Newsy

Jedność w różnorodności. Ekumenizm

Wpisany przez Tomasz Nowak

Jedność w różnorodności i różnorodność w jedności są darem i zadaniem Kościoła – mówił ks. Paweł Pietrusiak podczas diecezjalnych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 23 stycznia 2016 r. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Eucharystii o godz. 18.30 przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba.

W koncelebrze uczestniczyło sześciu kapłanów: ks. Wiesław Szurek – wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłańskiej, ks. Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. Paweł Pietrusiak – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, ks. Władysław Jagustyn – proboszcz parafii św. Krzyża, ks. Jan Kulig – ojciec duchowny WSD w Rzeszowie, ks. Jacek Szczęch – prefekt WSD w Rzeszowie.

W słowach wprowadzenia ks. Paweł Pietrusiak – odpowiedzialny w diecezji rzeszowskiej za duszpasterstwo ekumeniczne – przypomniał słowa św. Cypriana o Kościele, który jest ludem zgromadzonym jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ksiądz Rektor podkreślił, że to właśnie Trójca Święta jest źródłem jedności Kościoła. Jedność w różnorodności i różnorodność w jedności są darem i zadaniem Kościoła. Ksiądz Pietrusiak zwrócił także uwagę, że troska o jedność jest jednocześnie troską o miłość. – Miłość nie dbająca o jedność, nigdy nie jest prawdziwa.

W homilii bp Jan Wątroba nawiązał do liturgii Słowa Bożego 3. Niedzieli Zwykłej mówiących o czytaniu Pisma świętego we wspólnocie Narodu Wybranego. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale religią słowa. Słowo było najpierw głoszone przez Jezusa Chrystusa. Potem było powtarzane przez Apostołów i uczniów. Dopiero w dalszej części zostało spisane. Ci, którzy dzięki Ewangeliom i świadectwom poznali Słowo Boże nie mogą daru Dobrej Nowiny zatrzymywać tylko dla siebie. Zgodnie z hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jesteśmy „…wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. Do tych dzieł należy odkupienie i związana z nim prawda o Bożym Miłosierdziu.

Biskup Wątroba podkreślił, że grzech rozbicia i brak jedności wciąż ranią Mistyczne Ciało Chrystusa którym jest Kościół. – Kościół jest ciągle podzielony, ciągle powstają nowe rozłamy. To wielki skandal i zgorszenie wobec tych, którzy nie słyszeli o Chrystusie. W momencie, gdy zaczynają o Nim słyszeć, spotykają, nieraz w jednej miejscowości, kilka skłóconych ze sobą wspólnot chrześcijańskich.

Oprawę muzyczną Mszy św. uświetniła schola kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Msza św. była transmitowana przez Katolickie Radio Via.

W Rzeszowie działają dwa kościoły należące do Polskiej Rady Ekumenicznej: Kościół Chrześcijan Babtystów i Kościół Prawosławny. Parafia prawosławna pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licyjskich do Bari przy ul. Ceinistej w Rzeszowie została erygowana w 2009 r. Zbór Kościoła Chrześcijan Babtystów znajduje się przy Alei Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Do Polskiej Rady Ekumenicznej nie należą działające w Rzeszowie: Kościół Zielonoświątkowy (zbór „Emaus” przy ul. J. Dąbrowskiego) i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (zbór przy ul. ks. J. Twardowskiego). (tn)

Zdjęcia – tn