanci oddziałów i kół KSM z całej Diecezji Rzeszowskiej. Kadencja Zarządu Diecezjalnego trwa dla lata. (tn)